h

West

18 mei 2010

Verwaarlozing mag niet worden beloond

De SP-motie die in maart 2009 is aangenomen in het stadsdeel Westerpark en die het stadsdeel verplicht om een oplossing te vinden voor de (nu nog vier) overgebleven gezinnen in het toekomstige project Raampoort (Eerste Hugo de Grootstraat), kan volgens de coalitiepartijen GroenLinks en PvdA niet worden uitgevoerd. "Waarom maken de partijen zich druk over het wel of niet uitvoeren van de motie en net over de vier gezinnen, die nu zijn achtergebleven in onzekerheid?", vraag de SP zich af. "Woningstichting De Key heeft deze gezinnen per november de huur opgezegd en staan dan gewoon op straat, zonder dat er met hen naar een oplossing is gezocht."

Lees verder
16 mei 2010

SP houdt poot stijf: verlaging raadsvergoedingen

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe stadsdeel West werd al direct zonneklaar dat de politieke partijen de komende jaren flink gaan bezuinigen, maar niet ten koste van de eigen portemonnee. Voorstellen van de SP om onder andere de vergoedingen van raadsleden met 20 procent te verlagen, haalden het niet. Sterker: de raadsleden in West krijgen ruim 700 meer per maand dan de raadsleden in de oude vier stadsdelen. De SP in West blijft staan voor alle standpunten, die zijn ingenomen tijdens de verkiezingscampagne en die ook in de coalitieonderhandelingen naar voren zijn gebracht.

Lees verder
3 mei 2010

SP-fractie geïnstalleerd in deelraad West

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe stadsdeel West zijn alle raadsleden en duo-raadsleden genstalleerd en hebben de eed afgelegd. Onder leiding van voorzitter a.i. SP'er Leen Beukelaar (als oudste raadslid mocht hij het bal als voorzitter openen) werden de 29 raadsleden van zes fracties bedigd. Na stemming werd tot deelraadsvoorzitter mevrouw Kartinie Martowirono van de VVD gekozen. De publieke tribune was overvol, laat dat een voorbode zijn voor alle verdere vergaderingen.

Lees verder
6 maart 2010

Gelukt: Ruim 3.300 handtekeningen voor referendum Singelgrachtgarage

Paula Leideritz van de Vrienden van de Singelgracht overhandigde donderdag 4 maart met trots ruim 3.300 handtekeningen aan deelraadsvoorzitter Yanni van der Velde en kwam daarmee tegemoet aan de wettelijke eis om een referendumaanvraag vergezeld te doen gaan van minimaal 2.000 rechtsgeldige handtekeningen. De voorbereidingen voor het referendum kunnen van start en de bewoners van het stadsdeel Westerpark gaan beslissen over de bouw van de Singelgrachtgarage. SP-ers Kees Hiep en Jan Colijn waren aanwezig om de SP-bijdrage aan het succes te accentueren.

Lees verder
4 maart 2010

SP West bedankt haar kiezers: 3 zetels in nieuwe deelraad!

Bijna 10 procent van de inwoners van Amsterdam West, die zijn gaan stemmen op 3 maart, hebben hun voorkeur uitgesproken voor de SP. Drie zetels in de nieuwe deelraad van het nieuwe stadsdeel levert dat op en daar zijn we enorm blij mee! We bedanken alle SP-stemmers, waar we de afgelopen weken mee hebben gepraat, aan de deur, op de markt, in moskeeën en in debatten.

Lees verder
2 maart 2010

SP on Tour in West: Harry van Bommel op Bos en Lommerplein

De SP-Tweede Kamerfractie onder leiding van Harry van Bommel parkeerde de SP-bus dinsdagmiddag voor het Bos en Lommerplein in West om de afsluiting van de campagne voor het stadsdeel West extra luister bij te zetten.

Lees verder
28 februari 2010

Verkiezingsmanifestaties in laatste actieweekend

Verkiezingsmanifestaties in Bos en Lommer en Oud-West hebben het laatste actieweekend ingeluid van de SP-campagne in het nieuwe stadsdeel West. Kraampjes van alle partijen en debatten met de lijsttrekkers op het Bos en Lommerplein en het Ten Kateplein fleurden de manifestatie op.

Lees verder
25 februari 2010

Laatste actieweek voor handtekeningen referendum Singelgrachtgarage: doe mee!

Het plan om in Westerpark een megaparkeergarage te bouwen in de Singelgracht bij het Marnixbad moet van de tafel. Bedong de vereniging Vrienden van de Singelgracht in de deelraad eerder in samenwerking met de SP een referendum, nu is zaak om op 4 maart a.s. 2000 handtekeningen te hebben om het referendum (op stadsdeelniveau) daadwerkelijk te laten plaats vinden. Kom de laatste week nog in actie om de laatste handtekeningen te verzamelen! Neem contact op met Geert van Schaik, elke dag wordt er gelopen in de buurten van het Westerpark.

Lees verder
24 februari 2010

Kopstukken SP West volledig in 'debat-mode'

Naast de debatten die nummer 2 op de lijst Kees Hiep voerde in moskeen en ouderencentra, waren ook de andere kopstukken van de SP-lijst West 'on tour'. Nell van der Hamsvoord voerde bijvoorbeeld het Wonendebat bij het Bewonersplatform Oud-West SBOW, samen met andere nummers 4 van de respectievelijke lijsten. Een ander Wonendebat vond plaats in Het Sieraad aan de Postjesweg met de fractiespecialist van Oud-West Gabi Choma. Beide kandidaten voerden een pleidooi om het aantal splitsingen te reduceren en de voortdurende afbraak van betaalbare sociale huurwoningen te stoppen. Ook de leegstand van woningen en winkels moet daadkrachtig worden aangepakt.

Lees verder
22 februari 2010

SP in Bos en Lommer steelt show op 'the day after'

De felicitaties waren niet van de lucht op de trappen bij de Bos en Lommermarkt. De val van het IVe kabinet-Brekebeen was nog vers en de oppositie verzamelde zich in Bos en Lommer. Twee vertegenwoordigers van D66, een GroenLinkser en 5 SP'ers hadden een triomfantelijke dag en genoten veel bekijks.

Lees verder

Pagina's

U bent hier