h

Nieuw-west

11 november 2015

550 extra woningen voor jongeren en vluchtelingen

Er komen 550 woningen voor jongeren en vluchtelingen in de Riekerhaven in Nieuw-West. In een grote operatie worden er in zeven maanden wooncontainers geplaatst, de helft voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, de andere helft voor jonge woningzoekenden. SP-wethouder Laurens Ivens: “Ik ben blij dat dit plan unaniem door de gemeenteraad wordt gesteund. Het bijbouwen van zulke woningen is hard nodig, zowel voor de mensen zonder huis, als de mensen zonder thuis.”

Lees verder
4 november 2015

Achterstallig onderhoud in de Dobbebuurt

Foto: SP Amsterdam Nieuw West / amsterdam.sp.nl/nieuwwest

In de Dobbebuurt in Nieuw-West hebben veel bewoners te maken met achterstallig onderhoud aan hun huurwoningen. Dat bleek toen SP'ers zaterdagmiddag de buurt in trokken. Alle klachten worden verzameld in een rapport dat aan woningcorporatie Rochdale zal worden aangeboden.

Lees verder
22 oktober 2015

SP slaat alarm om achterstallig onderhoud in stadsdeel Nieuw West

De SP wil dat het stadsdeelbestuur van Nieuw-West de corporaties gaat aanspreken op het achterstallig onderhoud in veel buurten in het stadsdeel. Aanleiding daarvoor zijn de resultaten van een onderzoek naar achterstallig onderhoud dat SP-leden het afgelopen halfjaar hebben gedaan. Schimmel, vochtplekken en rottende kozijnen zijn slechts enkele voorbeelden van wat is aangetroffen. SP-fractievoorzitter in het stadsdeel Andre Meijler: “We zijn geschokt van wat we allemaal tegen zijn gekomen. Het is belangrijk dat er snel wat gedaan wordt aan het achterstallig onderhoud, De bewoners betalen hier immers elke maand voor en hebben recht op een goede woning.”

Lees verder
7 september 2015

SP-Hulpdienst gaat de buurten in

Naast de vaste locatie in de Laurierstraat in de Jordaan, gaat de SP-hulpdienst vanaf deze week aan het werk op locatie in Zuidoost en Nieuw-West. De hulpdienst is er voor iedereen die hulp nodig heeft bij problemen rondom bijvoorbeeld huisvesting, betalingen of het invullen van papieren. Ook mensen die geen lid zijn bij de SP zijn welkom bij de hulpdienst.

Lees verder
3 september 2015

Visite kan met korting parkeren

Amsterdam breidt de regeling uit waarmee bezoek voor bewoners met korting kan parkeren. De regeling gaat nu ook gelden in Noord en West. De oude regeling in Nieuw-West wordt uitgebreid. SP-raadslid Remine Alberts: “Dit is iets waar de SP al lang voor pleit. Zo verlaag je de drempel voor mensen met een kleine beurs om op bezoek te komen bij vrienden of familie in de stad. Dat is leuk voor de Amsterdammers en hun bezoek, en zo bestrijden we ook de eenzaamheid.”

Lees verder
25 juni 2015

Bewoners Nieuw Sloten aan de knoppen van parkeerbeleid

Stadsdeel Nieuw-West biedt bewoners en andere belanghebbenden in de wijk Nieuw Sloten vergaande mogelijkheden om met elkaar de parkeerproblemen in hun wijk te analyseren en daarvoor oplossingen te bedenken. Dat voorstel van SP-stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk is unaniem aangenomen.

Lees verder
22 juni 2015

Petitie tegen verkoop woonblokken sociale huur

SP en bewoners van de Roerstraat (Zuid) en het Lambertus Zijlplein (Nieuw-West) hebben aan woningcorporatie Stadgenoot een petitie aangeboden tegen de verkoop van  hun woonblokken aan commerciële verhuurders. SP-raadslid Tiers Bakker, aanwezig bij de overhandiging van de petitie: “Nu zijn het sociale huurwoningen. Een commerciële verhuurder zal maximaal willen verdienen op de huizen. De huren zullen dan twee of drie keer over de kop gaan. Wij roepen Stadgenoot op dat niet te doen en de woningen te behouden als sociale huur.”

Lees verder
19 juni 2015

Kom beloftes leegstand Bierens de Haanbuurt na

De SP wil dat Ymere de afspraken nakomt om een einde te maken aan de leegstand van enkele tientallen woningen in de Bierens de Haanbuurt in Nieuw-West. Daarom is er vandaag een posteractie gehouden met de tekst ‘Waarom woont hier nog steeds niemand’. SP-raadslid Erik Flentge: “Het is onbegrijpelijk dat deze leegstand al zo lang aanhoudt. De woningen moeten snel weer bewoonbaar worden gemaakt.”

Lees verder
14 juni 2015

Bewoners tegen verkoop sociale huurwoningen Nieuw-West

Foto: SP Amsterdam Nieuw West / amsterdam.sp.nl/nieuwwest

Een ruime meerderheid van de bewoners van de Nolenstraat en Sam van Houtenstraat in Nieuw-West is tegen het verkopen van hun sociale huurwoningen. Dat bleek toen de SP de buurt introk om met bewoners te spreken over de verkoopplannen van woningcorporatie Stadgenoot voor een aantal huizenblokken in deze straten.

Lees verder
21 mei 2015

Geef Couperusbuurt duidelijkheid over toekomst

De SP wil dat er duidelijkheid komt over de toekomst van de Louis Couperusbuurt in Nieuw-West. SP-fractievoorzitter in het stadsdeel Andre Meijler: “Nu zeggen dat je in 2020 gaat nadenken over de sloop van de buurt is funest voor een buurt. We moeten onze buurten en hun bewoners niet aan een zijden draadje laten hangen maar duidelijkheid geven over de  toekomst.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier