h

Wens SP in vervulling: buurtinspraak versterkt met nieuwe referendumregels

31 maart 2021

Wens SP in vervulling: buurtinspraak versterkt met nieuwe referendumregels

Foto: Comicbase/JeroenMirck / Flickr

Een voorstel van het college moet de drempel voor (buurt)referenda te verlagen. Nieuwe regels voor het organiseren van referenda moeten het mogelijk maken voor Amsterdammers om zich vaker te bemoeien met de besluitvorming in de stad. De SP strijdt al jaren voor het verlagen van de drempel voor (buurt)referenda en ziet dit als een versterking van onze democratie.

Als het aan het college ligt wordt de drempel voor het organiseren van een referendum verlaagd. Nu zijn daar 30.000 handtekeningen voor nodig, maar dat worden er 10.000. Die handtekeningen mogen dan in tien weken verzameld worden. Ook is het de bedoeling dat het mogelijk wordt over meer onderwerpen referenda te houden en is de minimale opkomst van 20 procent van de kiesgerechtigden niet meer nodig. Dit betekent niet dat referenda binden worden, ze blijven raadgevend.

Het laatste Amsterdamse referendum stamt alweer uit 2013 en ging over de herinrichting van de Elandsgracht. Vanwege de lagere drempel worden door deze verandering ook buurtreferenda mogelijk. SP-Fractievoorzitter Erik Flentge: “De SP vecht al jaren voor een uitbreiding van de referendumregels. Vooral de mogelijkheid een buurtreferendum te houden is ons erg lief. Het moet namelijk mogelijk zijn om belangrijke onderwerpen die alleen van invloed zijn voor een buurt via een referendum te beslissen. Wij willen deze vormen van directe democratie verder uitbreiden. Want Amsterdammers willen meer democratie, minder politiek.”

Het voorstel wordt over een paar weken behandeld in de gemeenteraad.

U bent hier