h

Nieuws uit 2006

1 november 2006

Campagnenieuws 4

Campagnenieuws uit Amsterdam, nummer 4.

Lees verder
1 november 2006

Rood-groen college zet Zuidoost in de kou (en de stank en het lawaai)

Het College heeft bij monde van verkeerswethouder Herrema ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat ze kiest voor een uitbreiding van de A9, zonder zich verder nog te bekommeren om de bewoners van stadsdeel Zuidoost. In een mondelinge vraag vroeg de SP hem om openlijk afstand te nemen van een A9 die wel wordt verbreed naar 7 rijstroken, maar niet naar behoren wordt verdiept en overkapt om stank- en geluidsoverlast tegen te gaan. Dit is namelijk de goedkope variant waar minister Zalm op aanstuurt, en die op de instemming van een meerderheid in de Tweede Kamer kon rekenen (alleen de SP en GroenLinks stemden tegen). Gevolg zal zijn dat omwonenden alleen maar meer last krijgen van stank en lawaai, in plaats van minder.

Lees verder
1 november 2006

SP tijdens de Algemene Beschouwingen

Sinds dit voorjaar wordt Amsterdam bestuurd door een rood-groene coalitie. Het programakkoord zag er op papier heel aardig uit. Er leek een stap in de goede richting te worden gedaan. Het is nu zes maanden verder en de wind die waait is weinig links. Er zijn wel wat veranderingen waar te nemen. Zo lijkt het besef te groeien dat problemen gezamenlijk moeten worden aangepakt. De harde taal van mensen als Wilders of Verdonk wordt in deze stad niet geaccepteerd. Goed is ook dat de stad rijksbezuinigingen compenseert, om de stad ook leefbaar te houden voor mensen met een kleinere portemonnee. Maar als dit alles is, is het te weinig, immers compenseren deed het vorige college met de VVD ook al. De SP vindt dat er veel meer moet gebeuren. In Amsterdam moeten voedselbanken niet nodig zijn, in Amsterdam moeten rentegratietrajecten ook echt betaald werk opleveren, in Amsterdam moeten uitkeringsgerechtigden niet het gevoel hebben dat ze op de schopstoel zitten en zo voort. Deze voorstellen en meer heeft de SP vandaag gedaan. Lees hieronder de bijdrage van de SP-fractie aan de Algemene Beschouwingen.

Lees verder
1 november 2006

Sportvelden toch nog gered??

Dinsdag 31 oktober heeft Arda Gerkens van de SP-fractie in de Tweede Kamer een motie ingediend om de bouw op de sportvelden te verhinderen.

Lees verder
1 november 2006

Weg met de deelraden

SP-raadslid Laurens Ivens heeft vandaag de website www.wegmetdedeelraden.nl gelanceerd door burgemeester Cohen te vragen als eerste Amsterdammer te tekenen tegen de stadsdelen. Ondanks dat een meerderheid van de Amsterdammers van de deelraden afwil, volgens een poll van AT5, weigerde Cohen zijn handtekening te zetten. Ivens roept alle Amsterdammers die tegen de stadsdelen zijn op hier wel hun stem te laten horen.

Lees verder
1 november 2006

SP wil regulering Bingo

In samenwerking met de Amsterdamse bingolokalen, doet de SP een voorstel voor legalisering van het bingospel. Zonder de risico's uit het oog te verliezen, wijst de SP op het feit dat het bingospel een belangrijke sociale functie voor de spelers vervult, waaronder voor veel ouderen en vrouwen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier