h

Zuid

16 november 2009

SP doet mee in Zuid

Ook de inwoners van het nieuw te vormen stadsdeel Zuid kunnen in de deelraadsverkiezingen van volgend jaar maart SP stemmen. Daarmee kiezen zij voor een eerlijker woonbeleid, betere zorg op wijkniveau en voor meer buurtcentra, volgens SP-lijsttrekker Roya Moayyed: "De stadsdeelbesturen van Oud-Zuid en Zuideramstel hebben op sociaal gebied veel laten liggen. Juist die zaken gaan wij de komende vier jaar oppakken."

Lees verder
4 oktober 2009

Buurten rond het Valeriusplein

Bijna alle bewoners rond het Valeriusplein wonen met veel plezier in hun buurt. Toch heeft de buurt ook een paar minpunten, ontdekten SP'ers die vrijdagavond 18 september gingen 'buurten in de buurt' rondom het plein.

Lees verder
2 oktober 2009

Omstreden nieuwbouwproject De Mirandastrook van de baan

Na succesvolle gezamenlijke protestacties van de SP en bewonersgroep "De Miranda Strook groen" heeft het stadsdeel zijn conclusies getrokken en gaat het zijn huiswerk overdoen.

Lees verder
17 mei 2009

Overlast Diamantbuurt niet extreem

Wie de Diamantbuurt in Oud-Zuid bezoekt, zal merken dat je er niet voortdurend op je portemonnee hoeft te letten. Als de overheid gewoon haar taken uitvoert en bewoners betrekt bij hun buurt, kan er een einde komen aan de overlast.

Lees verder
4 mei 2009

Minder Brussel begint in de buurt

Woensdagavond 29 april zijn door drie actieve leden de eerste verkiezingsborden beplakt in Oud-Zuid. Vanaf deze dag tot de laatste verkiezingsdag zullen op alle verkiezingsborden in Oud-Zuid SP-posters te vinden zijn. Daarnaast zijn we vaak op straat te vinden met folders en ander campagnemateriaal. Zoals op 2 mei, waar we folders uitdeelden op de 1ste Sweelinckstraat bij de Albert Cuypmarkt over wat de SP wil in Europa. Wilt u meer weten over wat de SP in Oud-Zuid doet of zelf mee helpen met de campagne? Hou de website in de gaten of neem contact op met de contactpersoon via amsterdamoudzuid@sp.nl.

Lees verder
15 februari 2009

Nieuwsbrieven SP Zuid

Hieronder vindt u alle digitale nieuwsbrieven van de SP in Zuid.

Lees verder
11 februari 2009

Nieuw project De Mirandastrook: waanzin

Bescheiden nieuwbouw langs de President Kennedylaan is prima. Maar de SP is tegen het uit de lucht gevallen megalomane nieuwbouwproject De Mirandastrook. En dan wil het dagelijks bestuur ook nog een groen imago behouden met een miljoenen verslindende verplaatsing van het zwembad.

Lees verder
23 oktober 2008

Met de ZO-krant op pad

Op vrijdagavond 17 oktober ging de SP in Zuideramstel op pad om de ZO-krant huis-aan-huis aan de bewoners aan te bieden. Elke bewoner kreeg de vraag wat hij of zij van de buurt vond. Remine Alberts, fractievoorzitter in de gemeenteraad en bewoner van Zuideramstel, was er ook bij om te helpen. De bewoners reageerden enthousiast op de ZO-krant en spraken openhartig over hun problemen.

Lees verder
15 maart 2008

Nieuw plan Stadionplein

Agelopen dinsdagavond besprak de commissie Ruimte & Wonen het alternatieve buurtplan voor het Stadionplein. In de bomvolle publieke tribune zat ook de kalkoen, die afgelopen zaterdag op het Stadionplein nog verbeten actie voerde, op het puntje van zijn stoel.

Lees verder
9 maart 2008

Stadionplein: de finale

De SP Oud Zuid blijft druk uitoefenen ten gunste van het alternatieve buurtplan voor het Stadionplein. Zo werd de steun gevonden van Bond Heemschut, de grootste monumentenorganisatie van Nederland. Verder schreef de SP een flyer voor de buurtgroep. En van de SP-flyer 'Ons Stadionplein' werden niet minder dan 10.000 stuks huis-aan-huis verspreid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier