h

Nieuws van de afdeling

26 maart 2019

Verbeter bewonersparticipatie in Oost

Foto: SP Amsterdam

Er gaan te vaak dingen mis bij de participatie in Stadsdeel Oost. Een gekozen bewonersontwerp dat meer dan een jaar blijft liggen, een convenant dat niet is afgestemd met de centrale stad, een klankbordgroep waar niet naar wordt geluisterd. Reden voor SP-stadsdeelcommissielid Karel van der Weide om aan het Dagelijks Bestuur te vragen een ‘Checklist Participatie’ te hanteren.

Lees verder
25 maart 2019

SP en ROOD lopen mee tegen racisme

Foto: SP Amsterdam

Afgelopen zaterdag liepen SP, ROOD en bijna 10.000 andere mensen in Amsterdam mee in de demonstratie tegen racisme. Met deze demonstratie werd een stevig signaal afgegeven dat in Nederland geen plaats is voor de politiek van haat en uitsluiting.

Lees verder
22 maart 2019

Stadsbestuur onderschrijft wens SP: Airbnb niet meer in economische denktank

Foto: SP / Creative Commons

Vanmiddag is bekend geworden dat het stadsbestuur zich heeft uitgesproken tegen het lidmaatschap van Airbnb in de Network Council, een denktank die de gemeente adviseert. Dat is een gevoelige tik op de vingers van de multinational. De SP is blij met het signaal dat het college hiermee afgeeft.

Lees verder
21 maart 2019

SP-voorstel wordt realiteit: gemeente wordt eigenaar pand voormalig Slotervaartziekenhuis

Foto: SP Amsterdam

Om te voorkomen dat het Slotervaartziekenhuis in handen valt van vastgoedspeculanten en oud-eigenaar Loek Winter, onderneemt het stadsbestuur nu stappen om het pand te kopen. Afgelopen week kwam in het nieuws dat zorgondernemer Loek Winter, medeverantwoordelijk voor het faillissement, het Slotervaartziekenhuis weer in handen wil krijgen.

Lees verder
20 maart 2019

GVB aan de slag met oproep SP: OV in Noord en Nieuw-West wordt verbeterd (Update)

Foto: Jan Oosterhuis / OV in Nederland.nl

OORSPRONKELIJK BERICHT 15 MAART 2019 - Onlangs riep de SP het GVB op om het openbaar vervoer in Noord, West en Nieuw-West te verbeteren. Vanmiddag maakt Het Parool bekend dat het GVB gehoor geeft aan de oproep. Zo gaat vanaf april onder meer bus 36 naar het BovenIJ ziekenhuis ook in de avonduren rijden en gaat bus 21 vaker rijden in de ochtendspits.

Lees verder
19 maart 2019

Stemadvies: SP (en niet SWV)

Foto: SP

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De SP zit vol goede ideeën om Noord-Holland linksaf te laten slaan. En bovenal zijn de verkiezingen, die immers ook over de Eerste Kamer gaan, een referendum over de regering: kiezen we voor Rutte of rechtvaardigheid? Laat op 20 maart horen hoe jij daarover denkt bij de Provinciale verkiezingen, stem SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier