h

Verbazing over sloopplannen Alliantie

8 juli 2015

Verbazing over sloopplannen Alliantie

Met enige verbazing vernam de SP-fractie in Oost van de plannen van woningcorporatie De Alliantie om het blok Molukkenstraat, Bilitonstraat, Soendastraat en Madurastraat te slopen en er nieuwbouw voor in de plaats te zetten. Bijna twee jaar geleden meldden we op deze website juist tevreden dat De Alliantie na onderzoek van de SP eindelijk had toegezegd het blok te gaan renoveren.

marie_france_van_oorsouwDe corporatie wijst nu op veranderde financiële omstandigheden en voert aan dat de fundering van het blok slechter blijkt dan verwacht. De SP betreurt de gang van zaken, temeer daar Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente het blok desgevraagd bestempelt als 'deel uitmakend van een historisch belangwekkende stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke proefneming'.

Buitengewoon bestuurscommissielid Marie-France van Oorsouw: 'Doodzonde dat dit erfgoed van de volkshuisvesting nu gesloopt gaat worden. Met wat meer zorg en aandacht in de afgelopen jaren had het er heel anders uit kunnen zien.'

De bewoners krijgen definitief duidelijkheid, maar kunnen zelf niet terugkeren in het blok. Momenteel worden zij namens De Alliantie ondervraagd over hun wensen en ideeën. Dat moet leiden tot een gekwalificeerd advies, uiterlijk 1 september. Pas als dat definitief in het voordeel van sloop/nieuwbouw uitvalt, kan een peildatum voor de sloop worden afgegeven.

U bent hier