h

Oost

16 oktober 2007

Bewoners nemen het heft in handen

Bewoners van de Derde Oosterparkstraat c.q. Vrolikstraat hebben actie gevoerd voor het behoud van hun woningen. Inmiddels hebben zij weten te bereiken dat de wooncorporatie Ymere hen op belangrijke punten is tegemoet gekomen. Ymere had het plan om hun (sociale) woningen te slopen om daarvoor duurdere woningen terug te bouwen. De huidige bewoners zouden de nieuwe huren onmogelijk kunnen betalen. Vertrekken met een verhuisregeling was de enige optie die Ymere wenste open te houden.

Lees verder
8 oktober 2007

Simpele vraag van ZIN om vergaderruimte compleet genegeerd

‘We geven de buurt weer terug aan de bewoners en hun organisaties. Zij krijgen meer speelruimte en minder regels’, een citaat van wethouder Zorg en Welzijn Jan Hoek. De SP constateert dat niet geldt voor ZIN en Assadaaka. Het is schandalig dat er na een jaar nog steeds geen gepaste ruimte gevonden is om deze organisaties simpelweg te laten vergaderen.

Lees verder
3 oktober 2007

Welzijnsmedewerkers Zeeburg in de kou

Op 11 september maakte het stadsdeel Zeeburg bekend dat de nieuwe aanbieder van het welzijnswerk Civic Zeeburg is. Alle medewerkers hebben inmiddels een brief gekregen waarin hen ontslag is aangezegd bij de huidige welzijnsorganisaties. Hun toekomst is, na een geschiedenis van faillissementen,wederom onzeker. Dit gaat de SP te ver.

Lees verder
21 september 2007

Hommeles rond station Watergraafsmeer

Dankzij snel optreden van de SP ligt de ontwikkeling van het Station Watergraafsmeer stil. De bebouwing van een deel van de sportvelden van Sportpark Middenmeer is daarmee voorlopig uitgesteld. De voltallige deelraad verzet zich al jaren tegen de koehandel van de centrale stad betreffende de bouw van het Station Watergraafsmeer, het opheffen van sportaccomodaties en de plannen van de Universiteit van Amsterdam op het Sciencepark.

Lees verder
11 september 2007

Sloop Borneoblok start met een feestje

Op donderdag 13 september organiseert woningbouwvereniging De Alliantie om 15.00 bij Borneostraat 39 een ‘ceremonile start’ van de sloop van het Borneoblok bij het Javaplein. ‘Wij willen bij het moment van de sloop even stil staan; het markeert immers een nieuwe episode voor de buurt.

Lees verder
10 september 2007

Actie Thuiszorg slaat aan op de Dappermarkt

In een co-productie van SP Zeeburg en SP Oost-Watergraafsmeer zijn zaterdag tussen 11.00 en 14.00 uur 120 getekende kaarten verzameld. De 3 SP leden kwamen handen tekort om de mensen te laten tekenen. Ook hebben veel mensen een paar extra kaarten voor collega's en gebruikers van de thuiszorg meegenomen.

Lees verder
5 september 2007

Kom zondag buurttafelen

Aanstaande zondag 9 september worden de tien nieuwe buurttafels die op allerlei locaties in Zeeburg zijn neergezet, feestelijk in gebruik genomen. De tafels zijn allemaal ontworpen door Zeeburgse kunstenaars in samenwerking met de bewoners uit de omgeving. De bedoeling is dat de tafels gebruikt gaan worden om met elkaar spelletjes te doen, te praten, eten en drinken, kortom nieuwe ontmoetingsplekken voor de bewoners van de Indische Buurt, Het Oostelijk Havengebied en IJburg. Het gaat om forse tafels, zodat meer mensen kunnen aanschuiven.

Lees verder
24 augustus 2007

Afspraken tussen stadsdeel en HvA over Amstelcampus al rond; bewoners maakten geen kans

Op maandag 2 juli jl werd tijdens de vergadering van de deelraad Oost/Watergraafsmeer, de Amstelcampus "afgehandeld". Met name de PvdA schijnt volledig vergeten te zijn wat solidariteit met buurtbewoners betekent. Wij ontvingen een e-mail van een van die buurtbewoners en wij zouden u graag deelgenoot willen maken van zijn bevindingen. Het woord is aan Cees:

Lees verder
17 juli 2007

Investeringen in de Indische Buurt

Drie woningcorporaties gaan 250 miljoen investeren in de Indische Buurt en hebben hierover een convenant gesloten met de stadsdeel Zeeburg, meldde Het Parool op donderdag 11 juli.
De Indische Buurt opknappen, een van de probleemwijken van minister Vogelaar, is geen slecht idee. Vooral ook omdat dit plan lijkt in te houden dat onder meer bewoners actief worden benaderd om hen te wijzen op het aanvragen van huursubsidie, op mogelijkheden van bijzondere bijstand en op zaken als het meldpunt voor overlast.

Lees verder
26 juni 2007

Melken aan de Wenkenbachweg

De bewoners van de studentencontainers aan de Wenkenbachweg werden afgelopen najaar onaangenaam verrast door een aanslag van de belasting. Het betrof verschuldigd reinigingsrecht. De containers zijn daar op tijdelijke basis (5 jaar) door woningcorporatie Ymere neergezet. Het gebied is industrieterrein en het afval van deze woningen werd naar tevredenheid opgehaald door Sito. Hiervoor betaalden de studenten slechts 36 Euro per jaar, totdat de Belastingdienst vorig jaar ontdekte dat deze woningen moeten worden gezien als eenpersoonshuishoudens...

Lees verder

Pagina's

U bent hier