h

West

7 juni 2010

Bouw Singelgrachtgarage: de feiten en de mening van de SP

"Ik vind dat politieke partijen zich tijdens een referendum terughoudend dienen op te stellen", zegt portefeuillehouder Dirk de Jager over de actie van de SP tegen de bouw van de Singelgrachtgarage. Nu wil het toeval dat de afgelopen dagen druk gefolderd wordt door het stadsdeel vr de bouw. Full-colour flyers, uitgedeeld door ingehuurde jongeren. Op de achterzijde van de flyer - u raadt het al - portefeuillehouder Dirk de Jager.

Lees verder
3 juni 2010

Stem tegen bouw Singelgrachtgarage!

De bouw van de Singelgrachtgarage gaat de burger betalen: door een forse verhoging van de parkeervergunningen. Deze boodschap geeft de SP in West mee aan de kiezer, die op 9 juni a.s. naar het stemhokje gaat. In het - voorlopig laatste - stadsdeelreferendum mag de kiezer zich ook uitspreken voor of tegen de bouw van de Singelgrachtgarage.

Lees verder
1 juni 2010

SP in (charme)offensief op de belangrijkste markten

De SP was zaterdag aanwezig op de Bos en Lommermarkt en op de Ten Katemarkt, twee hot spots in stadsdeel West. Veel ballonnen, sponsjes en schoonmaakfolders verwisselden van eigenaar en de Bos en Lommermarkt kleurde wit met ster.

Lees verder
18 mei 2010

Raad zet burger buitenspel met afschaffen referendum

Een van de meest in het oog springende manieren voor burgers om hun mening te kennen te geven aan medeburgers n aan bestuurders - het buurt- of stadsdeelreferendum - is door het aannemen van een VVD-motie ter ziele gegaan. Volgens een meerderheid in de deelraad is het allemaal maar duur en vooral natuurlijk lastig, die mondige burgers, die dure plannen als ondergrondse parkeergarages willen dwarsbomen. Het referendum over de Singelgrachtgarage, op 9 juni a.s., is dus vooralsnog de laatste mogelijkheid van de bewoners in West om zwaarwegende bezwaren aan te voeren tegen een raadsbesluit.

Lees verder
18 mei 2010

Verwaarlozing mag niet worden beloond

De SP-motie die in maart 2009 is aangenomen in het stadsdeel Westerpark en die het stadsdeel verplicht om een oplossing te vinden voor de (nu nog vier) overgebleven gezinnen in het toekomstige project Raampoort (Eerste Hugo de Grootstraat), kan volgens de coalitiepartijen GroenLinks en PvdA niet worden uitgevoerd. "Waarom maken de partijen zich druk over het wel of niet uitvoeren van de motie en net over de vier gezinnen, die nu zijn achtergebleven in onzekerheid?", vraag de SP zich af. "Woningstichting De Key heeft deze gezinnen per november de huur opgezegd en staan dan gewoon op straat, zonder dat er met hen naar een oplossing is gezocht."

Lees verder
16 mei 2010

SP houdt poot stijf: verlaging raadsvergoedingen

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe stadsdeel West werd al direct zonneklaar dat de politieke partijen de komende jaren flink gaan bezuinigen, maar niet ten koste van de eigen portemonnee. Voorstellen van de SP om onder andere de vergoedingen van raadsleden met 20 procent te verlagen, haalden het niet. Sterker: de raadsleden in West krijgen ruim 700 meer per maand dan de raadsleden in de oude vier stadsdelen. De SP in West blijft staan voor alle standpunten, die zijn ingenomen tijdens de verkiezingscampagne en die ook in de coalitieonderhandelingen naar voren zijn gebracht.

Lees verder
3 mei 2010

SP-fractie geïnstalleerd in deelraad West

Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe stadsdeel West zijn alle raadsleden en duo-raadsleden genstalleerd en hebben de eed afgelegd. Onder leiding van voorzitter a.i. SP'er Leen Beukelaar (als oudste raadslid mocht hij het bal als voorzitter openen) werden de 29 raadsleden van zes fracties bedigd. Na stemming werd tot deelraadsvoorzitter mevrouw Kartinie Martowirono van de VVD gekozen. De publieke tribune was overvol, laat dat een voorbode zijn voor alle verdere vergaderingen.

Lees verder
6 maart 2010

Gelukt: Ruim 3.300 handtekeningen voor referendum Singelgrachtgarage

Paula Leideritz van de Vrienden van de Singelgracht overhandigde donderdag 4 maart met trots ruim 3.300 handtekeningen aan deelraadsvoorzitter Yanni van der Velde en kwam daarmee tegemoet aan de wettelijke eis om een referendumaanvraag vergezeld te doen gaan van minimaal 2.000 rechtsgeldige handtekeningen. De voorbereidingen voor het referendum kunnen van start en de bewoners van het stadsdeel Westerpark gaan beslissen over de bouw van de Singelgrachtgarage. SP-ers Kees Hiep en Jan Colijn waren aanwezig om de SP-bijdrage aan het succes te accentueren.

Lees verder
4 maart 2010

SP West bedankt haar kiezers: 3 zetels in nieuwe deelraad!

Bijna 10 procent van de inwoners van Amsterdam West, die zijn gaan stemmen op 3 maart, hebben hun voorkeur uitgesproken voor de SP. Drie zetels in de nieuwe deelraad van het nieuwe stadsdeel levert dat op en daar zijn we enorm blij mee! We bedanken alle SP-stemmers, waar we de afgelopen weken mee hebben gepraat, aan de deur, op de markt, in moskeeën en in debatten.

Lees verder
2 maart 2010

SP on Tour in West: Harry van Bommel op Bos en Lommerplein

De SP-Tweede Kamerfractie onder leiding van Harry van Bommel parkeerde de SP-bus dinsdagmiddag voor het Bos en Lommerplein in West om de afsluiting van de campagne voor het stadsdeel West extra luister bij te zetten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier