h

Oost

22 maart 2008

Bemiddeling bij de collegeonderhandelingen

De deelraad in Oost-Watergraafsmeer heeft maandag 17 maart de raadsvergadering geschorst totdat er een nieuwe coalitie is. Alleen Meerbelangen stemde niet in met de schorsing. De langdurige onderhandelingen roepen irritatie op. De raad achtte bovendien dat het in deze situatie niet verantwoord is om raadsbesluiten te nemen. Met deze schorsing wil de raad een daad stellen, en de onderhandelaars onder druk zetten om er toch zo snel mogelijk uit te komen. De stadsdeelvoorzitter liet direct weten dat het bestuur wel doorbestuurt. Er zullen nu geen onderwerpen in commissies en raad worden besproken en besloten.

Lees verder
19 maart 2008

Vrijwilligers niet betrokken bij opening speeltuin Gerardus Majella

De vrijwilligers van de Speeltuinvereniging zijn niet betrokken bij de organisatie van het feest. Zij moesten in de krant lezen dat hun speeltuin weer open gaat. De SP vindt dit weer een treffend voorbeeld van ongenteresseerd bestuur. Zo ga je niet met vrijwilligers om.

Lees verder
11 maart 2008

Meerbelangen en PvdA kiezen niet voor sociaal beleid

De collegebesprekingen in Oost/Watergraafsmeer zijn gisteren op een teleurstelling uitgelopen. Na het vaststellen van een goed en sociaal bestuursprogramma blokkeerde Meerbelangen - tegen alle afspraken in - de deelname van de SP-wethouder aan het college. Met deze SP-wethouder zou de PvdA gedwongen worden alsnog om een college 'over rechts' te gaan onderzoeken in plaats van een echt links stadsdeelbestuur.

Lees verder
27 januari 2008

De kap gaat door

Het doek is gevallen. De prachtige, dertig meter hoge iepen in de Javastraat worden geveld. De Raad van State heeft besloten dat het stadsdeel door mag gaan met haar kapplannen.

Lees verder
25 januari 2008

Bomenkap in de Javastraat of niet?

Donderdag 24 januari diende bij de Raad van State een zitting voor het behoud van de bomen in de Javastraat. Actievoerders die zich verzetten tegen het kappen van de bomen hebben de rechtszaak aangespannen. Zij wijzen erop dat hun bezwaren tegen het kappen van de bomen niet serieus zijn behandeld door het stadsdeel Zeeburg.

Lees verder
18 januari 2008

Aan echt sociaal beleid werkt de SP graag mee

De SP heeft aangegeven mee te willen besturen in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer als zowel PvdA als Meerbelangen ook bereid zijn echt sociaal beleid te gaan voeren. Deze partijen willen graag het huidige beleid zoveel mogelijk voortzetten, maar zoeken een derde partij na het opstappen van GroenLinks uit het college. SP-fractievoorzitter Karen Wegner: "Als de SP in dit gat springt, is dat uitsluitend omdat we er zeker van zijn dat de bewoners er in dit stadsdeel beter van worden."

Lees verder
9 januari 2008

Kansen voor echt sociaal beleid in Oost-Watergraafsmeer

Na de bestuurscrisis in Oost-Watergraafsmeer liggen er nu kansen voor echt sociaal beleid in dit stadsdeel. Na het terugtreden van GroenLinks uit het stadsdeelbestuur is een nieuw beleid met de SP mogelijk. SP-fractievoorzitter Karen Wegner: "De komende weken zullen we met de PvdA en Meerbelangen gaan bekijken of zij ook de kansen voor een sociaal en menselijk beleid in ons stadsdeel zien. Wij grijpen deze kans in ieder geval met beide handen aan."

Lees verder
30 december 2007

Prachtspeeltuin in prachtwijk ...

Vanaf 1 januari 2008 zijn er in Zeeburg geen professionele speeltuinbeheerders meer. De nieuwe welzijnsorganisatie Civic Zeeburg mag er een jaar over doen om vrijwilligers te vinden die het beheerderswerk bij de speeltuinen Batavia en Gerardus Majella overnemen. Zolang die niet gevonden zijn, zijn de kinderen de grote verliezers. Om hier aandacht voor te vragen was de speeltuin Gerardus Majella zaterdag 29 december een paar uur open.

Lees verder
30 december 2007

Winkelcentrum Brazilië aantrekkelijker, maar ten koste van wat?

Er is onlangs een nota gepubliceerd met plannen om het winkelcentrum Brazili verder te ontwikkelen. Daar is niets op tegen. Integendeel. Het zou niet slecht zijn als het winkelcentrum beter aansluit bij de behoeften van de bewoners.

Lees verder
29 december 2007

De bomen in de Javastraat

Moeten de bomen in de Javastraat nu gekapt worden of niet? De juridische strijd om het behoud van de bomen is in een nieuwe fase gekomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier