h

Nieuws

26 september 2006

Grijs op reis: Gratis openbaar vervoer voor 65+

De SP pleit al lang voor een proef met gratis openbaar vervoer. En heeft dit onder andere ook onderwerp van haar verkiezingsprogramma gemaakt. Inmiddels staat het onderwerp eind oktober voor behandeling op de agenda van de Tweede Kamer. Het ouderenplatform van de SP haakt daar op in en ontwikkelde de actie "Grijs op reis", gratis openbaar vervoer voor 65+ en kinderen onder 12 jaar. De SP Amsterdam steunt deze actie van harte en maakt het onderdeel van haar verkiezingcampagne.

Lees verder
26 september 2006

SP wil klantvriendelijkere WMO

Volgens de SP zitten er nog te veel gaten in de verordening voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Clinten en mantelzorgers lopen hierdoor de kans dat zij niet meer voldoende kunnen participeren in de maatschappij. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: "De WMO is een gedrocht, maar nu deze wet eraan komt moeten we zorgen voor een goede uitvoering hiervan. Morgen zal ik de gemeenteraad 15 verbetervoorstellen doen om te voorkomen dat mensen aan de zijlijn moeten staan."

Lees verder
25 september 2006

Nieuwe kosten Noord-Zuidlijn niet op rekening van de kinderen

De SP wil dat de nieuwe kostenexplosie van de Noord-Zuidlijn niet wordt afgewenteld op de Amsterdammers. Vandaag is bekend geworden dat er ruim 150 miljoen euro extra nodig is. "Steeds weer mag Amsterdam dokken", constateert raadslid Meta Meijer. "Opnieuw mag elke Amsterdammer 200 euro extra betalen. Maar die heeft allang genoeg betaald. Het wordt nu tijd dat de andere belanghebbenden voor de kosten opdraaien, zoals de bouwwereld, projectontwikkelaars, grote bedrijven en Schiphol."

Lees verder
24 september 2006

Topsalarissen GVB-bestuur niet te rijmen met progressief bestuur

De salarissen van GVB-bestuurders zijn onaanvaardbaar hoog. De verrijking aan de ambtelijke top valt niet te rijmen met een progressief College. Dat zegt SP-raadslid Jasper van Dijk, die woensdag aan het College zal vragen hoe het zover heeft kunnen komen.

Lees verder
24 september 2006

Otapan niet doelloos in Amsterdamse haven

Asbestschip Otapan keert terug naar Nederland, maar zal niet doelloos Amsterdam aandoen. Ruim 2 weken geleden deed wethouder Lodewijk Asscher deze toezegging aan SP-raadslid Laurens Ivens tijdens de mondelinge vragen in de gemeenteraad. Ivens: "Nu het schip terug deze kant op komt, ben ik blij dat we in ieder geval niet wederom 7 jaar het gevaarlijke schip hier aan de ketting hebben liggen."

Lees verder
24 september 2006

Aftrap SP onderzoek naar sociaal Amsterdam een succes

Op zaterdag 23 september gaf Remine Alberts (fractievoorzitter van de SP) op het Anton de Komplein in Zuidoost het startsein voor het SP onderzoek "Hoe sociaal is Amsterdam?".

Lees verder
22 september 2006

Hoe sociaal is Amsterdam?

DWI-enqute)

Sinds 1 januari 2004 is de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB) van kracht. De WWB heeft de oude bijstandswet vervangen en is erop gericht zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Invoering van de wet is gepaard gegaan met een miljoenenbezuiniging en strengere regels. Samen met de invoering van de WWB zijn veel zaken die voorheen door het Rijk geregeld werden, overgeheveld naar de gemeente.

Lees verder
22 september 2006

Verkoop Slotervaartziekenhuis krijgt fiat van Amsterdam

Het Slotervaartziekenhuis is eind augustus overgenomen door een investeringsmaatschappij. De zoveelste stap op weg naar onbetaalbare zorg, zorg voor alleen de mensen met een cabrio onder de Amsterdammers. Immers een investeringsmaatschappij gaat het om de winst, niet om de zorgverlening op zichzelf. Reden voor de SP het gemeentebestuur te vragen, wat zij nou van deze ontwikkeling vinden en of ze onze zorg delen.

Lees verder
22 september 2006

Schaaf verder op eigen kracht

Op de Algemene Ledenvergadering van 5 september heeft de SP Afdeling Amsterdam het verzoek van haar leden uit het stadsdeel Zuidoost overgenomen en mevrouw Marian Schaaf verzocht haar deelraadszetel in Zuidoost ter beschikking te stellen aan de SP. Het afgelopen half jaar is gebleken dat de verschillende leden in de deelraadsfractie Zuidoost te weinig vertrouwen in elkaar te hebben om op een vruchtbare manier vier jaar lang gemeenschappelijk te werken aan een beter Amsterdam Zuidoost.

Lees verder
21 september 2006

SP start onderzoek naar sociaal Amsterdam

De SP start een onderzoek onder de Amsterdammers naar de sociale staat van onze stad. Regelmatig komen er bij de SP klachten binnen over de stroperigheid van de Dienst Werk en Inkomen, over de nutteloosheid van rentegratietrajecten en over de ontoegankelijkheid van armoederegelingen. Voor de SP een aanleiding om een grootschalig onderzoek te houden. Wat zijn de ervaringen met de dienstverlening, de rentegratie, de armoederegelingen en kan het anders en beter? Kortom, hoe sociaal is Amsterdam? De aftrap van deze grote actie vindt a.s. zaterdag 23 september plaats om 11.30 uur op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost.

Lees verder

Pagina's

U bent hier