h

Oost

27 februari 2007

Hoezo, schone lucht..?

Het wonen in de buurt van een drukke snelweg staat gelijk aan het roken van zeventien sigaretten per dag. Toch brengen veel ouders hun kind met de auto naar school. Het stadsdeel wil de mensen met een campagne bewuster maken van het feit dat we schone lucht "met zijn allen maken". Dus geen kleine ritjes meer binnen het stadsdeel.

Lees verder
27 februari 2007

Landgoed Frankendael straks toegankelijk voor publiek.

Poort Frankendael)
Goed nieuws! Het landgoed Frankendael zal per juni 2007 open worden gesteld voor het publiek. De plannen daartoe bestaan overigens al sinds 1989, maar nu is het dan zo ver: De deelraad heeft de definitieve plannen goedgekeurd.

Lees verder
27 februari 2007

Sterke afname sociale huurwoningen in 3e Oosterparkstraat.

In de plannen voor de 3e Oosterparkstraat heeft de deelraad onlangs haar goedkeuring gegeven aan het vervangen van 93 sociale huurwoningen voor 58 nieuwe woningen. Maar liefst 42 woningen zijn bestemd voor de vrije markt met de daarbij behorende hoge huur die niet is op te brengen voor de oude bewoners.

Lees verder
25 februari 2007

Gaat het welzijnswerk in Zeeburg een zware tijd tegemoet?

Het complete welzijnswerk in het stadsdeel Zeeburg gaat er anders uitzien. De aanleiding hiervoor is de krappe beurs van het stadsdeel. Het totale budget is E 8 miljoen, hierop moet E 1,2 miljoen bezuinigd worden (15%). Het stadsdeel maakt gebruik van deze bezuinigingsoperatie om het welzijnswerk grondig te vernieuwen.

Lees verder
15 februari 2007

Nieuwjaarsbijeenkomst SP Oost/Watergraafsmeer

Op 31 januari jl. hielden de leden van SP Oost/Watergraafsmeer de (uitgestelde) nieuwjaarsbijeenkomst in Societeit "De Lange Adem".
De bijeenkomst was perfect georganiseerd door enkele leden van onze kerngroep. Er werd gehapt en een glaasje gedronken door circa 30 leden en het werd natuurlijk steeds gezelliger?

Lees verder
14 februari 2007

Vernieuwing welzijnswerk: ondoordacht haastwerk?

Het complete welzijnswerk in het stadsdeel Zeeburg gaat er anders uitzien. De aanleiding hiervoor is de krappe beurs van het stadsdeel. Het totale budget is 8,3 miljoen, hierop moet 1,2 miljoen bezuinigd worden. Het stadsdeel maakt gebruik van deze bezuinigingsoperatie om de manier waarop dit op dit moment georganiseerd wordt grondig te herzien en te vernieuwen.

Lees verder
8 februari 2007

Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven van de SP in Oost.

Lees verder
8 februari 2007

Bestuursakkoord Amsterdam: Voorgekookt of uitgekookt?

Op 29 januari jl. heeft de deelraad het "Bestuursakkoord stad en stadsdelen 2006-2010" behandeld. In dit akkoord wordt de samenwerking tussen de centrale stad en de stadsdelen en tussen de stadsdelen onderling geregeld.

Lees verder
8 februari 2007

Het Bestemmingsplan Borneo-Sporenburg en Fountainhead

In de Raadsvergadering van januari werd uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Borneo-Sporenburg in het Oostelijk Havengebied. Over het algemeen een goed plan. Alleen heeft de SP felle kritiek op de manier waar op de bouw van de woonkolos Fountainhead er hier door het Dagelijks Bestuur wordt doorgedrukt.

Lees verder
6 februari 2007

De strekdam

Sinds de 19e eeuw strekt zich vanaf de punt van het Zeeburgereiland een bijna vijf kilometer lange strekdam in het IJmeer. Maar nu wil het Projectbureau IJburg een gat van 200 meter in deze dam maken: een kortere route voor de plezierjachten die naar de aan te leggen jachthaven bij IJburg willen gaan. Meer dan vijftig bomen moeten hiervoor gekapt worden en de gevolgen voor het milieu van het IJmeer zijn onbekend. De SP is hier fel op tegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier