h

Nieuw-west

28 april 2015

Achterstallig onderhoud in Louis Couperusbuurt

Veel woningen in de Louis Couperusbuurt in Nieuw-West zijn slecht onderhouden. Dat bleek toen de SP afgelopen week op onderzoek uitging in de buurt. Vrijwel alle sociale huurwoningen worden geteisterd door schimmel, vochtplekken, houtrot of verstopte riolering.

Lees verder
30 maart 2015

Bewoners als eerste aan zet bij plannen voor de buurt

In de toekomst zijn de bewoners van stadsdeel Nieuw-West als eerste aan zet wanneer er nieuwe plannen voor de buurt worden gemaakt, zogenoemde bestemmingsplannen. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West André Meijler: “We vinden het belangrijk dat bewoners invloed kunnen uitoefenen over welke kant de buurt op gaat. Met de nieuwe aanpak wordt dat een stuk beter geregeld.”

Lees verder
11 maart 2015

Stadsdelen gaan zich meer bemoeien met GVB-beleid

Op initiatief van de SP zullen de stadsdelen zich in de toekomst meer bemoeien met plannen van het GVB voor de bus- en tramlijnen en -haltes in de buurten. Stadsdelen zullen op politiek niveau reageren op plannen hierover, in plaats van dat dit tussen een anonieme ambtenaar en het GVB wordt afgedaan. SP-fractielid in Nieuw-West Mahir Alkaya: “Bewoners en hun gekozen vertegenwoordigers moeten meer betrokken worden bij beslissingen over publieke voorzieningen in hun buurt. Dit is een eerste stap in de juiste richting.”

Lees verder
6 maart 2015

SP viert behoud Aireystrook met bewoners

De SP heeft vandaag met bewoners gevierd dat de sloop van de Aireystrook van de baan is. SP-raadslid Erik Flentge en wethouder Laurens Ivens namen een taart mee voor de bewonerscommissie. De voorzitter van de bewonerscommissie bedankte de SP voor de gezamenlijke inzet in de strijd.

Lees verder
4 maart 2015

Sloop Aireystrook van de baan, woningen worden opgeknapt

Na jarenlange onzekerheid heeft Eigen Haard besloten om de woningen in de Aireystrook aan de burgemeester De Vlugtlaan niet te slopen maar op te knappen. Dat maakte het stadsdeel gisteren bekend op een bewonersavond voor de buurt. SP-raadslid Erik Flentge feliciteert de bewoners die zich hier jarenlang voor hebben ingezet. Flentge: “Dit is goed nieuws! De onzekerheid heeft veel te lang geduurd en het is mooi dat de woningen opgeknapt gaan worden. Bewoners, buurtverenigingen, erfgoedverenigingen zoals Bond Heemschut en de SP hebben hier lang voor gestreden. Actievoeren helpt!”

Lees verder
3 maart 2015

Wethouder Vliegenthart organiseert spreekuren in de buurt

SP-wethouder Arjan Vliegenthart organiseert spreekuren waarin hij in gesprek gaat met Amsterdammers over de thema’s werk en inkomen. Vliegenthart: “Ik vind het belangrijk om als wethouder de buurten in te gaan, en te spreken met gewone Amsterdammers. Ik wil heel graag horen wat mensen voor ervaringen, zorgen of ideeën hebben. Iedereen is welkom om het te hebben over de zaken waarover ik als wethouder ga: werk, inkomen, armoedebestrijding en participatie.”

Lees verder
16 februari 2015

Hebben wij een date op 18 maart?

Foto: SP Amsterdam-Nieuw West / amsterdam.sp.nl/nieuwwest

Op Valentijnsdag waren overal in de stad SP'ers te vinden om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. In Nieuw-West ging de SP zelfs langs drie verschillende pleinen.

Lees verder
3 februari 2015

Heroverweeg sloopplannen Henri Dunantbuurt

De SP steunt de bewoners van de Henri Dunantbuurt die een laatste poging doen om de sloop van hun woningen te voorkomen. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West: “De bouwtechnische staat van de woningen is prima. Als de corporatie kiest voor een onderhoudsbeurt in plaats van sloop, sparen we 265 sociale huurwoningen.”

Lees verder
4 november 2014

Bewoners Geuzenveld met SP in actie voor behoud buslijn 21

De SP staat achter de bewoners van wijk 10 in Geuzenveld, die willen dat buslijn 21 door hun wijk blijft rijden. Zaterdag verzamelde de SP samen met bewoners handtekeningen op het Lambertus Zijlplein om de buslijn 21 te behouden.

Lees verder
29 oktober 2014

Pak leegstand Bierens de Haanbuurt aan (update)

(oorspronkelijk bericht 15-9-2014) De SP wil dat Ymere snel de leegstand in de Bierens de Haanbuurt in Geuzenveld aanpakt. SP-raadslid Erik Flentge: “Sommige huizen staan al jarenlang leeg. Ymere is een woningcorporatie, geen leegstandscorporatie. Ymere moet de huizen snel weer bewoonbaar maken. Dat is niet alleen nodig vanwege de woningnood, ook de buurt gaat er daardoor op vooruit.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier