h

Nieuw-west

30 maart 2016

Ingrijpen nodig bij renovatie Geuzenveld

De SP wil dat Stadgenoot snel in actie komt om de problemen rondom de renovatie van vijf woonblokken in Geuzenveld aan te pakken. SP-raadslid Erik Flentge: “Bewoners zitten in een enorme rommel. Tot overmaat van ramp is er ook nog asbest gevonden. Stadgenoot moet snel ingrijpen om de problemen op te lossen en een fatsoenlijk onderdak te regelen voor de bewoners."

Lees verder
15 maart 2016

Wooncorporatie Rochdale zet klusbussen in in de Dobbebuurt

Wooncorporatie Rochdale heeft klusbussen ingezet om onderhoudsproblemen in de Dobbebuurt direct op locatie aan te kunnen pakken. Dit na actie van de SP en bewoners tegen achterstallig onderhoud in deze buurt eind vorig jaar. De SP is blij met deze eerste zichtbare stap.

Lees verder
28 januari 2016

Nieuw-West gaat maatschappelijk verantwoord inkopen

Op voorstel van SP en GroenLinks gaat stadsdeel Nieuw-West meer aandacht besteden aan maatschappelijk verantwoord inkopen. Niet alleen de prijs moet doorslaggevend zijn, maar ook hoe verantwoord het product of dienst is en hoe het bedrijf omgaat met het personeel en bewoners. SP-fractielid in Nieuw-West Mahir Alkaya: “Het stadsdeel geeft elk jaar veel geld uit aan allerlei dingen, zoals straatmeubilair of kantoorapparatuur. Laten we dat zo uitgeven dat de maatschappij er maximaal baat bij heeft.”

Lees verder
21 december 2015

Rochdale belooft aanpak onderhoudsproblemen Dobbebuurt

Rochdale belooft de problemen aan de woningen in de Dobbebuurt (Nieuw-West) aan te pakken. Dat liet de corporatie weten toen een groep van twintig bewoners en de SP donderdagochtend een rapport van de klachten uit de buurt overhandigden. Actieleider van de SP Moska Ghazizoi: “Dit is een mooie toezegging want het is hard nodig dat het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. Bewoners zijn er helemaal klaar mee om in slechte huizen te wonen. Ik hoop dat Rochdale snel aan de slag gaat, wij zullen dat scherp in de gaten houden.”

Lees verder
11 november 2015

550 extra woningen voor jongeren en vluchtelingen

Er komen 550 woningen voor jongeren en vluchtelingen in de Riekerhaven in Nieuw-West. In een grote operatie worden er in zeven maanden wooncontainers geplaatst, de helft voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, de andere helft voor jonge woningzoekenden. SP-wethouder Laurens Ivens: “Ik ben blij dat dit plan unaniem door de gemeenteraad wordt gesteund. Het bijbouwen van zulke woningen is hard nodig, zowel voor de mensen zonder huis, als de mensen zonder thuis.”

Lees verder
4 november 2015

Achterstallig onderhoud in de Dobbebuurt

Foto: SP Amsterdam Nieuw West / amsterdam.sp.nl/nieuwwest

In de Dobbebuurt in Nieuw-West hebben veel bewoners te maken met achterstallig onderhoud aan hun huurwoningen. Dat bleek toen SP'ers zaterdagmiddag de buurt in trokken. Alle klachten worden verzameld in een rapport dat aan woningcorporatie Rochdale zal worden aangeboden.

Lees verder
22 oktober 2015

SP slaat alarm om achterstallig onderhoud in stadsdeel Nieuw West

De SP wil dat het stadsdeelbestuur van Nieuw-West de corporaties gaat aanspreken op het achterstallig onderhoud in veel buurten in het stadsdeel. Aanleiding daarvoor zijn de resultaten van een onderzoek naar achterstallig onderhoud dat SP-leden het afgelopen halfjaar hebben gedaan. Schimmel, vochtplekken en rottende kozijnen zijn slechts enkele voorbeelden van wat is aangetroffen. SP-fractievoorzitter in het stadsdeel Andre Meijler: “We zijn geschokt van wat we allemaal tegen zijn gekomen. Het is belangrijk dat er snel wat gedaan wordt aan het achterstallig onderhoud, De bewoners betalen hier immers elke maand voor en hebben recht op een goede woning.”

Lees verder
7 september 2015

SP-Hulpdienst gaat de buurten in

Naast de vaste locatie in de Laurierstraat in de Jordaan, gaat de SP-hulpdienst vanaf deze week aan het werk op locatie in Zuidoost en Nieuw-West. De hulpdienst is er voor iedereen die hulp nodig heeft bij problemen rondom bijvoorbeeld huisvesting, betalingen of het invullen van papieren. Ook mensen die geen lid zijn bij de SP zijn welkom bij de hulpdienst.

Lees verder
3 september 2015

Visite kan met korting parkeren

Amsterdam breidt de regeling uit waarmee bezoek voor bewoners met korting kan parkeren. De regeling gaat nu ook gelden in Noord en West. De oude regeling in Nieuw-West wordt uitgebreid. SP-raadslid Remine Alberts: “Dit is iets waar de SP al lang voor pleit. Zo verlaag je de drempel voor mensen met een kleine beurs om op bezoek te komen bij vrienden of familie in de stad. Dat is leuk voor de Amsterdammers en hun bezoek, en zo bestrijden we ook de eenzaamheid.”

Lees verder
25 juni 2015

Bewoners Nieuw Sloten aan de knoppen van parkeerbeleid

Stadsdeel Nieuw-West biedt bewoners en andere belanghebbenden in de wijk Nieuw Sloten vergaande mogelijkheden om met elkaar de parkeerproblemen in hun wijk te analyseren en daarvoor oplossingen te bedenken. Dat voorstel van SP-stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk is unaniem aangenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier