h

West

19 juli 2011

Remi Poppe inspireert ledenavond SP West

De goed bezochte ledenavond van de SP Amsterdam West stond geheel in het teken van het thema wonen. Niemand minder dan SP icoon Remi Poppe heeft daar op zijn geheel eigen wijze een gloedvol en inspirerend betoog gehouden. En inspiratie kunnen de aanwezige bewoners van woningen van een grote particuliere verhuurder goed gebruiken. Deze verhuurder wil woningen gaan splitsen, renoveren en daarna verkopen. De huidige bewoners moeten dan vertrekken. Daartoe wordt hen een oprotpremie aangeboden. Zij zijn boos en voelen zich gentimideerd, onzeker en machteloos.

Lees verder
28 juni 2011

SP overhandigt zwartboek Bosleeuw Midden aan stadsdeel

SP-deelraadslid Gabi Choma heeft onlangs het zwartboek, met daarin resultaten van het buurtonderzoek dat de SP het afgelopen voorjaar huis aan huis onder de bewoners van Bosleeuw Midden heeft gehouden, aangeboden aan het stadsdeelbestuur. Godfried Lambriex, portefeuillehouder Wonen in Amsterdam-West, nam het in ontvangst.

Lees verder
22 juni 2011

Sloop Bosleeuw Midden van de baan

Woningcorporatie Stadgenoot heeft de voorgenomen sloop van de hoogbouw Bosleeuw Midden afgelast. Inmiddels is al begonnen met het opknappen van de woningen. Hiermee lijkt Stadgenoot gehoor te geven aan de belangrijkste conclusie uit het zwartboek van de SP: 'Niet slopen maar opknappen'.

Lees verder
31 mei 2011

Parkeergarage Singelgracht onnodig

De geplande parkeergarage aan de Singelgracht lost een niet-bestaand probleem op. Dat concludeert de SP na eigen onderzoek naar de parkeerdruk in de Frederik Hendrikbuurt. Volgens het dagelijks bestuur van stadsdeel West is de parkeerdruk vooral op zaterdagmiddag het hoogst, maar uit foto's die de SP heeft gemaakt blijkt dat ook dan veel parkeerplekken leeg zijn.

Lees verder
23 mei 2011

3 juni: Thema-avond wonen

De SP West organiseert op vrijdag 3 juni een openbare avond over het thema wonen. Onder anderen oud-SP-Tweede Kamerlid Remi Poppe, die vele jaren ervaring heeft met debatten en acties rond dit thema, zal de aanwezigen toespreken. Er is aandacht voor de rol van de regering, gemeente, deelraad, en woningcorporaties bij volkshuisvesting.

Lees verder
30 maart 2011

Bewoners Bosleeuw-Midden nog steeds in de kou

Er is veel mis in de wijk Bosleeuw-Midden en vooralsnog lijkt het erop dat verbetering nog lang op zich zal laten wachten. Dit bleek toen SP'ers zaterdag weer deze buurt in gingen om met bewoners te spreken. De vier huizenblokken in Bos en Lommer – eigendom van Stadgenoot – stonden op de nominatie om gesloopt te worden, maar door de crisis is dat tot nader order uitgesteld. Ondertussen weten de bewoners niet waar ze aan toe zijn.

Lees verder
21 februari 2011

Buurten in de Bosleeuw

Veel bewoners van de Bosleeuw-Midden hebben klachten over hun woning. SP'ers die de buurt op 19 februari bezochten hoorden verhalen over vocht, kou, vuil en ongedierte in deze huizen. Ook is er onzekerheid over de toekomst van de panden.

Lees verder
19 november 2010

Blijven bouwen of niet?

De SP wil graag weten wat bewoners van stadsdeel Oost en West vinden van de plannen om het aantal nieuw te bouwen huurwoningen in deze stadsdelen met bijna 1800 verminderen. Het gemeentebestuur wil minder bouwen om zo financiëe problemen op te lossen. De SP vindt de gevolgen van niet bijbouwen - nog langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen - te groot.

Lees verder
2 augustus 2010

FantasieRijk op het Jan van Schaffelaarplantsoen

Zondag heeft de SP een stuk braakliggend land in Amsterdam West tijdelijk overgenomen. Met partytent en spelletjes in de aanslag werden buurtbewonersnaar naar buiten gelokt om samen te fantaseren over een nieuwe bestemming voor dit stuk kale grond.

Lees verder
29 juli 2010

Bewoners geven Van Schaffelaarplantsoen weer zijn buurtfunctie terug

'Wat mist u in deze buurt?', 'Wat kunnen we doen met het Van Schaffelaarplantsoen?' en 'Komt u helpen dit project op de rails te zetten?' zijn zomaar wat vragen, die de SP de buurtbewoners voorlegt. Op donderdag 29 juli wordt er in de buurt van het Van Schaffelaarplantsoen huis-aan-huis genquteerd om de meningen van de bewoners te peilen. De SP wil weten wat zij vinden dat er met het braakliggende terrein voor hun deur moet gebeuren. De actieve SP'ers verzamelen zich donderdag tussen 18:45 en 19:00 uur bij het Jan van Schaffelaarplantsoen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier