h

Nieuw-west

25 juni 2013

Aandacht voor armoede en wonen tijdens ledendag

Tijdens de ledendag van de SP Nieuw-West op 8 juni werden twee speerpunten voor de SP de komende tijd extra uitgelicht: kinderarmoede in Nieuw-West en de acties voor de huurders met problemen. De ledendag in de Hofdames (Slotervaart-Noord) werd bezocht door enthousiaste nieuwe SP-leden en al actieve SP'ers in Nieuw-West.

Lees verder
21 juni 2013

Maak prioriteit van achterstallig onderhoud en kinderarmoede

De SP wil dat het stadsdeelbestuur zich volop gaat inzetten om twee grote problemen in Nieuw-West aan te pakken, namelijk het aantal kinderen dat in armoede opgroeit en het achterstallig onderhoud. Dat is de boodschap van SP-fractievoorzitter Chris Schaeffer in het stadsdeel tijdens de algemene beschouwingen.

Lees verder
14 juni 2013

Kansen groeien voor Aireystrook

De kans dat de woonblokken in de Aireystrook aan de burgemeester De Vlugtlaan overeind kunnen blijven staan zijn sinds gisteren weer iets gegroeid. Wethouder Ossel deelde namelijk mee dat er opnieuw gesprekken worden gevoerd met de betrokken partijen over renovatie in plaats van sloop. Fractievoorzitter van de SP in Nieuw-West Chris Schaeffer: "We zijn er nog lang niet maar dit is een stap in de goede richting!"

Lees verder
3 juni 2013

8 juni ledenbijeenkomst SP Nieuw-West

Op 8 juni organiseert de SP Nieuw-West een ledenbijeenkomst waarop alle leden van harte welkom zijn. De bijeenkomst wordt gehouden van 17.00 tot 19.00 uur in Buurthuiskamer De Hofdames (Hendrik van Wijnstraat 10, naast de Pro Regeschool). De locatie is bereikbaar met tram 1 en 17 (halte Johan Huizingalaan) en bus 18 en 63 (halte Cornelis Lelylaan).

Lees verder
3 juni 2013

SP maakt Nieuw-West bij-vriendelijk

De SP heeft met succes het stadsdeel Nieuw-West opgeroepen om bij-vriendelijk te gaan handelen en het convenant bij-vriendelijk handelen te ondertekenen. SP-deelraadslid Erik Bobeldijk: "De laatste jaren is het aantal bijen sterk afgenomen. Dit komt onder andere door een bijen-ziekte, maar ook het gebruik van bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen schaadt de bijen. Ik ben blij dat het stadsdeel het convenant bij-vriendelijk handelen gaat ondertekenen."

Lees verder
24 april 2013

Maak einde aan geldverspillende nieuwjaarsborrel

De SP wil dat het stadsdeel Nieuw-West, net als de gemeente, afziet van het organiseren van de nieuwjaarsborrel aan het begin van elk jaar. SP-deelraadslid Erik Bobeldijk: "Die receptie wordt betaald met gemeenschapsgeld en bijna niemand zit er op te wachten. In deze tijden van zware bezuinigen vinden wij dat niet nodig. Wij zien liever dat iedere cent gebruikt wordt om de echte problemen van het stadsdeel aan te pakken, zoals de hoge armoedecijfers."

Lees verder
3 april 2013

Betere afspraken markt en winkeliers Sierplein

Op aandringen van de SP ondersteunt het stadsdeel de winkeliers en de marktkooplieden van het Sierplein bij het maken van betere afspraken. Op die manier kan voorkomen worden dat markt en de winkels elkaar wegconcurreren en uiteindelijk het Sierplein leeg komt te staan. SP-deelraadslid in Nieuw-West Erik Bobeldijk: "Wij vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen zoals winkels blijven op buurtniveau. Bij een leegstaand winkelcentrum is niemand gebaat."

Lees verder
15 februari 2013

Gemeente erkent asbestproblemen Louweshoek

Op aandringen van de SP gaat de gemeente een grondig onderzoek doen naar de asbest in de huizen in de Louweshoek. Daarnaast gaat het stadsdeel er bij de corporatie op aandringen dat de verweerde en beschadigde asbesthoudende gevelplaten versneld worden vervangen. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "Het is goed dat men de ernst van de zaak nu inziet. Onlangs kwam een asbestspecialist tot de conclusie dat de vorige onderzoeken onvolledig waren en dat de situatie met de gevelplaten een gevaar is voor mens en milieu."

Lees verder
9 februari 2013

Asbest Louweshoek bedreiging voor mens en milieu

De asbest in de gevels van de woningen in het complex Louweshoek in Nieuw-West is een bedreiging voor mens en milieu. Dat stelt asbestonderzoeker Ton Witteman die een bezoek bracht aan het wooncomplex en diverse onderzoeksrapporten over de situatie vergeleek.

Lees verder
5 februari 2013

Stadsdeel doet greep in collectebus

De SP wil dat donaties aan goede doelen terecht komen op de plekken waarvoor ze bedoeld zijn. Het is nu al twee keer voorgekomen dat stadsdeel Nieuw-West geld probeert te verdienen op donaties aan goede doelen, tot onvrede van de SP. Fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "Als mensen oliebollen kopen voor het Reumafonds of tweedehands kleding doneren in een kledingcontainer, dan doen zij dat om hulp te geven aan mensen die dat nodig hebben. Het is schandalig dat het stadsdeel geld probeert te verdienen op die donaties. Wij willen dat het stadsdeel daar mee stopt."

Lees verder

Pagina's

U bent hier