h

SP-pionier Willem Paquay overleden

27 januari 2016

SP-pionier Willem Paquay overleden

Met droefenis heeft de SP Amsterdam kennis genomen van het overlijden van Willem Paquay. Hij was al enige tijd ziek. Willem was sinds de jaren ’70 als oprichter, bestuurslid, (duo-)raadslid, fractievoorzitter en stadsdeelwethouder een onmisbare kracht binnen de SP in Amsterdam.

Willem Paquay was eind jaren ’70 oprichter van de Amsterdamse SP-afdeling. Via de straten van Noord, bemachtigde de partij onder zijn leiding in 1985 de allereerste deelraadszetel in het stadsdeel. Toen de SP in 1994 toetrad tot de gemeenteraad vervulde Willem de rol van duo, als ondersteuning van raadslid Harry van Bommel, waarna hij van 1998 tot 2008 actief was als raadslid. Van 2008 tot zijn pensioen in 2014 was hij de eerste stadsdeelbestuurder voor de SP in Amsterdam. Eerst in Oost en vanaf 2010 in stadsdeel Noord.

SP-voorzitter Chris Schaeffer: “We zijn diep bedroefd door het overlijden van Willem Paquay. Willem heeft veel betekend voor Amsterdammers en voor de SP. Hij was als oprichter en voorzitter van de SP-afdeling Amsterdam en later als (duo-)raadslid en stadsdeelbestuurder, een onmisbare schakel in de opmars die de partij in de stad heeft doorgemaakt. Met Willem verliest de Amsterdamse SP een van haar belangrijkste pioniers.”

Willem Paquay is 67 jaar geworden.

Foto: SP

U bent hier