h

Nieuws van de afdeling

19 mei 2020

David Schreuders volgt Nicole Temmink op in de gemeenteraad

Foto: SP

David Schreuders is vandaag geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de SP in Amsterdam. Na tijdelijke vervanger te zijn van Nicole Temmink, is hij nu geïnstalleerd voor de rest van de raadsperiode. 

Lees verder
19 mei 2020

SP vraagt onderzoek naar homofobie en intolerantie

Foto: SP

In antwoord op vragen van de SP heeft burgemeester Halsema toegezegd zich hard te maken voor een breed onderzoek naar de achtergronden van intolerantie zoals homofobie en alle uitingen van haat in Amsterdam.

Lees verder
14 mei 2020

SP vraagt opheldering over positie flexkrachten Thuishaven

Foto: MaQPhoto88 / Flickr

De afgelopen tijd heeft de SP meerdere signalen binnengekregen dat Thuishaven ondanks financiële steun van de overheid niet al haar werknemers doorbetaalt. Net als andere bedrijven in de culturele sector wordt Thuishaven ongekend hard getroffen door de coronacrisis. SP-raadslid Daphne van Breugel:  “De uitwerking van de NOW-regeling van het kabinet is behoorlijk ingewikkeld.  Maar één ding is helder, vanaf het begin is duidelijk gezegd: dit eerste steunpakket is er ook voor mensen met een tijdelijk of  flexcontract. We hebben het stadsbestuur daarom om opheldering gevraagd.”
Ook SP-Kamerlid Bart van Kent, woordvoerder Sociale Zaken, gaat minister Koolmees met Kamervragen aan de tand voelen over de kwestie.

Lees verder
14 mei 2020

Amsterdam jaagt wooncoöperaties aan met financiering en bouwgrond

Foto: Picasdre / Wikimedia/Commons

Het stadsbestuur stelt 50 miljoen euro beschikbaar om de komende jaren de bouw van wooncoöperaties met sociale of middeldure huurwoningen aan te jagen. Ook wordt er bouwgrond specifiek voor deze woonvorm gereserveerd. SP-wethouder Ivens: “Ik ben er trots op dat de gemeente zelf betaalbare woningbouw gaat meefinancieren, dat is voor gemeentes een vergaande stap. Dat combineren we met het mooie uitgangspunt dat mensen zelf bepalen hoe hun wooncomplex werkt.”

Lees verder
13 mei 2020

Een groener Amsterdam

Foto: RPhoto / Flickr

Het stadsbestuur wil Amsterdam radicaal groener maken.
Onder meer groen in alle buurten, vergroening rondom sportvelden en speelterreinen, en een nieuw stadsbos moeten ervoor zorgen dat de stad leefbaar is voor mensen én dieren. Dat staat in de Groenvisie die het stadsbestuur vandaag gepresenteerd heeft, waarin staat opgeschreven hoe Amsterdam de komende jaren met groen wil omgaan.

Lees verder
7 mei 2020

Afscheid van Nicole Temmink als raadslid

Foto: Jos van Zetten

SP-raadslid Nicole Temmink neemt afscheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Nicole heeft besloten haar raadslidmaatschap neer te leggen. Het lukt haar niet langer om het raadswerk te combineren met een fulltime baan en het zorgen voor haar zoontje.

Lees verder

Pagina's

U bent hier