h

Nieuws uit 2007

30 december 2007

Prachtspeeltuin in prachtwijk ...

Vanaf 1 januari 2008 zijn er in Zeeburg geen professionele speeltuinbeheerders meer. De nieuwe welzijnsorganisatie Civic Zeeburg mag er een jaar over doen om vrijwilligers te vinden die het beheerderswerk bij de speeltuinen Batavia en Gerardus Majella overnemen. Zolang die niet gevonden zijn, zijn de kinderen de grote verliezers. Om hier aandacht voor te vragen was de speeltuin Gerardus Majella zaterdag 29 december een paar uur open.

Lees verder
30 december 2007

Winkelcentrum Brazilië aantrekkelijker, maar ten koste van wat?

Er is onlangs een nota gepubliceerd met plannen om het winkelcentrum Brazili verder te ontwikkelen. Daar is niets op tegen. Integendeel. Het zou niet slecht zijn als het winkelcentrum beter aansluit bij de behoeften van de bewoners.

Lees verder
29 december 2007

De bomen in de Javastraat

Moeten de bomen in de Javastraat nu gekapt worden of niet? De juridische strijd om het behoud van de bomen is in een nieuwe fase gekomen.

Lees verder
28 december 2007

Gaat het om Fountainhead, gaat er niets normaal

Op de plaats waar de kolos Fountainhead moet verrijzen ligt al jarenlang een trapveldje. Een stukje groen in het Oostelijk Havengebied dat druk wordt gebruikt. Er is duidelijk een grote behoefte aan een trapveld. De raad heeft besloten dat voor de eerste paal voor de bouw van Foutainhead de grond in gaat er een alternatieve speelplek gereed moet zijn.

Lees verder
25 december 2007

Nieuw welzijnsaanbod? Speeltuin op slot!

Vanaf 1 januari 2008 zijn er in Zeeburg geen professionele speeltuinbeheerders meer. De nieuwe welzijnsorganisatie Civic Zeeburg mag er een jaar over doen om vrijwilligers te vinden die het beheerderswerk overnemen. Zolang die niet gevonden zijn, zijn de kinderen de grote verliezers. Daarom voert de SP op zaterdag 29 december actie. Speeltuin Gerardus Majella, Tidorestraat 172, gaat die dag open van 12:00 tot 14:00 uur.

Lees verder
22 december 2007

Halsstarrige PvdA wethouder veroorzaakt blijvende onzekerheid voor Muziekschool

De deelraad heeft op 18 december een besluit genomen om het voortbestaan van de Muziekschool Zuidoost in 2008 veilig te stellen. Daarvoor dienden twee besluiten te worden genomen, een besluit om de schulden te saneren en een besluit om naast de jaarlijkse subsidie van ruim E400.000 een extra bedrag van E107.000 te reserveren. Over het eerste besluit konden de raad en de wethouder het snel eens worden maar het extra bedrag van E107.000 kon pas na een stevig debat tussen de wethouder en de raad in de commissie vergadering worden veiliggesteld. Tijdens de commissievergadering van afgelopen week bleek dat de PvdA wethouder niet bereid was voldoende extra geld uit te trekken voor de financiering van volgend jaar. Hij wilde niet meer dan E65.000 extra geven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier