h

West

23 mei 2011

3 juni: Thema-avond wonen

De SP West organiseert op vrijdag 3 juni een openbare avond over het thema wonen. Onder anderen oud-SP-Tweede Kamerlid Remi Poppe, die vele jaren ervaring heeft met debatten en acties rond dit thema, zal de aanwezigen toespreken. Er is aandacht voor de rol van de regering, gemeente, deelraad, en woningcorporaties bij volkshuisvesting.

Lees verder
30 maart 2011

Bewoners Bosleeuw-Midden nog steeds in de kou

Er is veel mis in de wijk Bosleeuw-Midden en vooralsnog lijkt het erop dat verbetering nog lang op zich zal laten wachten. Dit bleek toen SP'ers zaterdag weer deze buurt in gingen om met bewoners te spreken. De vier huizenblokken in Bos en Lommer – eigendom van Stadgenoot – stonden op de nominatie om gesloopt te worden, maar door de crisis is dat tot nader order uitgesteld. Ondertussen weten de bewoners niet waar ze aan toe zijn.

Lees verder
21 februari 2011

Buurten in de Bosleeuw

Veel bewoners van de Bosleeuw-Midden hebben klachten over hun woning. SP'ers die de buurt op 19 februari bezochten hoorden verhalen over vocht, kou, vuil en ongedierte in deze huizen. Ook is er onzekerheid over de toekomst van de panden.

Lees verder
19 november 2010

Blijven bouwen of niet?

De SP wil graag weten wat bewoners van stadsdeel Oost en West vinden van de plannen om het aantal nieuw te bouwen huurwoningen in deze stadsdelen met bijna 1800 verminderen. Het gemeentebestuur wil minder bouwen om zo financiëe problemen op te lossen. De SP vindt de gevolgen van niet bijbouwen - nog langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen - te groot.

Lees verder
2 augustus 2010

FantasieRijk op het Jan van Schaffelaarplantsoen

Zondag heeft de SP een stuk braakliggend land in Amsterdam West tijdelijk overgenomen. Met partytent en spelletjes in de aanslag werden buurtbewonersnaar naar buiten gelokt om samen te fantaseren over een nieuwe bestemming voor dit stuk kale grond.

Lees verder
29 juli 2010

Bewoners geven Van Schaffelaarplantsoen weer zijn buurtfunctie terug

'Wat mist u in deze buurt?', 'Wat kunnen we doen met het Van Schaffelaarplantsoen?' en 'Komt u helpen dit project op de rails te zetten?' zijn zomaar wat vragen, die de SP de buurtbewoners voorlegt. Op donderdag 29 juli wordt er in de buurt van het Van Schaffelaarplantsoen huis-aan-huis genquteerd om de meningen van de bewoners te peilen. De SP wil weten wat zij vinden dat er met het braakliggende terrein voor hun deur moet gebeuren. De actieve SP'ers verzamelen zich donderdag tussen 18:45 en 19:00 uur bij het Jan van Schaffelaarplantsoen.

Lees verder
7 juni 2010

Bouw Singelgrachtgarage: de feiten en de mening van de SP

"Ik vind dat politieke partijen zich tijdens een referendum terughoudend dienen op te stellen", zegt portefeuillehouder Dirk de Jager over de actie van de SP tegen de bouw van de Singelgrachtgarage. Nu wil het toeval dat de afgelopen dagen druk gefolderd wordt door het stadsdeel vr de bouw. Full-colour flyers, uitgedeeld door ingehuurde jongeren. Op de achterzijde van de flyer - u raadt het al - portefeuillehouder Dirk de Jager.

Lees verder
3 juni 2010

Stem tegen bouw Singelgrachtgarage!

De bouw van de Singelgrachtgarage gaat de burger betalen: door een forse verhoging van de parkeervergunningen. Deze boodschap geeft de SP in West mee aan de kiezer, die op 9 juni a.s. naar het stemhokje gaat. In het - voorlopig laatste - stadsdeelreferendum mag de kiezer zich ook uitspreken voor of tegen de bouw van de Singelgrachtgarage.

Lees verder
1 juni 2010

SP in (charme)offensief op de belangrijkste markten

De SP was zaterdag aanwezig op de Bos en Lommermarkt en op de Ten Katemarkt, twee hot spots in stadsdeel West. Veel ballonnen, sponsjes en schoonmaakfolders verwisselden van eigenaar en de Bos en Lommermarkt kleurde wit met ster.

Lees verder
18 mei 2010

Raad zet burger buitenspel met afschaffen referendum

Een van de meest in het oog springende manieren voor burgers om hun mening te kennen te geven aan medeburgers n aan bestuurders - het buurt- of stadsdeelreferendum - is door het aannemen van een VVD-motie ter ziele gegaan. Volgens een meerderheid in de deelraad is het allemaal maar duur en vooral natuurlijk lastig, die mondige burgers, die dure plannen als ondergrondse parkeergarages willen dwarsbomen. Het referendum over de Singelgrachtgarage, op 9 juni a.s., is dus vooralsnog de laatste mogelijkheid van de bewoners in West om zwaarwegende bezwaren aan te voeren tegen een raadsbesluit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier