h

Nieuws uit 2014

22 september 2014

Maak van Cruquiusgebied een gemengde buurt

De SP wil dat de nieuwbouwbuurt in het Cruquiusgebied een gemengde buurt wordt. Daarom stelt de SP voor om van minstens 30% van de huizen een sociale huurwoning te maken. Op dinsdag 23 september stemt de bestuurscommissie van Amsterdam-Oost over het voorstel. SP-fractievoorzitter in Oost Geert Ritsema : "Op deze manier maken we van het Cruquiusgebied een gemengde buurt. Bovendien is er een lange wachtlijst voor sociale huurwoningen, door nieuw te bouwen pakken we het tekort aan betaalbare huurwoningen aan."

Lees verder
20 september 2014

10 keer beter Amsterdam [update]

SP Amsterdam trok zaterdag 20 september langs verschillende markten in de stad. De SP ging met mensen in gesprek over tien verschillende sociale alternatieven voor de bezuinigingspolitiek van het kabinet. Afgelopen dinsdag werd tijdens de troonrede en de daarop volgende debatten pijnlijk duidelijk dat veel mensen worden geraakt door deze bezuinigingen. Typische Amsterdamse problemen zoals woningnood en armoede zullen hierdoor toenemen. Met hetzelfde geld is volgens de SP ook een sociale weg uit de crisis mogelijk.

Lees verder
20 september 2014

Maak wachttijd woning verblijfsgerechtigden zo kort mogelijk

De SP wil dat de wachttijd voor verblijfsgerechtigden voor een woning zo kort mogelijk wordt. SP-raadslid Erik Flentge: "Op die manier kunnen mensen die in Nederland mogen blijven een fatsoenlijk leven opbouwen. We zullen dan wel goed moeten kijken waar woonruimte is en waar voldoende werk te vinden is. Deze mensen moeten de start kunnen maken, die ze verdienen."

Lees verder
19 september 2014

Kijk kritisch naar aantal perswoordvoerders gemeente

SP-fractievoorzitter Daniël Peters wil dat de gemeente kritisch kijkt naar het aantal woordvoerders  en onderbouwt waarom er zoveel nodig zijn. Momenteel werken er 58 perswoordvoerders bij de gemeente, vijftien daarvan werken voor het stadsbestuur. Peters: “Niet alleen de wethouders hebben veel woordvoerders, maar ook alle gemeentelijke diensten hebben minimaal een eigen voorlichter of communicatieadviseur in dienst. Dit terwijl er maar een stuk of vijf journalisten zijn die zich permanent bezighouden met de Amsterdamse politiek.”

Lees verder
19 september 2014

Laat mensen met beperking plezierig wonen

SP-raadslid Remine Alberts wil dat de gemeente initiatieven voor zorgwoningen in leegstaande gebouwen gaat ondersteunen. Alberts: “Er is een groot gebrek aan geschikte zorgwoningen en de mensen met een licht verstandelijke beperking hebben daar last van. Er ontstaan nu van onderop mooie initiatieven, en ik roep het stadsbestuur op om zulk soort initiatieven voor kleinschalige opvang in de buurten van Amsterdam te ondersteunen.”

Lees verder
18 september 2014

Meer stage- en werkplekken in de haven

Op verzoek van SP-raadslid Maureen van der Pligt gaat de haven meer stagiairs en mensen met een arbeidshandicap aan de slag helpen. Van der Pligt: “De haven had daar tot nu toe te weinig aandacht voor. Goed dat de directie hier nu mee aan de slag gaat.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier