h

Oost

27 november 2013

Tegen zin IJburgers toch auto's in Diemerpark

Tegen de zin van veel IJburgers wil stadsdeel Oost 42 parkeerplaatsen aanleggen in het Diemerpark. Het besluit van de drie partijen gaat lijnrecht in tegen een door het stadsdeel georganiseerde representatieve meningspeiling onder de bewoners van IJburg. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid (58 procent) van de IJburgers tegen parkeren in het park is. SP-deelraadslid Geert Ritsema: "Onbegrijpelijk dat bewonerswensen worden genegeerd om het park te verslechteren. We zullen ons in de toekomst blijven inzetten voor een groen Diemerpark. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om het gisteren in de deelraad genomen besluit zo veel mogelijk ongedaan te maken."

Lees verder
25 november 2013

Pak overlast door constructiefouten in architectenbuurt aan

De SP wil dat woningcorporatie De Key de overlast door constructiefouten in de architectenbuurt gaat aanpakken. De SP bezocht recent twee maal de Architectenbuurt, waar veel bewoners al lang last hebben van verstoppingen, overstromingen, lekkages en schimmel. Onder leiding van SP-raadslid in Oost Tiers Bakker belden SP'ers aan bij tientallen huizen om te vragen hoe groot de problemen zijn. Bakker: "Woningcorporatie De Key laat het er lelijk bij zitten als het erom gaat de problemen op te lossen. De corporatie zal actie moeten ondernemen. Je kunt deze situatie niet laten voortduren."

Lees verder
19 november 2013

Succes: 237 bomen behouden voor Oost

Na actie van de SP en bewoners worden nog eens 47 bomen in het Oosterpark van de kaplijst gehaald. Daarmee komt het totaal aantal bomen dat van de kettingzaag wordt gespaard op 70. Bovendien plant het stadsdeel niet voor de helft maar voor elke van de 334 bomen die wel gekapt gaan worden een nieuwe boom in het Oosterpark of elders in het stadsdeel. Deelraadslid Geert Ritsema van de SP is blij met het succes: "Het is heel mooi dat we de onzinnige kap van nog meer bomen tegen hebben kunnen houden en dat er nieuwe bomen worden teruggeplant. Dat is pure winst voor de leefbaarheid van de buurt en voor het milieu."

Lees verder
12 november 2013

Voorkom megahostel Weesperzijde

De SP wil dat het stadsdeel er alles aan doet om de komst van een megahostel met zo’n 1400 bedden aan de Weesperzijde te voorkomen. Deelraadslid voor de SP in Oost Tiers Bakker: "Dit plan moet van tafel. 1400 hostelbedden is een enorme ontwrichting van de buurt. Het stadsdeelbestuur heeft zitten slapen en moet in gesprek met de kopers van het pand. De buurt mag niet de dupe worden van deze blunder."

Lees verder
8 november 2013

Toezicht op horecaoverlast op peil gebracht

Op verzoek van de SP gaat stadsdeel Oost de capaciteit van het toezicht op geluidsoverlast in de horeca op peil brengen. SP-deelraadslid in het stadsdeel Tiers Bakker: "Als een horecatent de regels aan haar laars lapt moet er een toezichthouder beschikbaar zijn om dat te controleren. Het is goed dat het stadsdeel ervoor zorgt dat het tekort aan medewerkers wordt opgelost zodat omwonenden met klachten aan de bel kunnen trekken."

Lees verder
6 november 2013

Extra ondersteuning voor ouderen

Dankzij een voorstel van de SP komt er betere begeleiding voor ouderen die hulp en financiëe ondersteuning nodig hebben. Stadsdeel Oost trekt twee ton uit om ouderen op weg te helpen met het aanvragen van armoedevoorzieningen en hulp. Tiers Bakker, deelraadslid voor de SP in Oost: "steeds meer ouderen komen door de crisis en de bezuinigingen in de problemen. Deze mensen weten vaak niet de weg te vinden naar de beschikbare armoedevoorzieningen. Het is goed nieuws dat het stadsdeel extra mankracht gaat inzetten om hierbij te helpen."

Lees verder
25 oktober 2013

Constructiefouten in Architectenbuurt

Er lijkt iets fundamenteels mis met de twintig jaar oude woningen in de Architectenbuurt (Zeeburg). De SP bezocht enkele straten die vernoemd zijn naar Nederlandse architecten als Dick Greinier, Herman Walenkamp en Jan van der Mey. Een tiental bewoners heeft al jarenlang last van verstoppingen, overstromingen en lekkages. Bij sommige bewoners resulteert dit in schimmel, ondergelopen kruipruimtes en zelfs stroomstoringen. De hoge nota's voor water en energie vinden ze verdacht. Inspecteurs van Bouw- en Woningtoezicht menen dat de overlast het gevolg is van constructiefouten bij de bouw; vooral de leidingen zijn verkeerd aangelegd.

Lees verder
22 oktober 2013

Huurders Flevoflats in het nauw

Veel huurders van de Flevoflats in Oost komen in het nauw door de hoge huurprijzen die Ymere vraagt voor de ouderenwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. Tiers Bakker, deelraadslid voor de SP in Oost: "De gesprekken die we voerden zijn schrikbarend. Ook al zijn het sociale huurwoningen, de praktijk wijst uit dat ze voor de doelgroep, mensen met een beperkt inkomen, niet betaalbaar zijn."

Lees verder
21 oktober 2013

Zorg voor levendige Dappermarkt

Naar aanleiding van bezorgde geluiden van kooplieden, is de SP gaan buurten op de Dappermarkt. Duo-raadslid in Oost Dessie Lividikou: "De Dappermarkt vervult een belangrijke sociale en economische functie in de buurt. Een levendige Dappermarkt met veel bezoekers is dus belangrijk."

Lees verder
16 oktober 2013

Fatsoenlijke wisselwoning bij renovatie Beukelscomplex (update)

(oorspronkelijk bericht 03-10-2013) "De huurders van het Willem Beukelscomplex, die hun woning uit moeten vanwege renovatie, moeten fatsoenlijk bewoonbare wisselwoningen aangeboden krijgen." Dit is de reactie van SP-deelraadslid Tiers Bakker op klachten van de bewoners over de slecht onderhouden en kleine wisselwoningen. "Ymere beweert dat er geen geschiktere woningen voorhanden zijn. Maar een echtpaar van halverwege de zeventig kun je niet in een bovenwoning plaatsen. Ymere moet echt meer doen om passende woningen aan te bieden."

Lees verder

Pagina's

U bent hier