h

West

25 juli 2012

Houd het Westerpark toegankelijk voor iedereen

De SP vindt dat het evenemententerrein in het Westerpark, waar met name in de zomer af en aan evenementen worden georganiseerd, niet moet uitdijen. SP-deelraadslid Geert van Schaik: "Wij horen van omwonenden dat de hekken die bij evenementen rondom het terrein worden gezet dit jaar verder het park in worden gezet dan andere jaren. Daardoor blijft er minder ruimte over voor andere recreanten in het park. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het park is er eerst en voor al voor de omwonenden en pas in de tweede plaats voor de evenementenorganisator."

Lees verder
6 juli 2012

Bescherm het Leidsebosje

De SP wil dat wil dat het stadsdeelbestuur van West afziet van het kappen van bomen in het Leidsebosje. Het stadsdeel wil de bomen kappen in het stukje groen tussen het Leidseplein en de Overtoom en de SP vindt dit een slecht plan. SP-fractievoorzitter in West Leen Beukelaar: "Je zou verwachten dat met GroenLinks in het stadsdeelbestuur het groen van West veilig is, maar groen Amsterdam kan blijkbaar alleen op de SP rekenen."

Lees verder
27 juni 2012

Help arbeidsgehandicapten aan het werk

De SP roept het stadsdeelbestuur in West op om werk te maken van de stedelijke richtlijn dat 5 procent van het personeel dat in dienst wordt genomen, arbeidsgehandicapt is. Indiener van het voorstel, SP-deelraadslid Gabi Choma: "Vier jaar geleden hebben we er samen met de PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad voor gezorgd dat deze mensen zo meer kans op werk krijgen. Het wordt tijd dat we dat nu ook in West gaan doen." Een voorstel van de SP en GroenLinks hierover werd door een meerderheid van de deelraad aangenomen.

Lees verder
17 april 2012

Smit geen duodeelraadslid meer

Pascal Smit heeft besloten zelf zijn functie als duodeelraadslid in stadsdeel West neer te leggen. Vorige week werd Smit door de SP geschorst na ontoelaatbare uitspraken op zijn facebook. Smit heeft nu zelf besloten zijn functie neer te leggen, en heeft aangegeven niet te zullen terugkeren in een vertegenwoordigende functie in de politiek. De afdeling vindt dit een verstandig besluit, waaruit blijkt dat Smit inziet dat zijn uitspraken en dreigementen niet SP-waardig zijn.

Lees verder
4 december 2011

Welzijnsbeleid slecht volgens SP en Van der Laan

Burgemeester Van der Laan is het met de SP eens dat het nieuwe welzijnsbeleid in West slecht is. Dat bleek vrijdag toen de burgemeester tijdens een werkbezoek de buurtkamer in de Jan van Galenstraat aandeed. Toen SP-fractievoorzitter Leen Beukelaar vertelde dat deze ontmoetingsplek geen steun van het stadsdeel meer zal krijgen, liet Van der Laan zich ontvallen dat de nota 'welzijn nieuwe stijl' dan een slechte nota was.

Lees verder
16 september 2011

SP pakt de handschoen op

Tijdens de manifestatie 'Kijk op West' zondag voerde de SP een succesvolle actie tot behoud van banen bij de sociale werkplaatsen. De tekenbereidheid van het publiek mag met een gerust hart enorm worden genoemd. Meer dan 95 procent van de mensen die het idee van de actie uitgelegd kregen, vonden de actie geweldig en spraken schande van het voornemen van het kabinet om de kwetsbare groep mensen die bij de sociale werkplaatsen werkt hun baan, trots en zelfstandigheid af te nemen en in de armoede te gooien. Een wel heel duidelijk signaal dat Armoede volgens vrijwel alle mensen inderdaad niet werkt.

Lees verder
19 juli 2011

Remi Poppe inspireert ledenavond SP West

De goed bezochte ledenavond van de SP Amsterdam West stond geheel in het teken van het thema wonen. Niemand minder dan SP icoon Remi Poppe heeft daar op zijn geheel eigen wijze een gloedvol en inspirerend betoog gehouden. En inspiratie kunnen de aanwezige bewoners van woningen van een grote particuliere verhuurder goed gebruiken. Deze verhuurder wil woningen gaan splitsen, renoveren en daarna verkopen. De huidige bewoners moeten dan vertrekken. Daartoe wordt hen een oprotpremie aangeboden. Zij zijn boos en voelen zich gentimideerd, onzeker en machteloos.

Lees verder
28 juni 2011

SP overhandigt zwartboek Bosleeuw Midden aan stadsdeel

SP-deelraadslid Gabi Choma heeft onlangs het zwartboek, met daarin resultaten van het buurtonderzoek dat de SP het afgelopen voorjaar huis aan huis onder de bewoners van Bosleeuw Midden heeft gehouden, aangeboden aan het stadsdeelbestuur. Godfried Lambriex, portefeuillehouder Wonen in Amsterdam-West, nam het in ontvangst.

Lees verder
22 juni 2011

Sloop Bosleeuw Midden van de baan

Woningcorporatie Stadgenoot heeft de voorgenomen sloop van de hoogbouw Bosleeuw Midden afgelast. Inmiddels is al begonnen met het opknappen van de woningen. Hiermee lijkt Stadgenoot gehoor te geven aan de belangrijkste conclusie uit het zwartboek van de SP: 'Niet slopen maar opknappen'.

Lees verder
31 mei 2011

Parkeergarage Singelgracht onnodig

De geplande parkeergarage aan de Singelgracht lost een niet-bestaand probleem op. Dat concludeert de SP na eigen onderzoek naar de parkeerdruk in de Frederik Hendrikbuurt. Volgens het dagelijks bestuur van stadsdeel West is de parkeerdruk vooral op zaterdagmiddag het hoogst, maar uit foto's die de SP heeft gemaakt blijkt dat ook dan veel parkeerplekken leeg zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier