h

Oost

17 juli 2007

Investeringen in de Indische Buurt

Drie woningcorporaties gaan 250 miljoen investeren in de Indische Buurt en hebben hierover een convenant gesloten met de stadsdeel Zeeburg, meldde Het Parool op donderdag 11 juli.
De Indische Buurt opknappen, een van de probleemwijken van minister Vogelaar, is geen slecht idee. Vooral ook omdat dit plan lijkt in te houden dat onder meer bewoners actief worden benaderd om hen te wijzen op het aanvragen van huursubsidie, op mogelijkheden van bijzondere bijstand en op zaken als het meldpunt voor overlast.

Lees verder
26 juni 2007

Melken aan de Wenkenbachweg

De bewoners van de studentencontainers aan de Wenkenbachweg werden afgelopen najaar onaangenaam verrast door een aanslag van de belasting. Het betrof verschuldigd reinigingsrecht. De containers zijn daar op tijdelijke basis (5 jaar) door woningcorporatie Ymere neergezet. Het gebied is industrieterrein en het afval van deze woningen werd naar tevredenheid opgehaald door Sito. Hiervoor betaalden de studenten slechts 36 Euro per jaar, totdat de Belastingdienst vorig jaar ontdekte dat deze woningen moeten worden gezien als eenpersoonshuishoudens...

Lees verder
20 juni 2007

Algemene beschouwingen juni 2007

De Algemene Beschouwingen.

Lees verder
11 juni 2007

Stadsdeel boert beter, maar zet bezuinigingen door

In grote lijnen ziet de financiëe toekomst van het stadsdeel er beter uit dan een jaar geleden. Desondanks houdt het dagelijks bestuur van Zeeburg vast aan de bezuiniging van 1,2 miljoen euro op het welzijnswerk. De PvdA wil zelfs nog meer bezuinigen dan het college.

Lees verder
11 juni 2007

Zorgelijke vernieuwing van Zorg en Welzijn in Zeeburg

'Zeeburg bouwt, met minder geld, aan een nieuw en stevig fundament voor zorg en welzijn. Het wordt een kleiner huis, met een grotere tuin.' Een klinkende slogan, waarmee het dagelijks bestuur de Zeeburgers wil overtuigen dat de vernieuwing van de zorg en het totale welzijnswerk goed en gedegen gebeurt.

Lees verder
10 juni 2007

Voorscholen in Zeeburg, een gemiste kans

Om segregatie te voorkomen en tegen te gaan wil het stadsdeel de Voorscholen uitbreiden. Deze zijn dan niet langer alleen toegankelijk voor doelgroepkinderen. En er komen ook voorscholen en voorschoolpeuterspeelzalen in het Oostelijk Havengebied en IJburg.

Lees verder
23 mei 2007

Transvaal of Transvuil?

Enige weken geleden werd de Transvaalbuurt in de pers en door politici beschreven als een wijk waar je niet veilig over straat kunt lopen. Een vervuilde en verloederde buurt waar dealers, criminelen en hangjongeren de dienst uitmaken. De SP is daarna met een aantal bewoners gaan praten. Hieruit bleek dat de buurt weinig vertrouwen heeft in politiek en politie. "Te weinig en te laat" was de meest gehoorde klacht.

Lees verder
21 mei 2007

Weer veel mensen die tekenen voor onderzoek over Irak

De SP trok ook op de Dappermarkt weer de aandacht met de Irak actie. Honderden mensen die met hun handtekening aangeven ook voor een onderzoek te zijn. Velen vragen zelfs niet eens om een toelichting, maar lopen recht op de kraam af om hun steun met een handtekening te bekrachtigen.

Lees verder
10 mei 2007

Treurnis aan de Polderweg

De problemen rond de ontwikkeling van de Polderweg zijn tot nu toe talrijk geweest. De deelraad had een grondopbrengst van 50 miljoen euro berekend. Wethouder Stadig (P.v.d.A.) gaf het weg voor nauwelijks meer dan de helft. Vervolgens worden de kosten voor het bouwrijp maken "optimistisch" opgemaakt. De feitelijke kosten zijn dus veel hoger dan men had gedacht. Een bekend geluid in Nederland (Betuwelijn), Amsterdam (Noord-Zuid lijn), maar dus ook in Oost/Watergraafsmeer

Lees verder
9 mei 2007

Dodenherdenking bij monument voor Keesje Brijde 4 mei 2007

Vier mei 2007. Ook in Zeeburg staat een herdenkingsmonument. Het monument voor Keesje. Keesje was een twaalfjarige Amsterdamse jongen die op 13 december 1944 door de Duitse bezetter is doodgeschoten. De SP was tijdens dodenherdenking 2007 ook hier vertegenwoordigd. Jeroen Zonneveld (SP-fractielid) was bij deze gelegenheid ceremoniemeester en sprak enkele woorden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier