h

Nieuws

13 juli 2006

SP verbetert nadeelcompensatie Noord-Zuidlijn

Op 13 juni stemde de gemeenteraad in met een nieuwe regeling die mensen een financiëe compensatie geeft wanneer zij hevige geluidsoverlast ondervinden van de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Door inspanningen van de SP heeft wethouder Herrema een toezegging gedaan dat de nieuwe regeling ook geldt voor de uren overdag, in plaats van alleen 's avonds. Dit is voor bewoners van de Ferdinand Bolstraat uitermate belangrijk; meerdere jaren zitten zij dag-in-dag-uit, van 's morgens vroeg tot soms 's avonds laat, in de herrie.

Lees verder
13 juli 2006

Verzelfstandiging GVB onnodig en overhaast

De geplande verzelfstandiging van het GVB moet worden uitgesteld zodat alternatieven onderzocht kunnen worden. Dat stelt SP-raadslid Jasper van Dijk vandaag voor in de gemeenteraad. De verplichte aanbesteding van het GVB wordt uitsluitend door minister Peijs gewenst, die deel uitmaakt van een minderheidskabinet. Na de verkiezingen kan een nieuw kabinet de verplichte aanbesteding ongedaan maken.

Lees verder
12 juli 2006

Gemeenteraad niet bereid te snijden in eigen vlees

De gemeenteraad heeft vandaag tegen voorstellen gestemd om te snijden in de kosten van het ambtenarenapparaat en de politieke vergoedingen. De SP stelde voor om het aantal bestuurslagen te vereenvoudigen en te onderzoeken hoe we met minder ambtenaren afkunnen. De wethouder toonde zich niet bereid om dit te doen omdat hij niet verwacht dat hier geld te besparen is. De SP ziet deze mogelijkheden wel, maar helaas steunden PvdA, GroenLinks, D66 en CDA de wethouder.

Lees verder
10 juli 2006

Laffe bezuinigingen Amsterdams college

De SP wil dat het huidige college niet gaat bezuinigen op Amsterdammers, maar op haar eigen kosten. Het college wil op allerlei diensten 10% bezuinigen, maar het ambtenarenapparaat, de bestuurskosten en de politieke partijen worden ontzien. SP-raadslid Laurens Ivens: 'Het college legt de pijnlijke maatregelen graag bij anderen neer, maar gaat niet snijden in eigen vlees. Dat is laf beleid.'

Lees verder
9 juli 2006

SP'ers op spreeksteen in Amsterdam-Oost

Vandaag hebben twee leden van de SP het woord gevoerd op de spreeksteen in het Oosterpark. Tweede-Kamerlid Harry van Bommel sprak over het Rotterdamse meisje Sibel Yalvac dat al meer dan twee jaar in de gevangenis in Jakarta (Indonesi) zit en n van de leden uit Oost voerde het woord over de vrijheid van meningsuiting.

Lees verder
8 juli 2006

Kraken gaat door

In de nacht van 7 of 8 juli sliepen enkele honderden actievoerders op de Dam om te protesteren tegen het dreigende kraakverbod. Ook ROOD sliep mee. En raadsleden Laurens Ivens en Jasper van Dijk waren hierbij aanwezig, evenals Centrum-deelraadsleden Marnix Bruggeman en Andrea Niessen en onze actiecordinator Henk Wichard. Hier een kort foto-verslag van deze succesvolle actie.

Lees verder
8 juli 2006

Vrouwen in 't Zwart voor vrede in Palestina

Tientallen activisten, waaronder ook SP-fractievoorzitter Remine Alberts, ondersteunden vrijdag 7 juli een wake van De Vrouwen in 't Zwart. Met deze wake willen de vrouwen de kwestie Palestina onder de aandacht brengen van de Nederlandse burger en de Nederlandse regering oproepen nu eindelijk een harde en duidelijke veroordeling te laten horen aan Isral, in navolging van de VN. Ook veroordelen zij het gijzelen van meer dan 1 miljoen onschuldige burgers.

Lees verder
6 juli 2006

Help Sibel

Zondag 9 juli beklimt Harry van Bommel SP Tweede-Kamerlid om 13:30 uur de spreeksteen in het Oosterpark om aandacht te vragen voor de mede op zijn initiatief gestarte handtekeningenactie Help Sibel.

Lees verder
5 juli 2006

Compensatie voor overlast afwijkende vliegroutes

De SP wil dat de Amsterdammers die overlast hebben van vliegtuigen die afwijken van hun vliegroute hiervoor gecompenseerd worden. Nu betaalt de Luchtverkeersleiding wel jaarlijks boetes voor de vliegtuigen die teveel afwijken van de route, maar dit leidt nog niet tot verbeteringen. De boete van ruim 40.000 euro kan volgens de SP beter besteed worden aan wijkvoorzieningen zoals speelruimten, zodat de Amsterdammers ook eens profijt hebben van de luchthaven.

Lees verder
3 juli 2006

Aboutaleb moet beleid huisbezoeken aanpassen

Huisbezoeken bij uitkeringsgerechtigden worden onbehoorlijk uitgevoerd. Dat schrijft de gemeentelijke ombudsman in een vandaag verschenen rapport. Zowel de informatieverstrekking als de werkwijze voldoen niet aan de wettelijke eisen. SP-raadslid Sadet Karabulut dringt aan op een snelle aanpassing van het beleid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier