h

Zuid

5 februari 2013

Geef eerlijk beeld over toekomst van zorg

De SP wil dat het stadsdeel een eerlijk beeld geeft over de toekomst van de zorg in stadsdeel Zuid. Fractievoorzitter van de SP in Zuid Roya Moayyed: "Ondanks dat er drastische zorgbezuinigingen uit Den Haag op de stad afkomen, negeert het stadsdeelbestuur deze ontwikkelingen en gaat zij haar eigen gang. Men heeft intussen geen idee wat voor problemen er straks zullen ontstaan onder de bewoners. Dat kan niet en wij willen dat het stadsdeel inspeelt op de problemen die op ons afkomen."

Lees verder
4 december 2012

Doe alles om huisuitzetting te voorkomen

De SP in Zuid wil dat het stadsdeelbestuur er alles aan gaat doen om huisuitzettingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Een oproep hiertoe werd door een ruime meerderheid van de deelraad gesteund. Fractievoorzitter Roya Moayyed: "Dankzij de crisis neemt het aantal huisuitzettingen weer toe. Dat is erg kwalijk want het is een drama wanneer mensen hun huis uit moeten. Het is goed dat het stadsdeelbestuur zich nu extra gaat inzetten om huisuitzettingen tegen te gaan."

Lees verder
19 november 2012

Warm onderdak voor de voedselbank

De voedselbank in stadsdeel Zuid heeft dankzij een voorstel van SP, GroenLinks en VVD een waardig onderdak gekregen. Sinds een paar weken kan de voedselbank terecht in een gebouw in de Lutmastraat dat eerder door welzijnsorganisatie Combiwel werd gebruikt. SP-fractievoorzitter in de deelraad Roya Moayyed: "Gelukkig heeft de voedselbank een degelijk onderkomen gevonden en kunnen de mensen die het zo zwaar hebben fatsoenlijk worden geholpen."

Lees verder
7 november 2012

Laat het Ostadetheater een toegankelijk buurttheater blijven

De SP in Zuid wil dat het Ostadetheater een toegankelijk buurttheater kan blijven en wil dat het stadsdeel afziet van haar plannen om in het nieuw te bouwen theater een andere partij de exploitatie te gunnen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het Ostadetheater is een echt buurttheater dat kleinschalig en toegankelijk is. Wij willen niet dat dit voor de buurt verloren gaat."

Lees verder
2 november 2012

Meer geld voor kunst en cultuur

De SP in Zuid heeft er samen met GroenLinks voor gezorgd dat er meer geld beschikbaar komt voor kunst en cultuur. Fractievoorzitter Roya Moayyed: "Wij zijn blij dat dit gelukt is. Het stadsdeel kan nu op een aantal plekken de keiharde bezuinigingen van de centrale stad en Den Haag gaan compenseren."

Lees verder
16 oktober 2012

Verzet tegen Boerenweteringgarage groeit

Steeds meer mensen steunen het verzet tegen de ondergrondse parkeergarage onder de Boerenwetering in stadsdeel Zuid. SP-deelraadslid Fred Gersteling heeft hier alle begrip voor en onderschrijft het protest: "Voor een heel beperkt aantal auto’s zijn tientallen miljoenen beschikbaar, terwijl op sociaal beleid wordt bezuinigd."

Lees verder
11 oktober 2012

Neem verantwoordelijkheid voor kinderopvang

De SP vindt het onverantwoord dat het stadsdeel Zuid ingaat tegen negatieve GGD-adviezen over kinderopvang en wil dat het stadsdeel verantwoordelijkheid neemt voor goede kinderopvang. Fractievoorzitter van de SP in Zuid Roya Moayyed: "De manier waarop het stadsdeel omgaat met GGD-adviezen klopt niet. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de kinderopvang, maar door de adviezen niet op te volgen duikt men voor deze verantwoordelijkheid."

Lees verder
27 juni 2012

SP doet voorstellen om armoede te bestrijden

De SP wil dat het stadsdeelbestuur van Zuid meer gaat doen tegen de stijgende armoede in het stadsdeel. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Wij zien armoede als een groot probleem. Het zorgt ervoor dat groepen mensen geen fatsoenlijk leven kunnen leiden en worden uitgesloten van de samenleving." De SP stelt onder andere voor dat mensen die bij de voedselbank komen begeleiding krijgen om uit de armoede te geraken. Ook wil de SP dat het stadsdeelbestuur alles op alles zet om ervoor te zorgen dat er niet wordt bezuinigd op schuldhulpverlening voor jongeren.

Lees verder
1 juni 2012

Nieuw deelraadslid SP Zuid

Woensdagavond is Fred Gersteling genstalleerd als deelraadslid voor de SP in stadsdeel Zuid. Hij volgt Marcel Koldewijn op die om persoonlijke redenen moest stoppen als deelraadslid.

Lees verder
31 mei 2012

Meer geld voor armoedebestrijding en bewonersinitiatieven

De SP wil dat het bestuur van stadsdeel Zuid meer geld inzet om armoede te bestrijden en bewonersinitiatieven te ondersteunen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Dat moet kunnen, het stadsdeel heeft in 2011 bijna 10 miljoen overgehouden."

Lees verder

Pagina's

U bent hier