h

Oost

7 oktober 2014

Onduidelijkheid over plannen Ymere met Tuinwijck

Minstens zes bewoners met scheuren in muren of kozijnen, klemmende ramen en deuren, enkele gevallen van achterstallig onderhoud en onduidelijkheid over de toekomst van de buurt. Dat is de opbrengst van even buurten in Tuinwijck, het gebied dat gebukt ging onder de heiwerkzaamheden voor Oostpoort.

Lees verder
23 september 2014

SP in de bres voor Tuinwijck

De SP wil dat stadsdeel Oost en woningcorporatie Ymere de buurt Tuinwijck met respect gaan behandelen. Het stadsdeel moet rekening houden met de bewoners en Ymere moet de bouwschade in Tuinwijck zo snel mogelijk repareren. SP-woordvoerder Karel van der Weide: "Door het bouwen aan Oostpoort schieten de huizen en de bewoners van Tuinwijck erbij in. Terwijl ook zij moeten kunnen wonen in goede huizen, in hun eigen buurt."

Lees verder
22 september 2014

Maak van Cruquiusgebied een gemengde buurt

De SP wil dat de nieuwbouwbuurt in het Cruquiusgebied een gemengde buurt wordt. Daarom stelt de SP voor om van minstens 30% van de huizen een sociale huurwoning te maken. Op dinsdag 23 september stemt de bestuurscommissie van Amsterdam-Oost over het voorstel. SP-fractievoorzitter in Oost Geert Ritsema : "Op deze manier maken we van het Cruquiusgebied een gemengde buurt. Bovendien is er een lange wachtlijst voor sociale huurwoningen, door nieuw te bouwen pakken we het tekort aan betaalbare huurwoningen aan."

Lees verder
20 september 2014

10 keer beter Amsterdam [update]

SP Amsterdam trok zaterdag 20 september langs verschillende markten in de stad. De SP ging met mensen in gesprek over tien verschillende sociale alternatieven voor de bezuinigingspolitiek van het kabinet. Afgelopen dinsdag werd tijdens de troonrede en de daarop volgende debatten pijnlijk duidelijk dat veel mensen worden geraakt door deze bezuinigingen. Typische Amsterdamse problemen zoals woningnood en armoede zullen hierdoor toenemen. Met hetzelfde geld is volgens de SP ook een sociale weg uit de crisis mogelijk.

Lees verder
31 augustus 2014

Hoge huren op IJburg

De bewoners van blok 128 op het Steigereiland (IJburg) zijn unaniem van mening dat ze te veel huur betalen. Dit bleek toen de SP samen met Huurdersvereniging Oost de buurt introk om bewoners hiernaar te vragen. Bewoners betalen tussen de 550 en 699 euro voor hun eengezinswoning, een enkeling al meer dan 700. Velen zijn aangewezen op huurtoeslag en kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen.

Lees verder
1 juli 2014

Geert Ritsema fractievoorzitter SP Oost

Geert Ritsema wordt de nieuwe fractievoorzitter van de SP in stadsdeel Oost. Hij volgt Tiers Bakker op die vorige week werd geïnstalleerd in de gemeenteraad. Samen met Jeroen Bronswijk vormt Geert de SP-fractie in het stadsdeel.

Lees verder
7 april 2014

Ondersteun bewonersinitiatief voor buurtcentrum Architectenbuurt

De SP wil dat stadsdeel Oost bewoners van de Architectenbuurt ondersteunt bij hun initiatief voor een buurtcentrum in het voormalige GVB-huisje aan de J.M. van der Meylaan. Tiers Bakker, fractievoorzitter van de SP in het stadsdeel: “Er zijn op dit moment te weinig voorzieningen in de Architectenbuurt. Bewoners nemen nu zelf initiatief. Dat is goed voor de samenhang in de buurt dus wij roepen het stadsdeel op om samen met bewoners te kijken hoe dit initiatief verder kan worden geholpen.”

Lees verder
4 april 2014

Pak achterstallig onderhoud Kramatweg aan

De SP roept verhuurder Rappange op om een einde te maken aan het achterstallig onderhoud aan de Kramatweg in de Indische Buurt. De SP doet die oproep in een brief aan de directie van Rappange. SP-fractievoorzitter in Oost Tiers Bakker: “Veel bewoners hebben last van tocht en vochtproblemen. Dit moet onmiddellijk aangepakt worden want de huidige situatie is ongezond. Bewoners hebben recht op een fatsoenlijke en gezonde leefomgeving.”

Lees verder
22 maart 2014

Ook grote winst SP in stadsdelen

Ook bij de verkiezingen voor de zogenoemde bestuurscommissies in de stadsdelen heeft de SP grote successen geboekt. Dit blijkt uit de definitieve uitslagen die vrijdag bekend zijn gemaakt. In de elk van de vijf stadsdelen waar de SP meedeed aan de verkiezingen, heeft de SP twee zetels gehaald. Afdelingsvoorzitter van de SP Amsterdam Paula van Dijnen: "Dit is echt een geweldig resultaat. Amsterdammers hebben laten horen dat het tijd is voor sociaal beleid. Ik feliciteer al onze kandidaten die nu zijn verkozen als volksvertegenwoordiger."

Lees verder
5 maart 2014

Exit stadsdeelstelsel: ik zal er geen traan om laten (Opinie)

Stel, je woont met veel plezier op IJburg, aan de Nico Jessekade, en je wilt graag een steiger aanleggen voor je bootje. Je wens wordt breder gedeeld, dus samen met andere buurtbewoners dien je een burgerinitiatief in bij Stadsdeel Oost. Al snel blijkt dat het aanleggen van een steiger wat voeten in de aarde heeft, maar de deelraad staat er zeker positief tegenover, dus het lijkt hoopgevend. Nog even geduld dus! Maar bijna 3 jaar later, zit je op dinsdagavond weer bij de deelraad Oost om je aangepaste plan toe lichten. Na jaren ploeteren met langlopende procedures, vergunningsaanvragen, handhavingsverzoeken en bestemmingsplanwijzigingen is de realisatie van de steiger nog steeds niet in zicht. In de commissievergadering blijkt dat er weer een procedureel bezwaar is. Het besluit wordt nu over de verkiezingen getild en dan begint het hele circus opnieuw…

Lees verder

Pagina's

U bent hier