h

Nieuws van de afdeling

4 april 2019

Verander onrechtvaardig parkeerbeleid IJburg

Stadsdeel Oost moet bewoners op IJburg de mogelijkheid geven een betaalbare straatvergunning aan te vragen als daar ruimte voor is op straat. Zo worden autobezitters niet meer gedwongen om peperdure inpandige parkeerplekken te huren. Dat stelt de SP voor.

Lees verder
4 april 2019

Amsterdam beperkt inhuur dure managers en consultants

De Gemeente Amsterdam gaat zich inzetten om de inhuur van dure managers en consultants terug te dringen. Een voorstel van SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie die hiertoe oproept is aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
29 maart 2019

Laat studenten geen slachtoffers zijn van huisjesmelkerij

Foto: SP

Het stadsbestuur neemt samen met onderwijsinstellingen, studenten en corporaties maatregelen om te voorkomen dat studenten overgeleverd zijn aan huisjesmelkers. Gisteren werden daarover afspraken ondertekend, onder meer door SP-wethouder Laurens Ivens. “Er is nog steeds een groot gebrek aan betaalbare huizen in Amsterdam. Als studenten al een huis vinden, zijn ze vaak ook nog eens overgeleverd aan huisjesmelkers die torenhoge huren vragen. Dat is een hele slechte zaak en het is mijn doel dat te veranderen,” aldus Ivens.

Lees verder
27 maart 2019

SP: meer ‘briefadressen’ tegen ‘spook-Amsterdammers’

In Amsterdam zijn er veel mensen zonder woning en zelfs zonder briefadres, waardoor ze worden afgesneden van uitkering en ziektekostenverzekering. De SP wil daarom uitbreiding van het aantal briefadressen in de stad.

Lees verder
26 maart 2019

Verbeter bewonersparticipatie in Oost

Foto: SP Amsterdam

Er gaan te vaak dingen mis bij de participatie in Stadsdeel Oost. Een gekozen bewonersontwerp dat meer dan een jaar blijft liggen, een convenant dat niet is afgestemd met de centrale stad, een klankbordgroep waar niet naar wordt geluisterd. Reden voor SP-stadsdeelcommissielid Karel van der Weide om aan het Dagelijks Bestuur te vragen een ‘Checklist Participatie’ te hanteren.

Lees verder
25 maart 2019

SP en ROOD lopen mee tegen racisme

Foto: SP Amsterdam

Afgelopen zaterdag liepen SP, ROOD en bijna 10.000 andere mensen in Amsterdam mee in de demonstratie tegen racisme. Met deze demonstratie werd een stevig signaal afgegeven dat in Nederland geen plaats is voor de politiek van haat en uitsluiting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier