h

Buurten in de Buurt

Actieve SP'ers gaan regelmatig langs de deuren in verschillende buurten van Amsterdam om rechtstreeks van de bewoners te horen hoe het staat met hun wijk. Veel verslagen van dit 'buurten in de buurt' zijn hieronder te vinden.


 

31 december 2012

Geef duidelijkheid aan bewoners Molukkenstraat en Soendastraat

Geef duidelijkheid aan de bewoners van de Molukkenstraat en de Soendastraat over de toekomst van hun huizenblok. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de SP aan woningcorporatie De Alliantie naar aanleiding van gesprekken met tientallen bewoners van het woningcomplex afgelopen jaar. De uitkomst van die gesprekken is vastgelegd in een rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat.

Lees verder
18 december 2012

Drukbezochte bewonersavond Aireystrook

Zo’n zestig mensen bezochten dinsdag de door de SP georganiseerde bewonersavond over de sloopplannen in de Aireystrook. Op de avond bespraken SP-fractievoorzitter in de deelraad Chris Schaeffer en SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen met de bewoners wat de gevolgen van de sloopplannen zullen zijn. Schaeffer: "Veel mensen zijn boos over de slechte staat van de woningen en maken zich zorgen of zij een huis in de nieuwbouw nog kunnen betalen. Het is goed dat Eigen Haard heeft toegezegd hierover straks open en duidelijk over te zijn naar de bewoners."

Lees verder
5 december 2012

Stadsdeel moet sloop Aireystrook tegenhouden

De SP wil dat het stadsdeelbestuur sloop van de Aireystrook gaat proberen tegen te houden. Uit onderzoek van de bewonerscommissie en de SP blijkt dat bewoners van de Aireystrook niet willen dat hun huizen worden gesloopt. 64 procent van de ondervraagde bewoners wil dat de huidige woonblokken gerenoveerd worden. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "De corporatie Eigen Haard deed altijd voorkomen dat de bewoners sloop wilden. Dat is dus helemaal niet het geval. Bewoners houden van hun buurt en willen hier blijven wonen. Het stadsdeel moet met de corporatie om de tafel om de woonblokken van de sloophamer te redden."

Lees verder
5 december 2012

Maak werk van achterstallig onderhoud Indische buurt

De SP in Oost wil dat het stadsdeelbestuur zich vol gaat inzetten om het achterstallig onderhoud in de Indische buurt verleden tijd te maken. Afgelopen zaterdag was de SP op bezoek in de buurt en constateerde veel misstanden. Gisteravond riep deelraadslid Tiers Bakker het stadsdeelbestuur tot de orde. Bakker: "Het is schandalig hoe verhuurders de woningen laten verkrotten. Het stadsdeel mag hier niet stil blijven zitten. Desnoods pakt de dienst Bouw en Woningtoezicht het aan op kosten van de verhuurder."

Lees verder
9 november 2012

Buurten in de Lodewijk van Deysselbuurt: Onveilig gevoel

Veel bewoners van de Lodewijk van Deysselbuurt in Nieuw West voelen zich onveilig. Dat bleek bij een buurtonderzoek van de SP zaterdag. SP'ers vroegen de bewoners in de Hugo Verresthof, Maurits Sabbehof en de Lodewijk van Deysselstraat naar hun mening over de leefomgeving en specifiek over de veiligheid in de buurt.

Lees verder
1 oktober 2012

SP doet bewonersonderzoek bij Aireystrook

Zaterdag is een groep SP'ers samen met de bewonerscommissie begonnen aan een bewonersonderzoek bij de Aireystrook in Nieuw-West. 250 woningen staan op de lijst om gesloopt te worden en de SP wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Fractievoorzitter van de SP in Nieuw-West Chris Schaeffer: "Het is belangrijk om te weten wat de bewoners vinden van de sloopplannen. De sloopplannen zullen voor hen namelijk grote gevolgen hebben."

Lees verder
25 september 2012

Betere voorzieningen voor bewoners Flevoflats

Na herhaaldelijke verzoeken van de SP en de bewoners heeft woningcorporatie Ymere de tijdelijke voorzieningen in de Flevoflats uitgebreid. SP-deelraadslid in Oost Gerard van de Molen is blij voor de bewoners: "Het heeft helaas lang geduurd, maar het is goed dat de bewoners nu eindelijk weer hun voorzieningen dichtbij huis hebben."

Lees verder
9 september 2012

SP op bezoek in Goodwillburgh

"Het is hier goed wonen en als je zorg nodig hebt, is het voorhanden," zeggen de bewoners van Goodwillburgh aan de Anne Frankstraat. Op verzoek van een bewoner ging de SP buurten in het woon-zorgcomplex van het Leger des Heils.

Lees verder
7 september 2012

Grote leegstand in Tuindorp Oostzaan

Om langdurige leegstand aan de kaak te stellen, trok de SP door Tuindorp Oostzaan. Een korte wandeling leverde al veel leegstaande woningen op, die zichtbaar werden gemaakt met een poster 'Waarom woont hier niemand?'. Volgens buurtbewoners staan deze voormalige sociale huurwoningen al heel lang leeg, variërend van een half tot anderhalf jaar. En dat terwijl de wachttijd voor een woning meer dan 11 jaar bedraagt.

Lees verder
24 augustus 2012

Zorg voor goede voorzieningen voor ouderen in Flevoflats

De SP wil dat Ymere en stadsdeel Oost haast maken met het opzetten van goede tijdelijke voorzieningen voor de bewoners van de Flevoflats aan het Kramatplantsoen. Raadsleden voor de SP in Oost Tiers Bakker en Gerard van de Molen en andere actieve SP'ers brachten vanmiddag een bezoek aan de Flevoflats. Van de Molen: "Elke keer als we hier terugkomen blijkt er weer niets gebeurd te zijn. De bewoners worden steeds ontevredener. Wanneer neemt het stadsdeel nou eens de regie in handen?"

Lees verder

Pagina's

U bent hier