h

West

30 december 2013

SP in actie voor behoud Piggelmeewoninkjes

Afgelopen weekend voerde de SP samen met bewoners actie voor het behoud van 54 kleine woninkjes, de zogenaamde Piggelmeewoninkjes. Onlangs maakten D66, Groen Links, VVD en de PvdA mogelijk dat deze woningen worden gesloopt om plaatst te maken voor onbetaalbaar dure koop- en vrije sector huurwoningen. Daarmee dreigt sociale woningbouw met historische waarde, te verloren te gaan en verdwijnt tegelijkertijd ook opnieuw een deel van de nog goedkope sociale huurwoningen in Amsterdam.

Lees verder
18 december 2013

Maak naschoolse activiteiten weer toegankelijk

De SP wil dat naschoolse activiteiten op basisscholen in stadsdeel West weer toegankelijk worden voor kinderen uit minimagezinnen. Een meerderheid van de deelraad steunde een SP-voorstel hiertoe. SP-deelraadslid Gabi Choma: "Mooi dat er iets aan de uitsluiting van minima wordt gedaan. Juist deze groep kan vaak niet meedoen met sport of culturele activiteiten. Deze kinderen moeten mee kunnen doen aan de activiteiten die op school naast de lessen worden georganiseerd."

Lees verder
11 december 2013

Behoud de boodschappenbus (update)

De SP wil dat de boodschappenbus in stadsdeel West blijft behouden. Deze bus dreigt te verdwijnen terwijl dankzij de bus ouderen juist zelfstandig kunnen blijven. SP-deelraadslid Geert van Schaik: "Terwijl mensen steeds meer zelf moeten doen, wordt dat op deze manier juist onmogelijk gemaakt. Ouderen die zelf hun boodschappen kunnen doen dankzij de boodschappenbus worden nu in de steek gelaten."

Lees verder
25 september 2013

Kandidaatlijsttrekker West: Gabi Choma

Het afdelingsbestuur van de SP in Amsterdam draagt Gabi Choma voor als kandidaatlijsttrekker in stadsdeel West. Gabi Choma: "We hebben ons de afgelopen jaren er hard voor ingezet dat bewoners serieus worden genomen door de politiek. Bijvoorbeeld in onze actie tegen sloop van de Bosleeuw hebben we daar goede successen mee behaald. Het is belangrijk dat we daar juist in het nieuwe stadsdeelstelsel volop mee doorgaan. De buurten moeten weer van de bewoners worden!"

Lees verder
4 juli 2013

Voorkom verdwijnen van gewone banen door cao-ontduiking

Het stadsdeelbestuur van stadsdeel West moet ervoor zorgen dat werk met behoud van uitkering niet ten koste mag gaan van gewone arbeid. Dat heeft de deelraad op initiatief van de SP besloten. SP-deelraadslid in West Gabi Choma: "Werken onder het minimumloon is sowieso onwenselijk, maar het is des te kwalijker als dat ten koste gaat van gewone banen. Het is goed dat de deelraad in West zich daar nu als eerste stadsdeel tegen heeft uitgesproken."

Lees verder
3 juli 2013

Extra ondersteuning voor kinderen in armoede

De deelraad van stadsdeel West heeft ingestemd met een voorstel van de PvdA, GroenLinks en de SP om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. Dit tot vreugde van de SP. Deelraadslid in West Gabi Choma: “Meer dan n op de vier kinderen groeit op in armoede. Extra ondersteuning draagt ertoe bij dat deze kinderen in hun behoeftes kunnen worden voorzien en zoveel mogelijk kunnen meekomen.”

Lees verder
1 juli 2013

Wees eerlijk over verhoging parkeertarieven

De SP wil dat stadsdeel West eerlijk is over de dreigende tariefsverhoging van parkeervergunningen in West. Die zou alleen ingaan als minstens 200 mensen deelnemen aan een project voor ringparkeren, maar het stadsdeel rept daar met geen woord over in brieven aan bewoners. SP-deelraadslid Gabi Choma: "Wij vinden het berhaupt al kwalijk dat het stadsdeel de tarieven met zo’n 75 procent wil verhogen. Maar dan moet het stadsdeel niet achterhouden dat die verhoging niet doorgaat bij weinig belangstelling voor ringparkeren."

Lees verder
26 maart 2013

Ledenavond SP Amsterdam West

Op zaterdag 16 maart vond een ledenavond plaats van de actieve ledengroep SP Amsterdam West in het SBOW gebouw. Omdat we de afgelopen tijd veel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen in ons stadsdeel, leek het ons een mooie gelegenheid voor een ledenavond. Het was een informele avond met veel gezelligheid, nieuwe gezichten en mooie interacties tussen 'oude' en 'nieuwe' leden.

Lees verder
4 maart 2013

Inspreken Actiegroep Houthavens bij deelraad succes

Het inspreken van Actiegroep Houthavens bij de deelraad van stadsdeel West is succesvol verlopen. De roep om duidelijkheid werd begrepen en veel deelraadsleden reageerden positief op de oproep om op zoek te gaan naar oplossingen voor de onzekere bewoners van de containerwoningen in de Houthavens. De stadsdeelwethouder zal in gesprek gaan met de bewoners om meer duidelijkheid te verschaffen en de problemen tevens aankaarten bij de gemeenteraad.

Lees verder
16 februari 2013

Zorgen over woonplannen op Ten Katemarkt

Veel mensen op de Ten Katemarkt maken zich ongerust en kwaad over huurverhogingen als gevolg van het nieuwe woonakkoord. Op de Ten Katemarkt deelde de SP informatie uit over wat die plannen, die minister Blok met een gelegenheidscoalitie heeft gesmeed, inhouden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier