h

Nieuws van de afdeling

30 oktober 2005

SP Centrum doet mee aan de verkiezingen

Gisteren is op de algemene ledenvergadering van Amsterdam besloten dat de SP ook in het centrum mee gaat doen aan de deelraadsverkiezingen van 2006.

Lees verder
10 september 2005

Flyers en informatie de ingrediënten voor 'Baarsjesdag'

De Baarsjesdag op het Mercatorplein is een terugkerende gelegenheid om met een kraam vol materiaal te flyeren en informatie te geven over de activiteiten van de SP in het stadsdeel en in de stad.

Lees verder
25 augustus 2005

Bizarre fietsplekken in Westerpark

SP Westerpark daagt de bewoners van Westerpark uit om een bizarre fietsplek in ons stadsdeel te vinden en te fotograferen. Dit is een initiatief van SP Amsterdam.

Lees verder
10 augustus 2005

Schriftelijke vragen over de daklozeneenheid

De SP Westerpark heeft sinds de informatieavond op 17 mei in het Marcanticollege in het Westerpark er verschillende malen bij de SP-fractie van de Centrale Stad op aangedrongen dat de procedure tot het instellen van een daklozeneenheid in de Frederik Hendrikbuurt niet zuiver gelopen is.

Lees verder
7 juni 2005

3 juli: Rondleiding Noord-Zuidlijn

Zondag 3 juli a.s. biedt kerngroep Centrum de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding over de NZ-lijn. Deze begint om 14.00 en duurt ongeveer 1 uur en zal zowel binnen als buiten plaatsvinden. Het adres is Stationsplein 7. Ook al is de NZ-lijn zelf niet (of nauwelijks) meer te stoppen, toch kan het interessant zijn om onszelf te informeren over het project en te kijken wat men met de bovengrondse stations van plan is. Hierop is nog wel invloed uit te oefenen. Belangstellenden kunnen zich voor 30 juni opgeven bij onderstaande email-adres of telefoon nummer.

Lees verder
15 januari 2005

Actie tegen Dekker-plannen oogst positieve reacties

Zaterdag 15 januari stonden de SP-ers uit Centrum weer op de Lindengracht markt en deelden binnen korte tijd een aanzienlijk aantal pamfletten "Stop de Huurexplosie" plus een aantal opvallende felgele raamposters van het comite "Stop Dekker" uit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier