h

Zuid

7 juni 2011

Verlengde Noord-Zuidlijn van de baan

De SP is blij dat het plan voor een verlengde Noord-Zuidlijn van de baan is. De stuurgroep Amstelveenlijn concludeerde dat het doortrekken van de metro naar Amstelveen te duur en daarmee niet haalbaar is. In de stuurgroep zijn wethouders van Amstelveen, Amsterdam en de stadsregio vertegenwoordigd.

Lees verder
2 juni 2011

Rechtse coalitie drukt onverantwoord parkeerbeleid door

De SP betreurt het dat de coalitie van VVD, D66 en PvdA instemt met de parkeernota, waardoor er in grote delen van Buitenveldert betaald parkeren wordt ingevoerd. De SP vindt betaald parkeren in Buitenveldert-Zuid oneerlijk en onzinnig. SP-raadslid Marcel Koldewijn: "Als uit onderzoek blijkt dat 95% van de bewoners tegen zo een maatregel is, moet een volksvertegenwoordiger luisteren. Er zou bijvoorbeeld naar een tussenoplossing gekeken kunnen worden, zoals belanghebbendenparkeren. Daarmee worden kleine gebieden, die nu overlast ervaren, ontlast zonder dat heel Buitenveldert de dupe wordt en bedrijven worden verjaagd."

Lees verder
7 april 2011

SP wil scholen asbestvrij

SP-fractievoorzitter Roya Moayyed wil dat scholen in het stadsdeel Zuid asbestvrij worden. Moayyed: "We mogen onze kinderen, leraren en ouders hier niet aan blootstellen. Volgens de Gezondheidsraad sterven jaarlijks meer dan 1400 mensen aan asbestkanker. Het is de rol van de overheid om te zorgen dat de kinderen in een veilige en gezonde omgeving kunnen leren."

Lees verder
5 januari 2011

SP weer in actie tegen verlenging Noord-Zuidlijn naar Amstelveen

Onder leiding van SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir voerde de SP woensdag actie tegen het opheffen van tramhaltes vanwege het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen. Bashir: "Amsterdam zit nog op de blaren van de Noord-Zuidlijn en het volgende prestigeproject wordt al gepland. Het doortrekken van de metro naar Amstelveen mag niet ten koste gaan van de haltes die er nu zijn. De Noord-Zuidlijn zou juist moeten zorgen voor meer reizigers in plaats van minder."

Lees verder
15 november 2010

SP in actie voor behoud tramlijn

Zaterdag 13 november heeft de SP actie gevoerd bij de tramhaltes Zonnestein en de Van Boshuizenstraat. Mensen werden opgeroepen om te reageren op de plannen om de (tram)lijnen 5 en 51 om te bouwen naar een dure metrolijn 51. Onderdeel van het plan is het opheffen van 9 van de in totaal 18 haltes. De SP-leden spraken de reizigers aan en deelden flyers uit. De meeste mensen die reageerden waren het eens met de SP.

Lees verder
14 november 2010

Alternatief begrotingsvoorstel SP

De SP heeft een alternatief begrotingsvoorstel ingediend voor het stadsdeel Zuid. In het tegenvoorstel van de SP wordt niet bezuinigd op sociaal terrein. De coalitie van VVD, PvdA en D66 die in het stadsdeel op dit moment de dienst uitmaakt wil ca. 1 miljoen bezuinigen op sociale voorzieningen. Tal van zaken die de afgelopen tientallen jaren door voornamelijk vrijwilligers zijn opgezet en in leven worden gehouden komen onder druk te staan of dreigen te verdwijnen. Het gaat hierbij om wijkcentra, huurspreekuren, buurthuizen en juridisch advies e.d. Zelfs de uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) komt hierdoor nog verder in gevaar.

Lees verder
16 juli 2010

Buurten in Buitenveldert

Donderdagavond 15 juli is de SP gaan buurten in de buurt in Buitenveldert. Een aantal actieve leden, deelraadsleden en provinciale statenleden hebben bij bewoners aangebeld om na te gaan hoe het leven in Buitenveldert is en wat er speelt.

Lees verder
7 juli 2010

"Keuzes niet ten koste van voorzieningen of vrijwilligerswerk"

In een periode waar veel op ons afkomt, er een crisis is en er in Zuid flink bezuinigd moet worden maakt de SP keuzes die niet ten koste gaan van het uitvoerend werk en voorzieningen voor hen die dat nodig hebben. Verder kiest de SP ervoor dat vrijwilligerswerk beloond wordt in plaats van gestraft, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat het milieu in het stadsdeel wordt verbeterd. Dit was de strekking van de inbreng van SP-fractievoorzitter Roya Moayyed bij de eerste algemene beschouwing in de nieuwe deelraad Zuid.

Lees verder
24 april 2010

Houd Kalfjeslaan en Amstel groen!

De SP wil dat de plannen van voormalige stadsdeel ZuiderAmstel om een deel van het ecologische lint Amsterdamse Bos / Amstel te bebouwen niet doorgaan. Het stadsdeel heeft haast met het besluit, wat vreemd is want op zijn vroegst zal in 2012 begonnen worden met nieuwbouw op het terrein van de huidige schooltuinen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Dit besluit moet er niet snel doorgedrukt worden, maar moet zorgvuldig genomen worden. Bovendien zijn er betere locaties voor de nieuwbouw dan dit natuurgebied."

Lees verder
13 april 2010

Groot bestuur in nieuw stadsdeel

De onderhandelingen tussen VVD, D66 en PvdA in Zuid zijn inmiddels afgerond en hebben geleid tot een paarse coalitie. Deze partijen willen de komende vier jaar 24 miljoen euro bezuinigen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het bestuur zou uit vijf wethouders bestaan - 2 VVD, 2 D66, 1 PvdA. Wij vinden dat dit niet past bij de forse bezuinigingen, waardoor onder andere twee buurthuizen zullen moeten sluiten." Moayyed heeft het nieuwe stadsdeelbestuur voorgesteld te kiezen voor het Arnhemse model, waarbij alle zes wethouders genoegen nemen met 80 procent van hun vergoeding.

Lees verder

Pagina's

U bent hier