h

Zuid

31 mei 2012

Meer geld voor armoedebestrijding en bewonersinitiatieven

De SP wil dat het bestuur van stadsdeel Zuid meer geld inzet om armoede te bestrijden en bewonersinitiatieven te ondersteunen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Dat moet kunnen, het stadsdeel heeft in 2011 bijna 10 miljoen overgehouden."

Lees verder
16 april 2012

Dure parkeergarage onder Boerenwetering lost problemen niet op

De SP-fractie in stadsdeel Zuid is verbaasd over de plannen van het stadsdeelbestuur om onder de Boerenwetering in de Pijp een peperdure parkeergarage te bouwen. De SP heeft dan ook tegen dit voorstel gestemd. SP-deelraadslid Marcel Koldewijn: "Deze parkeergarage onder water is een vergissing die willens en wetens met alle onzekerheden en tegenargumenten doorgedrukt wordt. Er wordt in tijden van economische crisis geld over de balk gesmeten. Ik kan wel andere en betere bestedingen bedenken waar op dit moment onder de bevolking grote behoefte aan is, zoals buurthuizen."

Lees verder
15 april 2012

De Diamantbuurt verdient een eigen buurthuis

De SP wil dat er in de Diamantbuurt weer een buurthuis komt. Sinds de bezuinigingen op de buurthuizen zitten de bewoners van de Diamantbuurt zonder een eigen plek voor hun activiteiten. Een aantal vrijwilligers hebben een alternatief bedacht het zogenaamde 'plan C', waarin verschillende activiteiten van en voor de bewoners zijn opgenomen. Dat is ingediend bij de deelraad van Zuid en besproken in een commissievergadering van het stadsdeel. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "De Diamantenbuurt is een van de 3 armste buurten in Zuid. Het plan C voldoet aan de eisen die nodig zijn om van deze buurt een waardiger en leefbaardere buurt te maken. Hiermee worden ook de meest kwetsbare mensen uit een sociaal isolement en eenzaamheid gehouden."

Lees verder
27 februari 2012

Motie van afkeuring vanwege chaos in buurthuiswerk

Woensdagavond heeft de SP samen met GroenLinks en VOZ in Zuid een motie van afkeuring ingediend. Dit gebeurde naar aanleiding van een debat over het buurthuiswerk. De SP maakt zich al lange tijd zorgen over de situatie in de buurthuizen. Het stadsdeel bezuinigt hier veel geld op, waardoor al vijf buurthuizen zijn gesloten en er veel wordt gereorganiseerd. Vorige week is de SP een petitie gestart om de buurthuizen te redden.

Lees verder
22 februari 2012

SP wil opheldering over chaos welzijnswerk

De SP wil de betrokken portefeuillehouders in Zuid aan de tand voelen over de situatie binnen welzijn in het stadsdeel. Fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het vernieuwde welzijnsbeleid leidt tot chaos, onzekerheid en wanhoop bij zowel de welzijnsaanbieders als de afnemers." De SP heeft daarom een interpellatieverzoek ingediend hierover.

Lees verder
16 februari 2012

Help mee buurthuizen te redden

De SP is een online petitie gestart tegen de grote bezuinigingen op de buurthuizen in Amsterdam-Zuid. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Personeel en vrijwilligers voelen zich in de steek gelaten. Angst voor de toekomst overheerst door de forse bezuinigingen op het welzijnswerk. Des te schrijnender is het dat het stadsdeel wel meer geld heeft uitgetrokken voor andere zaken."

Lees verder
3 februari 2012

SP luidt de noodklok over welzijn in Amsterdam Zuid

De SP maakt zich grote zorgen over de toekomst van het welzijnswerk in Zuid. Vorige week protesteerden vrijwilligers bij de deelraad en ook het overige personeel maakt zich zorgen om de afbraak van de buurtvoorzieningen. Het stadsdeel voert onder leiding van wethouder Kreuger (VVD) een zware reorganisatie door. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Chaos overheerst, waarbij serieus de vraag aan de orde moet worden gesteld of er sprake is van onbehoorlijk bestuur."

Lees verder
26 januari 2012

SP steunt vrijwilligersstaking

De SP staat achter de eisen van de vele vrijwilligers die woensdag korte tijd de hal van het stadsdeelkantoor in Zuid bezetten. Tijdens de deelraadsvergadering uitten de vrijwilligers hun onvrede over het welzijnsbeleid door symbolisch het bijltje erbij neer te gooien. Met het protest willen ze duidelijk maken dat ze genoeg hebben van de afbraak van de buurtvoorzieningen in hun wijken.

Lees verder
2 december 2011

7 december: Ledenavond 'Europa in crisis'

Op 7 december organiseert de SP in Zuid een openbare ledenavond met als thema 'Europa in crisis'. Alle SP'ers uit Zuid zijn samen met vrienden of bekenden welkom vanaf 20:00 uur bij het Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt (Rijnstraat 115) om mee te discussiren over de kredietcrisis en de toekomst van Europa.

Lees verder
4 oktober 2011

Woonvisie D66 is tunnelvisie

De SP vindt dat D66 in Zuid een tunnelvisie heeft als het om wonen gaat. D66 is een discussie hierover gestart op haar website. De partij wil in haar woonvisie het zogenaamde 'middensegment', woningen voor midden- en hogere inkomens, vergroten. SP'er Rob Marijnissen: "D66 miskent dat er al vele jaren gebouwd wordt voor de middengroepen: zeventig procent van de nieuwbouw is hierop gericht. Is 100 procent pas genoeg?"

Lees verder

Pagina's

U bent hier