h

Nieuw-west

26 januari 2013

Bewoners Louweshoek eisen zorgvuldige asbestsanering en onderhoud

Ongeveer 40 bewoners van het complex Louweshoek in Nieuw-West eisten donderdag bij het hoofdkantoor van Woonzorg Nederland dat hun huizen zorgvuldig gesaneerd worden en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. De verhuurder heeft in een gesprek met alle aanwezigen, waaronder de SP, toegezegd op 1 februari met een stappenplan te komen voor zowel de aanpak van asbest als het achterstallig onderhoud.

Lees verder
10 januari 2013

SP op de markt: klachten over woningcorporatie Ymere

Zaterdag stond de SP op het Osdorpplein om bezoekers te vragen naar de ervaring met woningcorporatie Ymere. De SP is bezig met het verzamelen van meldingen over deze corporatie. In Nieuw-West verhuurt Ymere ongeveer 5.000 woningen.

Lees verder
18 december 2012

Drukbezochte bewonersavond Aireystrook

Zo’n zestig mensen bezochten dinsdag de door de SP georganiseerde bewonersavond over de sloopplannen in de Aireystrook. Op de avond bespraken SP-fractievoorzitter in de deelraad Chris Schaeffer en SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen met de bewoners wat de gevolgen van de sloopplannen zullen zijn. Schaeffer: "Veel mensen zijn boos over de slechte staat van de woningen en maken zich zorgen of zij een huis in de nieuwbouw nog kunnen betalen. Het is goed dat Eigen Haard heeft toegezegd hierover straks open en duidelijk over te zijn naar de bewoners."

Lees verder
6 december 2012

17 december: bewonersavond Aireystrook over sloopplannen

Woningcorporatie Eigen Haard wil de woningen uit de Aireystrook gaan slopen. De SP heeft samen met de bewonerscommissie onderzoek gedaan onder de bewoners en daaruit blijkt dat 64 procent van de bewoners tegen sloop is. Een meerderheid gaf aan graag in de buurt te willen blijven wonen. Wel zijn de woningen van slechte kwaliteit en is een grondige opknapbeurt hoognodig. De SP wil graag in gesprek met de bewoners over de toekomst van de Aireystrook.

Lees verder
5 december 2012

Stadsdeel moet sloop Aireystrook tegenhouden

De SP wil dat het stadsdeelbestuur sloop van de Aireystrook gaat proberen tegen te houden. Uit onderzoek van de bewonerscommissie en de SP blijkt dat bewoners van de Aireystrook niet willen dat hun huizen worden gesloopt. 64 procent van de ondervraagde bewoners wil dat de huidige woonblokken gerenoveerd worden. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "De corporatie Eigen Haard deed altijd voorkomen dat de bewoners sloop wilden. Dat is dus helemaal niet het geval. Bewoners houden van hun buurt en willen hier blijven wonen. Het stadsdeel moet met de corporatie om de tafel om de woonblokken van de sloophamer te redden."

Lees verder
30 november 2012

SP doet ultieme poging Sloterplas Festival te redden

In de laatste raadsvergadering deed de SP een ultieme poging om het Sloterplas Festival te redden. Nadat vier jaar op rij dit veelkleurige buurtfestival werd gehouden, trok de raad van Nieuw-West de subsidie in. De SP kwam met een voorstel om het Sloterplas Festival te redden. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun van de andere partijen, waarmee het festival definitief de nek werd omgedraaid.

Lees verder
9 november 2012

Buurten in de Lodewijk van Deysselbuurt: Onveilig gevoel

Veel bewoners van de Lodewijk van Deysselbuurt in Nieuw West voelen zich onveilig. Dat bleek bij een buurtonderzoek van de SP zaterdag. SP'ers vroegen de bewoners in de Hugo Verresthof, Maurits Sabbehof en de Lodewijk van Deysselstraat naar hun mening over de leefomgeving en specifiek over de veiligheid in de buurt.

Lees verder
23 oktober 2012

Stadsdeel Nieuw-West chanteert de gemeente

De SP vindt het een slechte zaak dat stadsdeel Nieuw-West de gemeente chanteert over reclame-inkomsten. Op aandringen van de PvdA dreigt het stadsdeel reclameborden waaraan de gemeente geld verdient, weg te halen als de gemeente niet snel de inkomsten daarvan eerlijker gaat verdelen. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "Het is een schande dat het stadsdeelbestuur de gemeente chanteert, en dan ook nog eens met het geld van alle Amsterdammers."

Lees verder
17 oktober 2012

Zorg voor onderdak voor bewoners tentenkamp Osdorp

De SP heeft het stadsdeel Nieuw-West opgeroepen onderdak te regelen voor de uitgeprocedeerde asielzoekers die verblijven in het tentenkamp aan de Notweg. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "Dit duurt al veel te lang. Het wordt steeds kouder en natter en het is onacceptabel dat deze mensen in deze omstandigheden in tenten op een schoolplein moeten leven."

Lees verder
1 oktober 2012

SP doet bewonersonderzoek bij Aireystrook

Zaterdag is een groep SP'ers samen met de bewonerscommissie begonnen aan een bewonersonderzoek bij de Aireystrook in Nieuw-West. 250 woningen staan op de lijst om gesloopt te worden en de SP wil graag weten hoe de bewoners hierover denken. Fractievoorzitter van de SP in Nieuw-West Chris Schaeffer: "Het is belangrijk om te weten wat de bewoners vinden van de sloopplannen. De sloopplannen zullen voor hen namelijk grote gevolgen hebben."

Lees verder

Pagina's

U bent hier