h

Zuid

11 februari 2009

Nieuw project De Mirandastrook: waanzin

Bescheiden nieuwbouw langs de President Kennedylaan is prima. Maar de SP is tegen het uit de lucht gevallen megalomane nieuwbouwproject De Mirandastrook. En dan wil het dagelijks bestuur ook nog een groen imago behouden met een miljoenen verslindende verplaatsing van het zwembad.

Lees verder
23 oktober 2008

Met de ZO-krant op pad

Op vrijdagavond 17 oktober ging de SP in Zuideramstel op pad om de ZO-krant huis-aan-huis aan de bewoners aan te bieden. Elke bewoner kreeg de vraag wat hij of zij van de buurt vond. Remine Alberts, fractievoorzitter in de gemeenteraad en bewoner van Zuideramstel, was er ook bij om te helpen. De bewoners reageerden enthousiast op de ZO-krant en spraken openhartig over hun problemen.

Lees verder
15 maart 2008

Nieuw plan Stadionplein

Agelopen dinsdagavond besprak de commissie Ruimte & Wonen het alternatieve buurtplan voor het Stadionplein. In de bomvolle publieke tribune zat ook de kalkoen, die afgelopen zaterdag op het Stadionplein nog verbeten actie voerde, op het puntje van zijn stoel.

Lees verder
9 maart 2008

Stadionplein: de finale

De SP Oud Zuid blijft druk uitoefenen ten gunste van het alternatieve buurtplan voor het Stadionplein. Zo werd de steun gevonden van Bond Heemschut, de grootste monumentenorganisatie van Nederland. Verder schreef de SP een flyer voor de buurtgroep. En van de SP-flyer 'Ons Stadionplein' werden niet minder dan 10.000 stuks huis-aan-huis verspreid.

Lees verder
14 januari 2008

SP'ers als voedselbankemployes

Om het jaar goed te beginnen hebben vier SP'ers donderdag 3 januari geassisteerd bij de Voedselbank in de Vredeskerk in de Pijp. We werden hartelijk ontvangen door Patricia, de assistent-cordinator en een tiental andere vrijwilligers. In totaal moesten er 37 kratten gevuld worden met o.a. hutspotpakketten, zakken brood, kerststolletjes, yoghurt, komkommer, bloemkool, kant en klaarpakjes voor Stroganoff, koffiemelk en eieren. Er werden 10 kratten gevuld voor gezinnen en 27 voor alleenstaanden. Wat opviel was de gemoedelijke sfeer tussen de vrijwilligers en later ook tussen hen en de clinten, en ook het contact tussen clinten onderling was prima.

Lees verder
2 januari 2008

Voorzieningen armoede moeilijk bereikbaar

Een groot probleem in het armoedebeleid is nog steeds het niet bereiken van de aanwezige voorzieningen. De complexiteit van regelgeving en de wirwar aan instanties kosten de hulpverleners veel tijd en zorgen voor extra stress en kopzorgen bij de clinten, zo bevestigden de aanwezigen op de bijeenkomst over het armoedebeleid, georganiseerd door SP Oud Zuid op 20 september.

Lees verder
2 januari 2008

Rem(t) Koolhaas (3)

De ontwikkeling van het het Stadionplein bereikte onlangs een nieuwe mijlpaal. Op dinsdag 4 december overhandigde de Buurtgroep Stadionplein aan stadsdeel Oud-Zuid de onderbouwing van haar alternatieve ontwerp. Deze onderbouwing sluit vrijwel naadloos aan bij de programmatische uitgangspunten en doelstellingen van het stadsdeel, maar vormt vergeleken met het ontwerp van bureau O.M.A. een superieur stedenbouwkundig plan. De commissie Ruimte & Wonen bespreekt het buurtplan op dinsdag 11 maart (20:00, Karel du Jardinstraat 65): neem kennis van het buurtplan en laat ook uw stem horen! De SP Oud Zuid steunt het buurtplan met kracht.

Lees verder
8 november 2007

Besluit Stadionplein uitgesteld

In samenwerking met de SP Oud-Zuid zijn door de Buurtgroep Stadionplein voldoende handtekeningen opgehaald voor een burgerinitiatief met betrekking tot de plannen rondom het Stadionplein. Hierdoor is het besluit over het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp voorlopig uitgesteld.

Lees verder
18 oktober 2007

Thuiszorg actie loopt gesmeerd

Zonder veel moeite heeft SP Oud Zuid wederom veel handtekeningen opghaald. De 100 handtekeningen tegen 'de uitverkoop van de thuiszorg' werden dit keer gezet op het Hoofddorpplein, 13 oktober, een prachtige dag met veel zon.

Lees verder
18 oktober 2007

Rem(t) Koolhaas (2)

De SP Oud Zuid is ondertussen lid geworden van de Buurtgroep Stadionplein en als zodanig nauwer betrokken geraakt bij de ontwikkelingen rondom deze belangrijke poort tot haar stadsdeel. Op initiatief en op kosten van de SP kwamen op 30 augustus een aantal mensen, die allen een zienswijze hadden ingediend, bijeen in een zaaltje van de Willem de Zwijgerkerk. De SP beoogde met deze bijeenkomst de discussie over de toekomst van het Stadionplein te structureren en de krachten te bundelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier