h

Vijf vragen aan SP-raadslid Tiers Bakker over windmolens

28 mei 2021

Vijf vragen aan SP-raadslid Tiers Bakker over windmolens

Foto: SP

De SP maakt graag de overstap naar duurzame en schone energie. Maar het moet wel veilig en gezond.   Daarom heeft de SP met succes aangedrongen op een onafhankelijke commissie die de effecten van windmolens op de gezondheid van omwonenden gaat onderzoeken. Vijf vragen aan SP-raadslidTiers Bakker over de mogelijke plaatsing van windmolens in Amsterdam.

1.De ambitie om 17 windmolens te plaatsen in Amsterdam maakt de nodige discussie los in de stad. Het protest op IJburg vond al snel navolging in Noord en Zuidoost.  Hoe staat de SP in deze discussie?

Bewoners keren zich niet zozeer tegen de komst van windmolens en het gebruik van schone energie, maar maken zich zorgen over hun gezondheid.  Wat de SP betreft zijn deze zorgen terecht. Er is meer onderzoek nodig naar de gevolgen van windmolens op de gezondheid van omwonenden. 

2. Wat doet de SP concreet met deze zorgen over de volksgezondheid?
Met succes hebben we aangedrongen op meer onderzoek en de komst van een gezondheidstoets. Er komt een onafhankelijke commissie van experts en medici die samen met de Amsterdamse GGD  mogelijke gezondheidsklachten gaat onderzoeken. Ook wordt er straks per windmolen in kaart gebracht hoe zaken als geluid en slagschaduw in de praktijk gaan uitpakken en welke hinder mensen daarvan ’s nachts en overdag kunnen ondervinden.  Wat de SP betreft worden er geen compromissen gesloten op het gebied van de volksgezondheid. Is de komst van een windmolen nabij woningen schadelijk voor de gezondheid van mensen? Dan komt deze er niet. 

3. Zijn er nog andere zaken naast de volksgezondheid die voor de SP van belang zijn in de klimaat- en windmolendiscussie.
Het allerbelangrijkste is natuurlijk de gezondheid van Amsterdammers. Maar daarnaast spelen er ook andere zaken een rol. Denk hierbij aan: klimaatrechtvaardigheid en lokale zeggenschap. Een goed voorbeeld van hoe het niet moet zagen we onlangs toen duidelijk werd dat het Amerikaanse Amazon alle stroom heeft opgekocht van een windmolenpark op de Noordzee. De industrie gaat er met de schone energie vandoor, ‘koopt zijn vervuiling af’, spekt aandeelhouders en gewone huishoudens hebben het nakijken. Dit is onrechtvaardig.

4. Vallen dit soort praktijken te voorkomen?
Om dit soort taferelen in Amsterdam te voorkomen hebben we afgesproken dat bewoners en omwonenden altijd (financieel) moeten meeprofiteren van de mogelijke komst van een windmolen. Ook moet er bij het beheer van een windmolen sprake zijn van lokale zeggenschap.  Dit kan goed georganiseerd worden in zogeheten coöperaties. Dit zijn verenigingen waar iedereen lid van kan worden en zo kan meebeslissen. 

5.  Hoe gaat het nu verder met de windmolens in Amsterdam?
In mei heeft de gemeenteraad besloten dat er gezocht gaat worden naar 17 plekken in de stad om mogelijk windmolens te plaatsen. Ook wij hebben als SP voor deze zoektocht gestemd, omdat we graag de overstap naar schone en duurzame energie maken. Maar het moet wel veilig en gezond. Daarom hebben we strenge voorwaarden aan de zoektocht gekoppeld, zoals de gezondheidstoets. Een onafhankelijke commissie van experts en medici gaat nu eerst aan de slag met de gezondheidstoets.

Het uiteindelijke besluit waar de windmolens komen te staan in de stad wordt naar verwachting pas genomen in 2023 en 2024. Tijdens dit proces behoudt de gemeenteraad altijd de mogelijkheid om in te grijpen en de plaatsing van een windmolen niet door te laten gaan. Ook dit 'controlemechanisme' om te kunnen ingrijpen wordt mede op aandringen van de SP ingevoerd.

U bent hier