h

Oost

20 september 2014

10 keer beter Amsterdam [update]

SP Amsterdam trok zaterdag 20 september langs verschillende markten in de stad. De SP ging met mensen in gesprek over tien verschillende sociale alternatieven voor de bezuinigingspolitiek van het kabinet. Afgelopen dinsdag werd tijdens de troonrede en de daarop volgende debatten pijnlijk duidelijk dat veel mensen worden geraakt door deze bezuinigingen. Typische Amsterdamse problemen zoals woningnood en armoede zullen hierdoor toenemen. Met hetzelfde geld is volgens de SP ook een sociale weg uit de crisis mogelijk.

Lees verder
31 augustus 2014

Hoge huren op IJburg

De bewoners van blok 128 op het Steigereiland (IJburg) zijn unaniem van mening dat ze te veel huur betalen. Dit bleek toen de SP samen met Huurdersvereniging Oost de buurt introk om bewoners hiernaar te vragen. Bewoners betalen tussen de 550 en 699 euro voor hun eengezinswoning, een enkeling al meer dan 700. Velen zijn aangewezen op huurtoeslag en kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen.

Lees verder
1 juli 2014

Geert Ritsema fractievoorzitter SP Oost

Geert Ritsema wordt de nieuwe fractievoorzitter van de SP in stadsdeel Oost. Hij volgt Tiers Bakker op die vorige week werd geïnstalleerd in de gemeenteraad. Samen met Jeroen Bronswijk vormt Geert de SP-fractie in het stadsdeel.

Lees verder
7 april 2014

Ondersteun bewonersinitiatief voor buurtcentrum Architectenbuurt

De SP wil dat stadsdeel Oost bewoners van de Architectenbuurt ondersteunt bij hun initiatief voor een buurtcentrum in het voormalige GVB-huisje aan de J.M. van der Meylaan. Tiers Bakker, fractievoorzitter van de SP in het stadsdeel: “Er zijn op dit moment te weinig voorzieningen in de Architectenbuurt. Bewoners nemen nu zelf initiatief. Dat is goed voor de samenhang in de buurt dus wij roepen het stadsdeel op om samen met bewoners te kijken hoe dit initiatief verder kan worden geholpen.”

Lees verder
4 april 2014

Pak achterstallig onderhoud Kramatweg aan

De SP roept verhuurder Rappange op om een einde te maken aan het achterstallig onderhoud aan de Kramatweg in de Indische Buurt. De SP doet die oproep in een brief aan de directie van Rappange. SP-fractievoorzitter in Oost Tiers Bakker: “Veel bewoners hebben last van tocht en vochtproblemen. Dit moet onmiddellijk aangepakt worden want de huidige situatie is ongezond. Bewoners hebben recht op een fatsoenlijke en gezonde leefomgeving.”

Lees verder
22 maart 2014

Ook grote winst SP in stadsdelen

Ook bij de verkiezingen voor de zogenoemde bestuurscommissies in de stadsdelen heeft de SP grote successen geboekt. Dit blijkt uit de definitieve uitslagen die vrijdag bekend zijn gemaakt. In de elk van de vijf stadsdelen waar de SP meedeed aan de verkiezingen, heeft de SP twee zetels gehaald. Afdelingsvoorzitter van de SP Amsterdam Paula van Dijnen: "Dit is echt een geweldig resultaat. Amsterdammers hebben laten horen dat het tijd is voor sociaal beleid. Ik feliciteer al onze kandidaten die nu zijn verkozen als volksvertegenwoordiger."

Lees verder
5 maart 2014

Exit stadsdeelstelsel: ik zal er geen traan om laten (Opinie)

Stel, je woont met veel plezier op IJburg, aan de Nico Jessekade, en je wilt graag een steiger aanleggen voor je bootje. Je wens wordt breder gedeeld, dus samen met andere buurtbewoners dien je een burgerinitiatief in bij Stadsdeel Oost. Al snel blijkt dat het aanleggen van een steiger wat voeten in de aarde heeft, maar de deelraad staat er zeker positief tegenover, dus het lijkt hoopgevend. Nog even geduld dus! Maar bijna 3 jaar later, zit je op dinsdagavond weer bij de deelraad Oost om je aangepaste plan toe lichten. Na jaren ploeteren met langlopende procedures, vergunningsaanvragen, handhavingsverzoeken en bestemmingsplanwijzigingen is de realisatie van de steiger nog steeds niet in zicht. In de commissievergadering blijkt dat er weer een procedureel bezwaar is. Het besluit wordt nu over de verkiezingen getild en dan begint het hele circus opnieuw…

Lees verder
3 maart 2014

Haal iepen Oosterpark van kaplijst

De SP wil dat het stadsdeelbestuur 18 iepen rondom de muziekkoepel in het Oosterpark van de kaplijst haalt. Deze bomen kunnen nog minstens tien jaar groeien en hoeven dus niet tegen de grond. SP-deelraadslid Geert Ritsema: “Het bestuur van het stadsdeel heeft de deelraad ten onrechte voorgespiegeld  dat achttien waardevolle bomen in het Oosterpark in een slechte staat verkeren, terwijl dat niet zo is. De SP eist opheldering en wil dat de bomen zo snel mogelijk van de kaplijst worden gehaald.”

Lees verder
11 februari 2014

Vruchtbare bewonersavond IJburg

Dreigende 'asfaltering' van het Diemerpark, een politiepost die gaat sluiten ondanks toename van de criminaliteit, nauwelijks voorzieningen voor de opgroeiende jeugd en leegstand van woningen. Genoeg zaken die de IJburgers bezighielden op een bewonersavond georganiseerd door de SP. Onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en ingeleid door de lijsttrekker in Oost, Tiers Bakker, werden belangrijke thema's besproken.

Lees verder
10 februari 2014

Wat wil de SP met jouw buurt?

Op een interactieve kaart van Amsterdam maakt de SP duidelijk wat de partij per wijk voor bewoners wil betekenen. Afdelingsvoorzitter Paula van Dijnen: "Elke week zijn we op straat te vinden, praten we met bewoners over wat zij in hun buurt willen veranderen. Kleinschalig en dichtbij de Amsterdammer. Deze kaart is eigenlijk een direct resultaat daarvan. Dit zijn de dingen die wij de komende vier jaar samen met de buurt willen bereiken."  

Lees verder

Pagina's

U bent hier