h

Oost

11 september 2015

Maak winkelstraten beter toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De SP vindt dat de gemeente meer moet doen om de Amsterdamse winkelstraten meer toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. SP-gemeenteraadslid Nelly Duijndam: “Wij hebben samen met een gebruiker van een scootmobiel een aantal winkelstraten onderzocht en het was echt schrikken. Veel stoepen staan vol, en drempels zijn met regelmaat een onneembare horde voor rolstoelen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich vrij moet kunnen bewegen in de stad, ook als je afhankelijk bent van een rolstoel.”

Lees verder
7 augustus 2015

Onvrede bij bewoners over sloopplannen Alliantie

Vrijdag 24 juli gingen SP’ers langs bij de bewoners van het blok dat begrensd wordt door de Molukkenstraat, Madurastraat, Sundastraat en Billitonstraat. Tot een half jaar geleden zou dit blok gerenoveerd worden. Groot was dan ook de verbazing toen bewoners van woningcorporatie De Alliantie te horen kregen dat het woonblok alsnog gesloopt gaat worden.

Lees verder
8 juli 2015

Verbazing over sloopplannen Alliantie

Met enige verbazing vernam de SP-fractie in Oost van de plannen van woningcorporatie De Alliantie om het blok Molukkenstraat, Bilitonstraat, Soendastraat en Madurastraat te slopen en er nieuwbouw voor in de plaats te zetten. Bijna twee jaar geleden meldden we op deze website juist tevreden dat De Alliantie na onderzoek van de SP eindelijk had toegezegd het blok te gaan renoveren.

Lees verder
1 juli 2015

Plan voor historische passantenhaven getorpedeerd

Een initiatief voor een historische passantenhaven in het te ontwikkelen Cruquiusgebied in Oost kan helaas niet op voldoende steun in de bestuurscommissie rekenen. Tijdens de behandeling van de Watervisie stelden VVD en SP tevergeefs voor dit breed gedragen initiatief van de grond te krijgen.

Lees verder
24 juni 2015

Houd Transvaalstraat leefbaar (update)

(oorspronkelijk artikel 3 juni 2015) De SP wil dat het stadsdeel orde gaat scheppen in de laad- en loschaos in de Transvaalstraat.  SP-fractielid in Oost Karel van der Weide:  “De overlast voor bewoners moet afnemen. Dat kan door elektrisch vervoer of vaste tijdstippen waarbinnen de supermarkt kan worden bevoorraad. Zo houd je de straat leefbaar voor de bewoners.”

Lees verder
4 juni 2015

Bewoners boeken succes, jachthaven Borneosteiger komt er niet

Stadsdeel Oost heeft de plannen voor een Jachthaven bij de Borneosteiger in Oost definitief afgewezen. SP-fractielid in stadsdeel Oost Karel van der Weide: “Goed nieuws. Ik ben blij dat de bewoners door zich te organiseren en actie te voeren, invloed kunnen uitoefenen op hun buurt. Actievoeren helpt!”

Lees verder
30 april 2015

Onderzoek mogelijke schending scheiding kerk en staat

VVD en SP pleiten in vragen gesteld aan het Amsterdamse stadsbestuur voor een onderzoek naar mogelijke schending van de scheiding tussen kerk en staat. Uit jaarrekeningen van twee maatschappelijke organisaties gevestigd in ‘De Verbinding’ lijkt dat zij subsidiegeld aan moskeeën hebben gedoneerd.

Lees verder
24 april 2015

Nieuw fractielid in Oost: Karel van der Weide

Karel van der Weide komt de SP-fractie in stadsdeel Oost versterken. Hij volgt Geert Ritsema op die doorgeschoven is naar de Provinciale Staten.

Lees verder
11 maart 2015

Bied ruimte aan bewonersinitiatief Architectenbuurt (update)

(oorspronkelijk bericht 12 januari 2015) De SP wil dat het stadsdeel het bewonersinitiatief nabij de Architectenbuurt ondersteunt en zich inzet voor onderdak. Het GVB-huisje waarin de bewonersgroep nu buurtactiviteiten organiseert
dreigt binnenkort ontruimd te worden. Duo-commissielid in stadsdeel Oost Karel van der Weide: ‘In een tijd waarin vele politieke partijen de
mond vol hebben van bewonersparticipatie, initiatieven van onderaf en zelfredzaamheid, kan het stadsdeel hier de daad bij het woord voegen.’

Lees verder
3 maart 2015

Wethouder Vliegenthart organiseert spreekuren in de buurt

SP-wethouder Arjan Vliegenthart organiseert spreekuren waarin hij in gesprek gaat met Amsterdammers over de thema’s werk en inkomen. Vliegenthart: “Ik vind het belangrijk om als wethouder de buurten in te gaan, en te spreken met gewone Amsterdammers. Ik wil heel graag horen wat mensen voor ervaringen, zorgen of ideeën hebben. Iedereen is welkom om het te hebben over de zaken waarover ik als wethouder ga: werk, inkomen, armoedebestrijding en participatie.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier