h

SP: Bestrijd etnisch profileren op basis van feiten

26 februari 2019

SP: Bestrijd etnisch profileren op basis van feiten

Foto: itsvasco

Het stadsbestuur moet de feitelijke omvang van etnisch profileren bij de Amsterdamse politie in kaart brengen. Zo kan beter worden bepaald op welke manier deze vorm van discriminatie kan worden aangepakt. SP-raadslid Nicole Temmink: “Etnisch profileren is een vorm van discriminatie die wantrouwen veroorzaakt tussen politie en mensen van kleur. Bij de Amsterdamse politie zijn dit jaar zo’n 11 klachten ontvangen, waarvan 1 gegrond is verklaard. Toch nemen de klachten over etnische profileren in het maatschappelijk debat niet af. Het is belangrijk het probleem in volle omvang in kaart te brengen”

Etnisch profileren betekent dat mensen op basis van hun huidskleur al dan niet worden aangehouden en gecontroleerd. Etnisch profileren heeft veel impact op mensen van kleur die ermee te maken hebben gehad, maar ook voor naasten en hun gemeenschap. Het veroorzaakt wantrouwen tussen politie enerzijds en Amsterdammers van kleur anderzijds. Hoe groot de omvang echter is, is nog niet duidelijk. De politie erkent dat het soms gebeurt en werkt aan oplossingen om het helemaal uit te bannen.

Temmink: “De politie is er voor iedereen. Dat er wantrouwen ontstaat doordat sommige mensen vaker (onterecht) staande worden gehouden, is heel begrijpelijk. Daarom is het belangrijk dat het vertrouwen in de politie bij iedere bevolkingsgroep groot is. Gelukkig erkent de politieorganisatie dat zelf ook.”

Veel partijen in Amsterdam willen etnisch profileren aanpakken. Probleem daarbij is het feit dat er weinig harde cijfers bekend zijn over de omvang van het probleem. Terwijl deze cijfers wel nodig zijn om het probleem goed in kaart te brengen en passende oplossingen te bedenken.

Reden voor de SP om het stadsbestuur te vragen naar meer feiten en cijfers. Temmink: “Voor een probleem wat zoveel emoties oproept als etnisch profileren, zijn er opvallend weinig harde cijfers bekend. De politie gaat jaarlijks op duizenden meldingen af. Officiële klachten over etnisch profileren zijn er echter weinig, terwijl we wel veel geluiden horen van mensen die vaak staande gehouden worden en het gevoel hebben dat dit onterecht is. Weten mensen waar ze terecht kunnen als zij een klacht willen indienen? Hoe komt het dat bij sommige mensen zo weinig vertrouwen is dat het probleem effectief wordt aangepakt? Zijn de maatregelen die de politie nu treft effectief? Allemaal vragen die belangrijk zijn in het in kaart brengen van etnisch profileren, maar waar we nog onvoldoende zicht op hebben. Dat moet anders. De feiten moeten op tafel komen, via bestaand of nieuw onderzoek. Alleen dan kunnen we het probleem echt goed aanpakken.”

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend.

U bent hier