h

Nieuws uit 2008

30 december 2008

Stadsdeelfonds moet rekening houden met groeiende wijken

De systematiek van het stadsdeelfonds moet veranderen zodat in de toekomst stadsdelen met sterk groeiende wijken meer geld krijgen. Dit geld is hard nodig om te zorgen voor voldoende voorzieningen om de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen. Nu is dit vooral in de groeikern van IJburg een probleem om te bekostigen door stadsdeel Zeeburg. Op initiatief van de SP zal wethouder Asscher de systematiek moeten aankaarten bij het overleg met de stadsdelen over de toekomstige financiering.

Lees verder
29 december 2008

SP wil betere positie achterstandsleerlingen

)

De SP wil de positie van achterstandleerlingen verbeteren. Daarom pleit zij voor een proef met een ‘zomerschool’ in Nieuw-West, waar kinderen die dat willen – naast sport en spel – gratis bijgespijkerd worden in de zomervakantie. Daarnaast moet de huiswerkbegeleiding voor alle jongeren tot 23 jaar gratis worden. SP-raadslid Maureen van der Pligt: “Zo kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen met een achterstand meer kansen krijgen in Amsterdam.”

Lees verder
28 december 2008

Buurten in Slotervaart

Samen met SP-fractievoorzitter Remine Alberts ging de SP "buurten in de buurt" in de Henri Dunantwijk in Slotervaart. In deze wijk zullen veel goede sociale huurwoningen gesloopt worden voor stadsvernieuwing.

Lees verder
23 december 2008

Veel SP-voorstellen voor 2009 aangenomen

Op voorstel van de SP komt er gratis huiswerkbegeleiding voor alle scholieren tot 23 jaar die dat nodig hebben. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Nu is het voor kinderen met ouders die weinig geld hebben lastig om huiswerkbegeleiding te krijgen. Dit vergroot de kloof tussen rijk en arm alleen maar. Gelukkig is vandaag een voorstel van mij door de gemeenteraad aangenomen waardoor ook kinderen van minder rijke ouders huiswerkbegeleiding kunnen krijgen."

Lees verder
23 december 2008

In 2009 meer schuldhulpverlening

null)

De schuldhulpverlening moet in 2009 ook toegankelijk worden voor mensen met schulden beneden de 2.000 euro. Dit voorstel van SP-raadslid Carlien Boelhouwer kan rekenen op steun van vrijwel de voltallige gemeenteraad. Boelhouwer: "Tot nu toe biedt de gemeente alleen hulp bij grote schulden. Om uit de schulden geholpen te worden, moeten mensen met lage schulden dus eerst de schulden laten stijgen. Dat is krom."

Lees verder
22 december 2008

In plaats van bezuinigingen extra geld voor wijkcentra

Een bezuiniging op de wijkcentra van twee ton vanaf 2010 is van de baan. Dit is het gevolg van een motie van SP, D66 en Amsterdam Anders/de Groenen, die de Stadsdeelraad Centrum aannam bij de begroting voor 2009. In plaats daarvan komt er al in 2009 juist 236.000 euro extra voor de wijkcentra en het Wijksteunpunt Wonen. Hier ging het om een voorstel van de combinatie SP en Amsterdam Anders/de Groenen, en ook daarmee stemde raad in. Overigens krijgen de instellingen het geld niet 'zomaar'. Met weer een andere aangenomen motie van SP en AAdG sprak de deelraad uit dat er budgetafspraken moeten komen, waarin duidelijk staat welke waar de wijkcentra voor hun geld moeten leveren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier