h

West

28 februari 2010

Verkiezingsmanifestaties in laatste actieweekend

Verkiezingsmanifestaties in Bos en Lommer en Oud-West hebben het laatste actieweekend ingeluid van de SP-campagne in het nieuwe stadsdeel West. Kraampjes van alle partijen en debatten met de lijsttrekkers op het Bos en Lommerplein en het Ten Kateplein fleurden de manifestatie op.

Lees verder
25 februari 2010

Laatste actieweek voor handtekeningen referendum Singelgrachtgarage: doe mee!

Het plan om in Westerpark een megaparkeergarage te bouwen in de Singelgracht bij het Marnixbad moet van de tafel. Bedong de vereniging Vrienden van de Singelgracht in de deelraad eerder in samenwerking met de SP een referendum, nu is zaak om op 4 maart a.s. 2000 handtekeningen te hebben om het referendum (op stadsdeelniveau) daadwerkelijk te laten plaats vinden. Kom de laatste week nog in actie om de laatste handtekeningen te verzamelen! Neem contact op met Geert van Schaik, elke dag wordt er gelopen in de buurten van het Westerpark.

Lees verder
24 februari 2010

Kopstukken SP West volledig in 'debat-mode'

Naast de debatten die nummer 2 op de lijst Kees Hiep voerde in moskeen en ouderencentra, waren ook de andere kopstukken van de SP-lijst West 'on tour'. Nell van der Hamsvoord voerde bijvoorbeeld het Wonendebat bij het Bewonersplatform Oud-West SBOW, samen met andere nummers 4 van de respectievelijke lijsten. Een ander Wonendebat vond plaats in Het Sieraad aan de Postjesweg met de fractiespecialist van Oud-West Gabi Choma. Beide kandidaten voerden een pleidooi om het aantal splitsingen te reduceren en de voortdurende afbraak van betaalbare sociale huurwoningen te stoppen. Ook de leegstand van woningen en winkels moet daadkrachtig worden aangepakt.

Lees verder
22 februari 2010

SP in Bos en Lommer steelt show op 'the day after'

De felicitaties waren niet van de lucht op de trappen bij de Bos en Lommermarkt. De val van het IVe kabinet-Brekebeen was nog vers en de oppositie verzamelde zich in Bos en Lommer. Twee vertegenwoordigers van D66, een GroenLinkser en 5 SP'ers hadden een triomfantelijke dag en genoten veel bekijks.

Lees verder
22 februari 2010

SP in debat over integratie

Kees Hiep, nummer 2 op de SP-lijst voor Amsterdam-West, bezocht de afgelopen weken verschillende locaties voor het voeren van debatten over voornamelijk integratie.

Lees verder
14 februari 2010

SP steekt Vespucci-ondernemers hart onder de riem

Het echtpaar op leeftijd woont al enige tijd in Maarssen, maar ze zijn beiden opgegroeid in de Vespuccistraat. "Na de oorlog," zegt de vrouw, "was de Vespuccimarkt een hele happening. De hele straat stond vol met kramen. Er was zelfs een hele grote kraam met alleen maar aardappelen!" Nostalgie dus, maar ze komen elke paar weken nog even een visje halen. Het gaat ze aan het hart dat de Vespuccimarkt geworden is, wat het geworden is: nog zeven kramen op zaterdag en met opheffing bedreigd. De SP West was zaterdag aanwezig om de ondernemers te steunen en om marktbezoekers te vertellen over hun streven naar behoud van de markt.

Lees verder
14 februari 2010

Verzet tegen sloop Bosleeuw-Midden

De SP is een nieuwe actie ingezet, namelijk Stop de Sloop van Bosleeuw-Midden, een wijk in Bos en Lommer. Nick Volten zet zich namens de bewonerscommissie 'Der Stedenbloei is Bouw en Groei' in tegen de sloop van een cluster woningen in de wijk en vóór de ingrijpende renovatie van de wijk met het recht van terugkeer voor alle bewoners met gelijkblijvende huur.

Lees verder
10 februari 2010

Marktondernemers Vespuccimarkt strijden met SP voor een nieuwe, faire kans

Er bestaat een toenemende onvrede bij de ondernemers op de Vespuccimarkt – sommige kraamhouders staan er al 40 jaar – over het 'afstervingsbeleid' van het stadsdeel. Er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven, zodat de markt, als er ondernemers afvallen door welke omstandigheden dan ook (pensioen, verhuizing, enz.), kleiner wordt en zo met opheffen wordt bedreigd. De SP in West heeft gesproken met jonge, welwilende ondernemers, die met een tijdelijke vergunning vooral 's zaterdags op de markt staan, maar die niet in aanmerking komen voor een vaste plaats. Zij willen wel, maar mogen niet. Zaterdag 13 februari a.s. is de SP vanaf 12 uur aanwezig op de Vespuccimarkt om met bezoekers te praten, handtekeningen te verzamelen en de ondernemers een hart onder de riem te steken.

Lees verder
6 februari 2010

Eerste lijsttrekkersdebat: vroegtijdige herkenning armoede en schooluitval

Onder leiding van middagvoorzitter Roy Ristie nam SP-lijsttrekker Leen Beukelaar zaterdag deel aan het lijsttrekkersdebat in Het Sieraad, georganiseerd door Stichting Amsterdams Centrum 30 juni-1 juli, organisator van de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden van Amsterdam. Op de vraag hoe te reageren op stille armoede en de moeilijke startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt door schooluitval, concludeerde Beukelaar: "We moeten deze problemen vroegtijdig herkennen en zo snel mogelijk hulp verlenen." Hij was ook heel duidelijk over de vraag waarom deze problemen vaker voorkomen bij Surinaamse en Antilliaanse jongeren: "Niet naar etniciteit kijken, maar de problemen in kaart brengen, dat is wat telt."

Lees verder
28 januari 2010

Stadsdeelraad Westerpark stemt vóór referendum Singelgrachtgarage

De deelraad van stadsdeel Westerpark heeft dinsdag het groene licht gegeven voor een adviserend referendum onder de bewoners van het stadsdeel over de aanleg van de Singelgrachtgarage. Tweeduizend handtekeningen zijn er nodig om de referendum aanvraag officieel in te dienen bij de raad, die daar net voor de verkiezingen een beslissing over gaan nemen. SP-fractievoorzitter Harm-Jan Kamstra tijdens de raadsvergadering: "Een klinkende overwinning voor de democratie n de bewoners, die in korte tijd 500 handtekeningen hebben verzameld."

Lees verder

Pagina's

U bent hier