h

Eigen Haard start onderhoud Het Dok

10 juli 2014

Eigen Haard start onderhoud Het Dok

Woningcorporatie Eigen Haard is begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan woningcomplex Het Dok. Dit is afgesproken met de bewoners van het complex, die zich met hulp van de SP hebben verenigd in een bewonerscommissie.

Er is een begin gemaakt met het wegwerken van kleine gebreken en achterstallig onderhoud. Ook is toegezegd dat Eigen Haard dit najaar start met werkzaamheden voor het verhelpen van de grotere gebreken.

De bewonerscommissie is blij met de ontwikkelingen: “Er is een goede communicatie op gang gekomen tussen Eigen Haard en de bewonerscommissie. Eigen Haard heeft toezeggingen gedaan over het door ons zo gewenste onderhoud. We zien graag dat daar op korte termijn mee wordt begonnen.”

De bewoners van Het Dok trokken dit voorjaar aan de bel via het SP-meldpunt achterstallig onderhoud. Aanleiding waren de maat voortdurende lekkages, waar meer dan de helft van de bewoners last van had. Deze werden door Eigen Haard niet adequaat aangepakt. Ook het onderhoud aan de openbare ruimtes liet te wensen over. Reden voor de bewoners om zich te verenigen in een bewonerscommissie om de benodigde werkzaamheden aan te kaarten.

Robert Brand (SP): "Het is positief dat de eerste stappen zijn gezet. Nu is het aan Eigen Haard om daad bij woord te voegen en het toegezegde onderhoud goed uit te voeren."

U bent hier