h

Oost

1 juli 2015

Plan voor historische passantenhaven getorpedeerd

Een initiatief voor een historische passantenhaven in het te ontwikkelen Cruquiusgebied in Oost kan helaas niet op voldoende steun in de bestuurscommissie rekenen. Tijdens de behandeling van de Watervisie stelden VVD en SP tevergeefs voor dit breed gedragen initiatief van de grond te krijgen.

Lees verder
24 juni 2015

Houd Transvaalstraat leefbaar (update)

(oorspronkelijk artikel 3 juni 2015) De SP wil dat het stadsdeel orde gaat scheppen in de laad- en loschaos in de Transvaalstraat.  SP-fractielid in Oost Karel van der Weide:  “De overlast voor bewoners moet afnemen. Dat kan door elektrisch vervoer of vaste tijdstippen waarbinnen de supermarkt kan worden bevoorraad. Zo houd je de straat leefbaar voor de bewoners.”

Lees verder
4 juni 2015

Bewoners boeken succes, jachthaven Borneosteiger komt er niet

Stadsdeel Oost heeft de plannen voor een Jachthaven bij de Borneosteiger in Oost definitief afgewezen. SP-fractielid in stadsdeel Oost Karel van der Weide: “Goed nieuws. Ik ben blij dat de bewoners door zich te organiseren en actie te voeren, invloed kunnen uitoefenen op hun buurt. Actievoeren helpt!”

Lees verder
30 april 2015

Onderzoek mogelijke schending scheiding kerk en staat

VVD en SP pleiten in vragen gesteld aan het Amsterdamse stadsbestuur voor een onderzoek naar mogelijke schending van de scheiding tussen kerk en staat. Uit jaarrekeningen van twee maatschappelijke organisaties gevestigd in ‘De Verbinding’ lijkt dat zij subsidiegeld aan moskeeën hebben gedoneerd.

Lees verder
24 april 2015

Nieuw fractielid in Oost: Karel van der Weide

Karel van der Weide komt de SP-fractie in stadsdeel Oost versterken. Hij volgt Geert Ritsema op die doorgeschoven is naar de Provinciale Staten.

Lees verder
11 maart 2015

Bied ruimte aan bewonersinitiatief Architectenbuurt (update)

(oorspronkelijk bericht 12 januari 2015) De SP wil dat het stadsdeel het bewonersinitiatief nabij de Architectenbuurt ondersteunt en zich inzet voor onderdak. Het GVB-huisje waarin de bewonersgroep nu buurtactiviteiten organiseert
dreigt binnenkort ontruimd te worden. Duo-commissielid in stadsdeel Oost Karel van der Weide: ‘In een tijd waarin vele politieke partijen de
mond vol hebben van bewonersparticipatie, initiatieven van onderaf en zelfredzaamheid, kan het stadsdeel hier de daad bij het woord voegen.’

Lees verder
3 maart 2015

Wethouder Vliegenthart organiseert spreekuren in de buurt

SP-wethouder Arjan Vliegenthart organiseert spreekuren waarin hij in gesprek gaat met Amsterdammers over de thema’s werk en inkomen. Vliegenthart: “Ik vind het belangrijk om als wethouder de buurten in te gaan, en te spreken met gewone Amsterdammers. Ik wil heel graag horen wat mensen voor ervaringen, zorgen of ideeën hebben. Iedereen is welkom om het te hebben over de zaken waarover ik als wethouder ga: werk, inkomen, armoedebestrijding en participatie.”

Lees verder
7 oktober 2014

Onduidelijkheid over plannen Ymere met Tuinwijck

Minstens zes bewoners met scheuren in muren of kozijnen, klemmende ramen en deuren, enkele gevallen van achterstallig onderhoud en onduidelijkheid over de toekomst van de buurt. Dat is de opbrengst van even buurten in Tuinwijck, het gebied dat gebukt ging onder de heiwerkzaamheden voor Oostpoort.

Lees verder
23 september 2014

SP in de bres voor Tuinwijck

De SP wil dat stadsdeel Oost en woningcorporatie Ymere de buurt Tuinwijck met respect gaan behandelen. Het stadsdeel moet rekening houden met de bewoners en Ymere moet de bouwschade in Tuinwijck zo snel mogelijk repareren. SP-woordvoerder Karel van der Weide: "Door het bouwen aan Oostpoort schieten de huizen en de bewoners van Tuinwijck erbij in. Terwijl ook zij moeten kunnen wonen in goede huizen, in hun eigen buurt."

Lees verder
22 september 2014

Maak van Cruquiusgebied een gemengde buurt

De SP wil dat de nieuwbouwbuurt in het Cruquiusgebied een gemengde buurt wordt. Daarom stelt de SP voor om van minstens 30% van de huizen een sociale huurwoning te maken. Op dinsdag 23 september stemt de bestuurscommissie van Amsterdam-Oost over het voorstel. SP-fractievoorzitter in Oost Geert Ritsema : "Op deze manier maken we van het Cruquiusgebied een gemengde buurt. Bovendien is er een lange wachtlijst voor sociale huurwoningen, door nieuw te bouwen pakken we het tekort aan betaalbare huurwoningen aan."

Lees verder

Pagina's

U bent hier