h

Zuid

22 februari 2012

SP wil opheldering over chaos welzijnswerk

De SP wil de betrokken portefeuillehouders in Zuid aan de tand voelen over de situatie binnen welzijn in het stadsdeel. Fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het vernieuwde welzijnsbeleid leidt tot chaos, onzekerheid en wanhoop bij zowel de welzijnsaanbieders als de afnemers." De SP heeft daarom een interpellatieverzoek ingediend hierover.

Lees verder
16 februari 2012

Help mee buurthuizen te redden

De SP is een online petitie gestart tegen de grote bezuinigingen op de buurthuizen in Amsterdam-Zuid. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Personeel en vrijwilligers voelen zich in de steek gelaten. Angst voor de toekomst overheerst door de forse bezuinigingen op het welzijnswerk. Des te schrijnender is het dat het stadsdeel wel meer geld heeft uitgetrokken voor andere zaken."

Lees verder
3 februari 2012

SP luidt de noodklok over welzijn in Amsterdam Zuid

De SP maakt zich grote zorgen over de toekomst van het welzijnswerk in Zuid. Vorige week protesteerden vrijwilligers bij de deelraad en ook het overige personeel maakt zich zorgen om de afbraak van de buurtvoorzieningen. Het stadsdeel voert onder leiding van wethouder Kreuger (VVD) een zware reorganisatie door. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Chaos overheerst, waarbij serieus de vraag aan de orde moet worden gesteld of er sprake is van onbehoorlijk bestuur."

Lees verder
26 januari 2012

SP steunt vrijwilligersstaking

De SP staat achter de eisen van de vele vrijwilligers die woensdag korte tijd de hal van het stadsdeelkantoor in Zuid bezetten. Tijdens de deelraadsvergadering uitten de vrijwilligers hun onvrede over het welzijnsbeleid door symbolisch het bijltje erbij neer te gooien. Met het protest willen ze duidelijk maken dat ze genoeg hebben van de afbraak van de buurtvoorzieningen in hun wijken.

Lees verder
2 december 2011

7 december: Ledenavond 'Europa in crisis'

Op 7 december organiseert de SP in Zuid een openbare ledenavond met als thema 'Europa in crisis'. Alle SP'ers uit Zuid zijn samen met vrienden of bekenden welkom vanaf 20:00 uur bij het Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt (Rijnstraat 115) om mee te discussiren over de kredietcrisis en de toekomst van Europa.

Lees verder
4 oktober 2011

Woonvisie D66 is tunnelvisie

De SP vindt dat D66 in Zuid een tunnelvisie heeft als het om wonen gaat. D66 is een discussie hierover gestart op haar website. De partij wil in haar woonvisie het zogenaamde 'middensegment', woningen voor midden- en hogere inkomens, vergroten. SP'er Rob Marijnissen: "D66 miskent dat er al vele jaren gebouwd wordt voor de middengroepen: zeventig procent van de nieuwbouw is hierop gericht. Is 100 procent pas genoeg?"

Lees verder
22 augustus 2011

Buurtbewoners verenigd tegen bezuinigingen in Zuid

Uit bezorgdheid over de aankomende bezuinigingen is er in stadsdeel Zuid een comit opgericht. Met het 'Comit Zuid tegen Bezuinigingen' proberen bewoners op buurtniveau problemen ontstaan door de bezuinigingen het hoofd te bieden. Door samen te werken, elkaar te kennen, kunnen de klappen worden opgevangen.

Lees verder
7 juni 2011

Verlengde Noord-Zuidlijn van de baan

De SP is blij dat het plan voor een verlengde Noord-Zuidlijn van de baan is. De stuurgroep Amstelveenlijn concludeerde dat het doortrekken van de metro naar Amstelveen te duur en daarmee niet haalbaar is. In de stuurgroep zijn wethouders van Amstelveen, Amsterdam en de stadsregio vertegenwoordigd.

Lees verder
2 juni 2011

Rechtse coalitie drukt onverantwoord parkeerbeleid door

De SP betreurt het dat de coalitie van VVD, D66 en PvdA instemt met de parkeernota, waardoor er in grote delen van Buitenveldert betaald parkeren wordt ingevoerd. De SP vindt betaald parkeren in Buitenveldert-Zuid oneerlijk en onzinnig. SP-raadslid Marcel Koldewijn: "Als uit onderzoek blijkt dat 95% van de bewoners tegen zo een maatregel is, moet een volksvertegenwoordiger luisteren. Er zou bijvoorbeeld naar een tussenoplossing gekeken kunnen worden, zoals belanghebbendenparkeren. Daarmee worden kleine gebieden, die nu overlast ervaren, ontlast zonder dat heel Buitenveldert de dupe wordt en bedrijven worden verjaagd."

Lees verder
7 april 2011

SP wil scholen asbestvrij

SP-fractievoorzitter Roya Moayyed wil dat scholen in het stadsdeel Zuid asbestvrij worden. Moayyed: "We mogen onze kinderen, leraren en ouders hier niet aan blootstellen. Volgens de Gezondheidsraad sterven jaarlijks meer dan 1400 mensen aan asbestkanker. Het is de rol van de overheid om te zorgen dat de kinderen in een veilige en gezonde omgeving kunnen leren."

Lees verder

Pagina's

U bent hier