h

Nieuw-west

17 februari 2007

Bewoners ParkStad verenigen zich

De bewoners in Amsterdam Nieuw-West die geconfronteerd worden met de plannen van ParkStad weigeren zich door de woningcorporaties te laten wegjagen uit hun wijk. Een flink aantal bewoners en bewonersorganisaties hebben daarom besloten zich te verenigen. Samen willen ze een vuist maken tegen de corporaties en het gemeentebestuur die met hun plannen de wensen van de bewoners totaal negeren.

Lees verder
1 februari 2007

Betaald parkeren in Slotervaart - de SP zet er vraagtekens bij met een nachtelijke actie

Het deelraadbestuur van Slotervaart wil betaald parkeren invoeren in een aantal wijken in Slotervaart. Als voornaamste reden voeren ze aan. Het terugdringen van de enorme parkeerdruk veroorzaakt door geparkeerde auto's van bewoners van aanliggende deelraden. De SP stelt daar vraagtekens bij en denkt dan ook dat het van groot belang is dat de bewoners van Slotervaart hun mening kenbaar maken. Zeker omdat het hier ook gaat over meten met twee maten. Een deel van Slotervaart gaat betalen voor hun parkeerplek, een ander deel is vrijgesteld omdat in hun wijk geen betaald parkeren wordt ingevoerd.

Lees verder
17 december 2006

Parkstad: Niet zonder ons. Inspraak op het Osdorpplein

Op 11 december ging de SP actie "PARKSTAD:NIET ZONDER ONS" van start in Nieuw-West. Duizenden flyers met de uitnodiging aan bewoners hun mening en eisen te kennen te geven aan de SP over de bouw-sloopplannen in hun stadsdeel worden de komende weken deur-aan-deur bezorgd. En op zaterdag 16 december was SP gemeenteraadslid Hans Bakker samen met activisten op het Osdorpplein aanwezig om bewoners in de gelegenheid te stellen vragen te stellen en "in te spreken", een mogelijkheid die niet voor hen is weggelegd als het aan de deelraden en woningbouwcorporaties ligt.

Lees verder
8 november 2006

De folderkaravaan trekt voort

Na de succesvolle folderactie van zondag 6 november, trok woensdag de 8ste opnieuw een groep enthousiaste SP'ers door Amsterdam Nieuw-West. Rond Plein '40-'45 werden duizenden folders verspreid en gesprekken aangeknoopt met de wijkbewoners van stadsdeel Slotermeer. Belangrijkste oproep van de folderkaravaan: sluit je aan!

Lees verder
6 november 2006

SP folderkaravaan in actie

De SP folderkaravaan deed zondag voor het eerst zijn ronde door Nieuw-West.

Lees verder
4 november 2006

De SP stijgt ook in Nieuw-West

Op zaterdag 4 november voerde de SP Nieuw-West campagne op het Osdorpplein. Een flinke groep SP-ers van de kerngroep bemenste de SP kraam en veroverde het plein van meet af aan. Meer dan duizend verkiezingsfolders, honderden schuursponsjes en ander verkiezingsmateriaal vonden hun weg naar belangstellende burgers en voorbijgangers. De SP doet het goed in Amsterdam. Ook in Nieuw-West, dat was wel duidelijk uit de reacties van het merendeel van de mensen.

Lees verder
29 oktober 2006

Nieuw-West groeit en is in actie

Op het August Alebéplein in Slotervaart streek de kerngroep Nieuw-West op zaterdag 29 october neer met de SP-Campagnekraam. Eerste stop in een serie van acties door heel Nieuw-West (Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart, Osdorp en Bos en Lommer). SP-ers flyerden en een aantal voorzag veel brievenbussen in de omliggende wijk van ledenwerffolders.

Lees verder
24 oktober 2006

Parkstad: Niet zonder ons!

De SP maakt zich grote zorgen over de plannen voor Parkstad. Het voorgestelde beleid is vooral goed voor de woningbouwcorporaties. Aan de belangen van de bewoners is amper gedacht. De SP wil ervoor zorgen dat er geen besluiten vallen zonder dat w stem is gehoord - de stem van de mensen om wie het gaat!

Lees verder
8 mei 2006

De straat op in Nieuw West

Zaterdag 6 mei gingen SP'ers in Geuzenveld-Slotermeer met twee doelen de straat op: Op Plein '40-'45 deelden zij flyers uit met de reactie van de nieuwbakken SP-raadsleden op de afloop van de gemeenteraadsverkiezingen n hielden zij een petitie tegen de voorgenomen afbraak van het stadsvervoer. Met name dat laatste leidde op het zonnige plein tot verhitte reacties.

Lees verder
24 januari 2006

SP kerngroep Nieuw West weer actief!

Afgelopen zaterdag 21 januari was de kerngroep Nieuw West weer actief en hoe!
Op het Osdorpplein werd om 1 uur een kraam opgebouwd met informatie materiaal, vlaggen en tomatensoep.

Lees verder

Pagina's

U bent hier