h

West

22 maart 2014

Ook grote winst SP in stadsdelen

Ook bij de verkiezingen voor de zogenoemde bestuurscommissies in de stadsdelen heeft de SP grote successen geboekt. Dit blijkt uit de definitieve uitslagen die vrijdag bekend zijn gemaakt. In de elk van de vijf stadsdelen waar de SP meedeed aan de verkiezingen, heeft de SP twee zetels gehaald. Afdelingsvoorzitter van de SP Amsterdam Paula van Dijnen: "Dit is echt een geweldig resultaat. Amsterdammers hebben laten horen dat het tijd is voor sociaal beleid. Ik feliciteer al onze kandidaten die nu zijn verkozen als volksvertegenwoordiger."

Lees verder
18 maart 2014

SP geeft opnieuw veel geld terug aan stadsdeel

De SP in West geeft opnieuw veel ongebruikte fractiesubsidie terug aan het stadsdeel. Vorig jaar had de SP ruim 28.000 euro over, waarmee het totaal teruggegeven geld over de afgelopen raadsperiode is opgelopen tot bijna 106.000 euro. SP-fractievoorzitter in West Leen Beukelaar: "Stadsdeel West keert veel te hoge bedragen uit als fractievergoedingen, en het is niet nodig die op te maken. Wij storten ruim een ton terug, dat geld kan het stadsdeel gebruiken op plekken waar het harder nodig is."

Lees verder
21 februari 2014

Protest tegen Singelgrachtgarage leeft

Het protest tegen de Singelgrachtgarage is nog steeds springlevend. Dat bleek op een bewonersavond donderdagavond over de veranderingen die de garage voor buurtbewoners betekent. Zo’n honderd bewoners waren daar aanwezig om hun ongenoegen kenbaar te maken. Deelraadslid voor de SP in stadsdeel West Geert van Schaik: “De stadsdelen Centrum en West hebben deze garage er tegen de zin van de bewoners doorheen gedrukt. Op 19 maart kunnen mensen nog het verschil maken. De SP wil de komst van deze garage ongedaan maken.”

Lees verder
10 februari 2014

Wat wil de SP met jouw buurt?

Op een interactieve kaart van Amsterdam maakt de SP duidelijk wat de partij per wijk voor bewoners wil betekenen. Afdelingsvoorzitter Paula van Dijnen: "Elke week zijn we op straat te vinden, praten we met bewoners over wat zij in hun buurt willen veranderen. Kleinschalig en dichtbij de Amsterdammer. Deze kaart is eigenlijk een direct resultaat daarvan. Dit zijn de dingen die wij de komende vier jaar samen met de buurt willen bereiken."  

Lees verder
30 december 2013

SP in actie voor behoud Piggelmeewoninkjes

Afgelopen weekend voerde de SP samen met bewoners actie voor het behoud van 54 kleine woninkjes, de zogenaamde Piggelmeewoninkjes. Onlangs maakten D66, Groen Links, VVD en de PvdA mogelijk dat deze woningen worden gesloopt om plaatst te maken voor onbetaalbaar dure koop- en vrije sector huurwoningen. Daarmee dreigt sociale woningbouw met historische waarde, te verloren te gaan en verdwijnt tegelijkertijd ook opnieuw een deel van de nog goedkope sociale huurwoningen in Amsterdam.

Lees verder
18 december 2013

Maak naschoolse activiteiten weer toegankelijk

De SP wil dat naschoolse activiteiten op basisscholen in stadsdeel West weer toegankelijk worden voor kinderen uit minimagezinnen. Een meerderheid van de deelraad steunde een SP-voorstel hiertoe. SP-deelraadslid Gabi Choma: "Mooi dat er iets aan de uitsluiting van minima wordt gedaan. Juist deze groep kan vaak niet meedoen met sport of culturele activiteiten. Deze kinderen moeten mee kunnen doen aan de activiteiten die op school naast de lessen worden georganiseerd."

Lees verder
11 december 2013

Behoud de boodschappenbus (update)

De SP wil dat de boodschappenbus in stadsdeel West blijft behouden. Deze bus dreigt te verdwijnen terwijl dankzij de bus ouderen juist zelfstandig kunnen blijven. SP-deelraadslid Geert van Schaik: "Terwijl mensen steeds meer zelf moeten doen, wordt dat op deze manier juist onmogelijk gemaakt. Ouderen die zelf hun boodschappen kunnen doen dankzij de boodschappenbus worden nu in de steek gelaten."

Lees verder
25 september 2013

Kandidaatlijsttrekker West: Gabi Choma

Het afdelingsbestuur van de SP in Amsterdam draagt Gabi Choma voor als kandidaatlijsttrekker in stadsdeel West. Gabi Choma: "We hebben ons de afgelopen jaren er hard voor ingezet dat bewoners serieus worden genomen door de politiek. Bijvoorbeeld in onze actie tegen sloop van de Bosleeuw hebben we daar goede successen mee behaald. Het is belangrijk dat we daar juist in het nieuwe stadsdeelstelsel volop mee doorgaan. De buurten moeten weer van de bewoners worden!"

Lees verder
4 juli 2013

Voorkom verdwijnen van gewone banen door cao-ontduiking

Het stadsdeelbestuur van stadsdeel West moet ervoor zorgen dat werk met behoud van uitkering niet ten koste mag gaan van gewone arbeid. Dat heeft de deelraad op initiatief van de SP besloten. SP-deelraadslid in West Gabi Choma: "Werken onder het minimumloon is sowieso onwenselijk, maar het is des te kwalijker als dat ten koste gaat van gewone banen. Het is goed dat de deelraad in West zich daar nu als eerste stadsdeel tegen heeft uitgesproken."

Lees verder
3 juli 2013

Extra ondersteuning voor kinderen in armoede

De deelraad van stadsdeel West heeft ingestemd met een voorstel van de PvdA, GroenLinks en de SP om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. Dit tot vreugde van de SP. Deelraadslid in West Gabi Choma: “Meer dan n op de vier kinderen groeit op in armoede. Extra ondersteuning draagt ertoe bij dat deze kinderen in hun behoeftes kunnen worden voorzien en zoveel mogelijk kunnen meekomen.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier