h

Nieuws uit 2020

16 december 2020

750.000 euro voor voedselbanken in de buurt

Foto: SP

Op initiatief van de SP maakt het stadsbestuur 750.000 euro vrij om de voedselbanken in de buurt te ondersteunen. In reactie op de coronacrisis zijn overal in de stad initiatieven ontstaan met vrijwilligers die maaltijden en voedselpakketten uitdelen. SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “ Onderzoek van de SP bevestigt het signaal dat we al langer krijgen, de nood in de stad is hoog. De toeloop bij de voedselinitiatieven is enorm. Het is fijn en goed dat de gemeente nu financieel te hulp schiet.”  

Lees verder
14 december 2020

Amsterdam trekt extra geld uit voor: voedselbanken in de buurt, daklozenopvang, bibliotheken en wijkcentra

Foto: SP

Het Amsterdamse stadsbestuur van GroenLinks, D66, PvdA en SP maakt miljoenen vrij om te investeren in crisistijd. Op voorspraak van de SP wordt 750.000 euro vrij gemaakt voor het ondersteunen van de voedselbanken in de buurt. Ook worden de bezuinigingen op de buurtbibliotheken geschrapt en wordt de winteropvang voor daklozen uitgebreid. SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “De nood in de stad is hoog. Honger en armoede nemen toe. Ook voorzieningen als bibliotheken en wijkcentra staan onder druk. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Het is goed dat het stadsbestuur nu de middelen vrijmaakt om armoede te bestrijden en buurtvoorzieningen zoveel mogelijk overeind te houden.” 

Lees verder
11 december 2020

SP en bewoners Korte Water roepen Ymere op tot actie

Foto: SP

Gisteren zijn vertegenwoordigers van Ymere langs geweest bij de galerijflats aan het Korte Water in Nieuw-West. Daar namen ze een brief in ontvangst van de bewoners en de SP die hun oproepen om vaart te maken met het isoleren van de flat. SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “Het gesprek verliep goed en we zijn blij dat Ymere aangeeft aan de slag te gaan. We hopen daarom ook dat de problemen gauw opgelost worden en dat deze mensen daarna in een warme en fijne flat zullen wonen.”

Lees verder
27 november 2020

Financiële nood huurders aangepakt

Foto: Rhodes/MartijnvanExel / Flickr

Amsterdam wil voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door het Haagse huurverhogingsbeleid. Zo kent de gemeente nu al enkele jaren het Amsterdamse Woonlastenakkoord waarmee corporatiehuurders met een hoge huur en een laag inkomen huurverlaging kunnen krijgen. Deze regeling is zo’n succes dat die nu zelfs door minister Ollongren eenmalig landelijk gemaakt wordt. Amsterdam blijft dit natuurlijk jaarlijks doen. Uit recent onderzoek van het NIBUD blijkt dat deze regeling erg goed werkt, maar huurders met de laagste inkomens toch nog in de problemen kunnen komen. SP-wethouder Laurens Ivens heeft met de huurdersvertegenwoordigers en corporaties dan ook afgesproken om bij het huurbeleid deze groep zoveel mogelijk te ontzien van huurverhogingen.

Lees verder
24 november 2020

Bibliotheek Mosveld mag niet verdwijnen

Foto: Erwyn van der Meer / Flickr CC-BY-NC-ND 2.0

Alle Noordse volksvertegenwoordigers hebben ingestemd met de oproep aan de gemeenteraad om de bibliotheek op het Mosveld te behouden. Dit advies van de stadsdeelcommissie was opgesteld door SP’er Eva Bollen. “Deze locatie ligt midden in een buurt met veel laaggeletterdheid, kinderen met een leesachterstand en gezinnen die zelf geen computer of internet hebben. De vestiging is onmisbaar.”

Lees verder
20 november 2020

Amsterdam krijgt meer bomen

Onder leiding van SP-wethouder Laurens Ivens gaat Amsterdam de komende maanden 1500 bomen planten. Er staan in de stad ruim 5.000 boomstompen: overblijfselen van een gekapte of omgevallen boom. De ambitie is om in de komende 3 jaar op al deze plekken weer een boom te hebben staan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier