h

Nieuws

19 mei 2020

SP vraagt onderzoek naar homofobie en intolerantie

Foto: SP

In antwoord op vragen van de SP heeft burgemeester Halsema toegezegd zich hard te maken voor een breed onderzoek naar de achtergronden van intolerantie zoals homofobie en alle uitingen van haat in Amsterdam.

Lees verder
14 mei 2020

SP vraagt opheldering over positie flexkrachten Thuishaven

Foto: MaQPhoto88 / Flickr

De afgelopen tijd heeft de SP meerdere signalen binnengekregen dat Thuishaven ondanks financiële steun van de overheid niet al haar werknemers doorbetaalt. Net als andere bedrijven in de culturele sector wordt Thuishaven ongekend hard getroffen door de coronacrisis. SP-raadslid Daphne van Breugel:  “De uitwerking van de NOW-regeling van het kabinet is behoorlijk ingewikkeld.  Maar één ding is helder, vanaf het begin is duidelijk gezegd: dit eerste steunpakket is er ook voor mensen met een tijdelijk of  flexcontract. We hebben het stadsbestuur daarom om opheldering gevraagd.”
Ook SP-Kamerlid Bart van Kent, woordvoerder Sociale Zaken, gaat minister Koolmees met Kamervragen aan de tand voelen over de kwestie.

Lees verder
14 mei 2020

Amsterdam jaagt wooncoöperaties aan met financiering en bouwgrond

Foto: Picasdre / Wikimedia/Commons

Het stadsbestuur stelt 50 miljoen euro beschikbaar om de komende jaren de bouw van wooncoöperaties met sociale of middeldure huurwoningen aan te jagen. Ook wordt er bouwgrond specifiek voor deze woonvorm gereserveerd. SP-wethouder Ivens: “Ik ben er trots op dat de gemeente zelf betaalbare woningbouw gaat meefinancieren, dat is voor gemeentes een vergaande stap. Dat combineren we met het mooie uitgangspunt dat mensen zelf bepalen hoe hun wooncomplex werkt.”

Lees verder
13 mei 2020

Een groener Amsterdam

Foto: RPhoto / Flickr

Het stadsbestuur wil Amsterdam radicaal groener maken.
Onder meer groen in alle buurten, vergroening rondom sportvelden en speelterreinen, en een nieuw stadsbos moeten ervoor zorgen dat de stad leefbaar is voor mensen én dieren. Dat staat in de Groenvisie die het stadsbestuur vandaag gepresenteerd heeft, waarin staat opgeschreven hoe Amsterdam de komende jaren met groen wil omgaan.

Lees verder
7 mei 2020

Afscheid van Nicole Temmink als raadslid

Foto: Jos van Zetten

SP-raadslid Nicole Temmink neemt afscheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Nicole heeft besloten haar raadslidmaatschap neer te leggen. Het lukt haar niet langer om het raadswerk te combineren met een fulltime baan en het zorgen voor haar zoontje.

Lees verder
30 april 2020

Structurele huurverlaging voor huurders met een kleine beurs

Foto: Henk Kosters / Flickr

Zo’n 1000 huurders met een kleine beurs en een hoge huur hebben afgelopen jaar huurverlaging gekregen. De huurverlaging kan oplopen tot 100 euro per maand. De huurverlaging is het resultaat van afspraken tussen de gemeente, de woningbouwcorporaties en de huurders. SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen):  “Ik ben heel blij met de huurverlaging, heel goed dat de corporaties dit doorvoeren. Het geeft huurders die het krap hebben weer wat extra lucht en zorgt ervoor dat ook zij in Amsterdam kunnen blijven wonen.”

Lees verder
29 april 2020

Extra geld en middelen voor hulp in coronatijd

Foto: SP

Op initiatief van de SP gaat het stadsbestuur extra geld en middelen vrijmaken om organisaties die hulp bieden aan Amsterdammers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Het gaat dan om de voedselbank en andere lokale initiatieven waarbij eten of kleding wordt uitgedeeld aan Amsterdammers. 

Lees verder
29 april 2020

De herwaardering van sociale huurwoningen (Opinie)

Foto: Henk Kosters / Flickr

De afgelopen jaren is het denken over sociale huur behoorlijk veranderd.  Waar een buurt als de Van der Pekbuurt eerst nog bedreigd werd met sloop, is ze nu een van de meest gewilde plekken in de stad. SP-wethouder Laurens Ivens staat stil bij wat er bereikt is en blikt vooruit op het vele werk dat er nog te verzetten is.

Lees verder
23 april 2020

Red de woning van Etty Hillesum, een plek om fysiek te herdenken (Opinie)

Foto: Onbekend / Wikimedia Commons

Etty Hillesum liet een van de belangrijkste documenten over de Holocaust na. De woning in Amsterdam Zuid waar ze haar dagboeken schreef dreigt gesloopt te worden. SP-raadslid Tiers Bakker roept op om de sloop tegen te houden. Haar woning is werelderfgoed en moet een plek blijven om te herdenken. 

Lees verder
22 april 2020

Onderzoek toont discriminatie op de woningmarkt aan

Uit onderzoek in opdracht van het stadsbestuur blijkt dat 1 op de 3 makelaars meewerkt aan discriminerende verzoeken van verhuurders. Ook blijkt dat bij 1 op de 5 woningadvertenties woningzoekenden op basis van hun achternaam anders behandeld worden. SP-wethouder Laurens Ivens: “Een fors deel van de verhuurders en makelaars maakt zich schuldig aan discriminatie en uitsluiting. Dat is onacceptabel. Iedereen verdient dezelfde kansen, hoe je huidskleur ook is of hoe je naam maar klinkt. Het wordt tijd dat verhuurders en makelaars hier niet langer mee wegkomen.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier