h

Zuid

7 november 2012

Laat het Ostadetheater een toegankelijk buurttheater blijven

De SP in Zuid wil dat het Ostadetheater een toegankelijk buurttheater kan blijven en wil dat het stadsdeel afziet van haar plannen om in het nieuw te bouwen theater een andere partij de exploitatie te gunnen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het Ostadetheater is een echt buurttheater dat kleinschalig en toegankelijk is. Wij willen niet dat dit voor de buurt verloren gaat."

Lees verder
2 november 2012

Meer geld voor kunst en cultuur

De SP in Zuid heeft er samen met GroenLinks voor gezorgd dat er meer geld beschikbaar komt voor kunst en cultuur. Fractievoorzitter Roya Moayyed: "Wij zijn blij dat dit gelukt is. Het stadsdeel kan nu op een aantal plekken de keiharde bezuinigingen van de centrale stad en Den Haag gaan compenseren."

Lees verder
16 oktober 2012

Verzet tegen Boerenweteringgarage groeit

Steeds meer mensen steunen het verzet tegen de ondergrondse parkeergarage onder de Boerenwetering in stadsdeel Zuid. SP-deelraadslid Fred Gersteling heeft hier alle begrip voor en onderschrijft het protest: "Voor een heel beperkt aantal auto’s zijn tientallen miljoenen beschikbaar, terwijl op sociaal beleid wordt bezuinigd."

Lees verder
11 oktober 2012

Neem verantwoordelijkheid voor kinderopvang

De SP vindt het onverantwoord dat het stadsdeel Zuid ingaat tegen negatieve GGD-adviezen over kinderopvang en wil dat het stadsdeel verantwoordelijkheid neemt voor goede kinderopvang. Fractievoorzitter van de SP in Zuid Roya Moayyed: "De manier waarop het stadsdeel omgaat met GGD-adviezen klopt niet. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de kinderopvang, maar door de adviezen niet op te volgen duikt men voor deze verantwoordelijkheid."

Lees verder
27 juni 2012

SP doet voorstellen om armoede te bestrijden

De SP wil dat het stadsdeelbestuur van Zuid meer gaat doen tegen de stijgende armoede in het stadsdeel. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Wij zien armoede als een groot probleem. Het zorgt ervoor dat groepen mensen geen fatsoenlijk leven kunnen leiden en worden uitgesloten van de samenleving." De SP stelt onder andere voor dat mensen die bij de voedselbank komen begeleiding krijgen om uit de armoede te geraken. Ook wil de SP dat het stadsdeelbestuur alles op alles zet om ervoor te zorgen dat er niet wordt bezuinigd op schuldhulpverlening voor jongeren.

Lees verder
1 juni 2012

Nieuw deelraadslid SP Zuid

Woensdagavond is Fred Gersteling genstalleerd als deelraadslid voor de SP in stadsdeel Zuid. Hij volgt Marcel Koldewijn op die om persoonlijke redenen moest stoppen als deelraadslid.

Lees verder
31 mei 2012

Meer geld voor armoedebestrijding en bewonersinitiatieven

De SP wil dat het bestuur van stadsdeel Zuid meer geld inzet om armoede te bestrijden en bewonersinitiatieven te ondersteunen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Dat moet kunnen, het stadsdeel heeft in 2011 bijna 10 miljoen overgehouden."

Lees verder
16 april 2012

Dure parkeergarage onder Boerenwetering lost problemen niet op

De SP-fractie in stadsdeel Zuid is verbaasd over de plannen van het stadsdeelbestuur om onder de Boerenwetering in de Pijp een peperdure parkeergarage te bouwen. De SP heeft dan ook tegen dit voorstel gestemd. SP-deelraadslid Marcel Koldewijn: "Deze parkeergarage onder water is een vergissing die willens en wetens met alle onzekerheden en tegenargumenten doorgedrukt wordt. Er wordt in tijden van economische crisis geld over de balk gesmeten. Ik kan wel andere en betere bestedingen bedenken waar op dit moment onder de bevolking grote behoefte aan is, zoals buurthuizen."

Lees verder
15 april 2012

De Diamantbuurt verdient een eigen buurthuis

De SP wil dat er in de Diamantbuurt weer een buurthuis komt. Sinds de bezuinigingen op de buurthuizen zitten de bewoners van de Diamantbuurt zonder een eigen plek voor hun activiteiten. Een aantal vrijwilligers hebben een alternatief bedacht het zogenaamde 'plan C', waarin verschillende activiteiten van en voor de bewoners zijn opgenomen. Dat is ingediend bij de deelraad van Zuid en besproken in een commissievergadering van het stadsdeel. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "De Diamantenbuurt is een van de 3 armste buurten in Zuid. Het plan C voldoet aan de eisen die nodig zijn om van deze buurt een waardiger en leefbaardere buurt te maken. Hiermee worden ook de meest kwetsbare mensen uit een sociaal isolement en eenzaamheid gehouden."

Lees verder
27 februari 2012

Motie van afkeuring vanwege chaos in buurthuiswerk

Woensdagavond heeft de SP samen met GroenLinks en VOZ in Zuid een motie van afkeuring ingediend. Dit gebeurde naar aanleiding van een debat over het buurthuiswerk. De SP maakt zich al lange tijd zorgen over de situatie in de buurthuizen. Het stadsdeel bezuinigt hier veel geld op, waardoor al vijf buurthuizen zijn gesloten en er veel wordt gereorganiseerd. Vorige week is de SP een petitie gestart om de buurthuizen te redden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier