h

Nieuws uit 2012

31 december 2012

Geef duidelijkheid aan bewoners Molukkenstraat en Soendastraat

Geef duidelijkheid aan de bewoners van de Molukkenstraat en de Soendastraat over de toekomst van hun huizenblok. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de SP aan woningcorporatie De Alliantie naar aanleiding van gesprekken met tientallen bewoners van het woningcomplex afgelopen jaar. De uitkomst van die gesprekken is vastgelegd in een rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat.

Lees verder
24 december 2012

Spoeddebat over bestrijden armoede

De SP wil een spoeddebat met wethouder Ossel over de groeiende armoede in de stad. De wethouder geeft aan zich zorgen te maken over de toenemende drukte bij de voedselbank, maar kondigt nog geen maatregelen aan om hier iets tegen te doen. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Aan een wethouder die zich alleen maar zorgen maakt, hebben deze mensen niets. En wachten op de voedselbanken is ook geen oplossing voor het probleem. In plaats van zich zorgen maken kan hij beter zijn beleid aanpassen om armoede te bestrijden."

Lees verder
24 december 2012

Gratis medische keuring

Gratis medische keuring

Lees verder
24 december 2012

Overdracht cliënten DWI aan stadsdelen

Vorig jaar is besloten, als onderdeel van de bezuinigingsoperatie op de re-integratie, om een deel van de cliënten van DWI over te dragen aan de stadsdelen. Het ging hierbij om mensen die voorheen een Maatschappelijke Activering Plaats of een Sociale Activering Plaats hadden vanuit DWI.

Lees verder
24 december 2012

Vergoed kosten medische keuring

De SP wil dat de gemeente voortaan de kosten van de verplichte medische keuring vergoedt voor Amsterdamse minima die een Europese gehandicaptenparkeerkaart nodig hebben. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "De kosten van zo'n keuring kunnen oplopen tot 180 euro. Voor minima een enorme aderlating, zeker nu er in 2013 door het rijk en door de gemeente flink bezuinigd wordt op de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente moet arme Amsterdammers met een beperking ondersteunen en deze kosten vergoeden."

Lees verder
21 december 2012

Campagne 'Voor een sociaal Amsterdam' van start

De SP lanceert een grote campagne onder de naam ‘Voor een sociaal Amsterdam’. Met deze campagne wil de partij duidelijk maken dat het socialer kan en socialer moet in Amsterdam. Fractievoorzitter Laurens Ivens: "Veel mensen komen in de knel. Een kwart van de kinderen groeit op in armoede, dat zijn ruim 35.000 kinderen. Tegelijkertijd exploderen de huurprijzen en is er een enorme wachtlijst van 11,5 jaar voor een sociale huurwoning. Met onze campagne gaan wij de strijd aan voor een sociaal Amsterdam."

Lees verder

Pagina's

U bent hier