h

Zuid

5 januari 2011

SP weer in actie tegen verlenging Noord-Zuidlijn naar Amstelveen

Onder leiding van SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir voerde de SP woensdag actie tegen het opheffen van tramhaltes vanwege het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen. Bashir: "Amsterdam zit nog op de blaren van de Noord-Zuidlijn en het volgende prestigeproject wordt al gepland. Het doortrekken van de metro naar Amstelveen mag niet ten koste gaan van de haltes die er nu zijn. De Noord-Zuidlijn zou juist moeten zorgen voor meer reizigers in plaats van minder."

Lees verder
15 november 2010

SP in actie voor behoud tramlijn

Zaterdag 13 november heeft de SP actie gevoerd bij de tramhaltes Zonnestein en de Van Boshuizenstraat. Mensen werden opgeroepen om te reageren op de plannen om de (tram)lijnen 5 en 51 om te bouwen naar een dure metrolijn 51. Onderdeel van het plan is het opheffen van 9 van de in totaal 18 haltes. De SP-leden spraken de reizigers aan en deelden flyers uit. De meeste mensen die reageerden waren het eens met de SP.

Lees verder
14 november 2010

Alternatief begrotingsvoorstel SP

De SP heeft een alternatief begrotingsvoorstel ingediend voor het stadsdeel Zuid. In het tegenvoorstel van de SP wordt niet bezuinigd op sociaal terrein. De coalitie van VVD, PvdA en D66 die in het stadsdeel op dit moment de dienst uitmaakt wil ca. 1 miljoen bezuinigen op sociale voorzieningen. Tal van zaken die de afgelopen tientallen jaren door voornamelijk vrijwilligers zijn opgezet en in leven worden gehouden komen onder druk te staan of dreigen te verdwijnen. Het gaat hierbij om wijkcentra, huurspreekuren, buurthuizen en juridisch advies e.d. Zelfs de uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) komt hierdoor nog verder in gevaar.

Lees verder
16 juli 2010

Buurten in Buitenveldert

Donderdagavond 15 juli is de SP gaan buurten in de buurt in Buitenveldert. Een aantal actieve leden, deelraadsleden en provinciale statenleden hebben bij bewoners aangebeld om na te gaan hoe het leven in Buitenveldert is en wat er speelt.

Lees verder
7 juli 2010

"Keuzes niet ten koste van voorzieningen of vrijwilligerswerk"

In een periode waar veel op ons afkomt, er een crisis is en er in Zuid flink bezuinigd moet worden maakt de SP keuzes die niet ten koste gaan van het uitvoerend werk en voorzieningen voor hen die dat nodig hebben. Verder kiest de SP ervoor dat vrijwilligerswerk beloond wordt in plaats van gestraft, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat het milieu in het stadsdeel wordt verbeterd. Dit was de strekking van de inbreng van SP-fractievoorzitter Roya Moayyed bij de eerste algemene beschouwing in de nieuwe deelraad Zuid.

Lees verder
24 april 2010

Houd Kalfjeslaan en Amstel groen!

De SP wil dat de plannen van voormalige stadsdeel ZuiderAmstel om een deel van het ecologische lint Amsterdamse Bos / Amstel te bebouwen niet doorgaan. Het stadsdeel heeft haast met het besluit, wat vreemd is want op zijn vroegst zal in 2012 begonnen worden met nieuwbouw op het terrein van de huidige schooltuinen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Dit besluit moet er niet snel doorgedrukt worden, maar moet zorgvuldig genomen worden. Bovendien zijn er betere locaties voor de nieuwbouw dan dit natuurgebied."

Lees verder
13 april 2010

Groot bestuur in nieuw stadsdeel

De onderhandelingen tussen VVD, D66 en PvdA in Zuid zijn inmiddels afgerond en hebben geleid tot een paarse coalitie. Deze partijen willen de komende vier jaar 24 miljoen euro bezuinigen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het bestuur zou uit vijf wethouders bestaan - 2 VVD, 2 D66, 1 PvdA. Wij vinden dat dit niet past bij de forse bezuinigingen, waardoor onder andere twee buurthuizen zullen moeten sluiten." Moayyed heeft het nieuwe stadsdeelbestuur voorgesteld te kiezen voor het Arnhemse model, waarbij alle zes wethouders genoegen nemen met 80 procent van hun vergoeding.

Lees verder
18 februari 2010

Veilig verkeer

De plakploeg van de SP Zuid heeft een succesvolle mini-actie gevoerd tegen de verkeersonveilige situatie die werd gecreerd door een verkiezingsbord langs de Amsteldijk. Dat bord stond aanvankelijk pal langs de weg. Na een melding van de SP Zuid liet het stadsdeel weten het bord te zullen verplaatsen. Vervolgens stond het verkiezingsbord pal langs het fietspad.

Lees verder
31 januari 2010

Activerende ledenavond in Zuid

Vrijdagavond hield de SP Zuid een ledenbijeenkomst in De Levante die geheel in het teken stond van de verkiezingscampagne. Veel nieuwe gezichten waren op de avond af gekomen, waarvan een aantal de komende periode actief wil zijn voor de SP in Zuid.

Lees verder
14 december 2009

Bewoners en SP tegen parkeergarage Churchilllaan

De SP is tegen de voorgenomen bouw van een parkeergarage onder de Churchilllaan. Daarom is de SP in Zuid in gesprek gegaan met de bewoners rondom de Churchilllaan / Muzenplein. De bewoners willen zich beter gaan organiseren om de plannen van de deelraad voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage van 300 plaatsen tegen te gaan. De SP zal hen hierbij waar nodig ondersteunen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier