h

Nieuws uit 2008

6 december 2008

Behoud karakter Wallen

De SP waarschuwt het college van de stad en stadsdeel Centrum om niet het karakter van het Wallengebied uit het oog te verliezen bij de aanpak van de criminaliteit in dit gebied. Deze oproep doet de SP nu blijkt dat het bestuur niet alleen het aantal ramen wil terugdringen, maar ook snackbars, minisupermarkten en andere kleine winkels wil vervangen door zogenaamde hoogstaande bedrijvigheid.

Lees verder
6 december 2008

Nomadenkamp als protest tegen bezuinigingen AWBZ

Scholieren uit het speciaal onderwijs zullen samen met de SP maandag op het Museumplein in Amsterdam een nomadenkamp bouwen. Zij protesteren hiermee tegen de bezuinigingen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) waardoor veel zorgbehoevenden noodzakelijke hulp moeten missen. De SP vreest dat bijvoorbeeld licht verstandelijk gehandicapten die nu nog begeleid zelfstandig wonen op straat zullen belanden.

Lees verder
3 december 2008

Tarieven, heffingen en leges niet méér verhogen dan inflatie

Stadsdeel Centrum mag volgend jaar zijn tarieven met niet meer dan 2,5 procent verhogen. Dit hebben SP, Opheffen.nu en Amsterdam Anders / De Groenen aan de stadsdeelraad voorgesteld. Volgens de coalitie van PvdA, GroenLinks en VVD moeten de heffingen en leges in 2009 met ruim 5 procent omhoog. De afvalstoffenheffing willen ze zelfs met bijna 6 procent verhogen. SP, Opheffen.nu en Amsterdam Anders vinden dat de stadsdeeltarieven niet mr mogen stijgen dan de inflatie. Die komt dit jaar uit op 2,5 procent. Vanwege de op til zijnde recessie is een bevriezing van de tarieven nog beter, aldus de door hen ingediende motie. Met twee andere moties willen de drie oppositiepartijen tegengaan dat het stadsdeel het opruimen van zwerfafval n de tegenvaller met de nieuwe gemeentelijke afvalverwerkingscentrale doorberekent in de afvalstoffenheffing.

Lees verder
1 december 2008

Verantwoorde uitgaven in mogelijke crisistijd

SP-fractievoorzitter Daniël Peters greep de behandeling van de begroting in Noord vorige week aan om leden van de deelraad en van het Dagelijks Bestuur te wijzen op hun morele plicht de uitgave van iedere cent te verantwoorden, zeker in crisistijd. "De SP is van mening dat volksvertegenwoordigers, maar ook bestuurders, zich te allen tijde moeten realiseren dat ze het allemaal doen met en van het geld van de mensen in hun stadsdeel, stad, provincie of land."

Lees verder
1 december 2008

Buurten in de Buurt: "Dit is een topbuurt"

Een aantal enthousiaste SP'ers trok afgelopen woensdag met de ZO-krant de buurt in om te horen hoe het is om in de omgeving van het Dwaze Moedersplein te wonen. De bewoners waren aangenaam verrast dat er naar hun ervaring gevraagd werd. Men nam uitgebreid de tijd om te vertellen wat er allemaal prettig aan de buurt was. De kortste reactie: "Dit is een topbuurt."

Lees verder
27 november 2008

Motie

Motie tariefsverhogingen niet hoger dan inflatie

Lees verder

Pagina's

U bent hier