h

Nieuws uit 2008

10 november 2008

Opheldering over gemeentelijke subsidie aan ISH nodig

De SP heeft opheldering gevraagd over de onduidelijke financiëe situatie van theaterinstituut ISH. Deze instantie ontvangt flinke subsidies van de gemeente, maar lijkt hier niet verantwoord mee om te kunnen gaan. Voor de SP is dit aanleiding om opheldering te eisen van de wethouder om aan de hand daarvan te bekijken in hoeverre verdere subsidies aan ISH nog te verantwoorden zijn.

Lees verder
9 november 2008

Links blok stelt woonvisie bij

Voor de eerste keer vormden de SP, Amsterdam Anders/De Groenen, GroenLinks en de PvdA in Centrum een blok tegen de vermarkting van de woonmarkt. Al jaren wijst de SP erop dat de sociale woningvoorraad in het Centrum daalt tot ver onder de afgesproken 33 procent. Dankzij de samenwerking van de vier meest linkse partijen werden er voorstellen aangenomen om zo min mogelijk sociale woningen te verkopen, geen kleine woningen samen te voegen en om zolders als berging voor de huurders te behouden.

Lees verder
8 november 2008

Noord-Zuidlijn, tijd voor een nieuw besluit

De SP is vrijdag een actie gestart om te pleiten voor een nieuw besluit over de Noord-Zuidlijn. De aanleg leidt tot veel overlast en financiëe tegenvallers zodat een nieuwe afweging volgens de SP wenselijk is. Binnen het gemeentebestuur van Amsterdam is hier nauwelijks draagvlak voor. Met haar actie bekijkt de SP of er onder de Amsterdammers wl draagvlak is voor het nemen van een nieuw besluit.

Lees verder
7 november 2008

Enqute Noord-Zuidlijn

Stoppen of doorgaan?

Noord-Zuidlijn)

Vul de enqute in

Lees verder
6 november 2008

Tweede Maasvlakte maakt zeesluis Amsterdam overbodig

Verkeersminister Eurlings gaat op aandringen van de SP kritisch bekijken of de nieuwe en extra brede Zeesluis bij Amsterdam wel noodzakelijk is. De Tweede Maasvlakte bij Rotterdam is geschikt voor de grootste en nieuwste zeeschepen en heeft een goede achterlandverbinding. SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer: "Daar kan de haven van Amsterdam niet tegenop. Deze interne nationale concurrentie tussen twee zeehavens moet de regering niet bevorderen"

Lees verder
5 november 2008

Breng leerlingenvervoer weer in gemeentelijke handen

De SP wil dat Amsterdam nog een stap verder zet voor een betere kwaliteit van het leerlingenvervoer. De gemeente gaat het leerlingenvervoer nu weer centraal regelen, maar volgens de SP is dit besluit nog niet genoeg. Een eigen gemeentelijk vervoerbedrijf, dat de leerlingen van en naar school vervoert, kan zorgen voor meer kwaliteit en meer werkgelegenheid voor Amsterdammers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier