h

Nieuws uit 2008

4 november 2008

Surseance van betaling stichting ISH

Surseance van betaling stichting ISH

Lees verder
31 oktober 2008

Stadsdeelraad wijst SP-voorstel subsidie voedselbank af

Stadsdeelraad Centrum heeft donderdagavond het voorstel van de SP voor subsidie aan de voedselbank in de binnenstad afgewezen. GroenLinks, VVD, PvdA en D66 stemden tegen; Amsterdam Anders/De Groenen, uiteraard de SP zelf, Lahaise, Rob Sandelowsky van Opheffen.nu n Luud Schimmelpennink van de PvdA stemden voor.

Lees verder
31 oktober 2008

Noord gunt woonbootbewoners nog geen halve meter

Bewoners van woonboten hebben het zwaar in Amsterdam-Noord. Binnenkort moeten ze waarschijnlijk fors gaan betalen voor hun tuinen. En woensdagavond verwierp een meerderheid in de deelraad het voorstel van de SP om een halve meter toe te voegen aan de toegestane hoogte voor boten in het Buiksloterkanaal. Waarom men de woonbootbewoners deze halve meter niet gunt, werd niet duidelijk tijdens het debat. SP-deelraadslid Erna Berends: "Politieke argumenten worden er niet gebruikt. Het blijft bij gewauwel over regelingen en techniek."

Lees verder
30 oktober 2008

Leg bouw Noord-Zuidlijn voorlopig stil

De SP wil dat de bouw van de Noord-Zuidlijn voorlopig stilgelegd wordt zolang er onvoldoende toezicht is. Dit stelt de partij naar aanleiding van een onderzoek van de Amsterdamse ombudsman die aangeeft dat vrijwel alles mis is gegaan bij de verzakking aan de Vijzelgracht en het bouwtoezicht ernstig in gebreke blijft. SP-raadslid Hans Bakker vindt dit schokkende conclusies die niet zonder gevolgen kunnen blijven.

Lees verder
30 oktober 2008

Verbeterde aanpak zwakke scholen

De medezeggenschapsraad van basisscholen wordt betrokken bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor een kwaliteitsimpuls voor de scholen. Een voorstel hiertoe van de SP werd vandaag in de gemeenteraad aangenomen. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Niet alleen directies en schoolbesturen hebben ideen voor kwaliteitsverbetering. Juist ook de ouders hebben hier groot belang bij."

Lees verder
30 oktober 2008

SP steunt stakende leraren

Woensdag was de SP aanwezig bij de lerarenstaking in Amsterdam. Ongeveer 1100 leraren waren naar de Westergasfabriek gekomen. De leraren staken voor minder werkdruk en een hoger salaris. De SP ondersteunt deze acties, die in het hele land verspreid over de week plaatsvinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier