h

Nieuws uit 2008

18 november 2008

Respectvol omgaan met bewoners

SP-fractievoorzitter Noush Saranjam is dit jaar in haar algemene beschouwingen ingegaan op het thema respect. Zij ging zowel in op de inhoud als op het morele aspect van het omgaan met elkaar in de raad en met de bewoners van Zuidoost.

Lees verder
17 november 2008

Succesvolle ledenavond over sloopbeleid

Donderdagavond 13 november vulde de theaterzaal van buurtcentrum 'De Rietwijker' zich met SP-leden. De avond stond in het teken van het bouw- en sloopbeleid in het algemeen en de SP-actie 'eerst bouwen dan slopen' in het bijzonder. Verder maakten onze fractieleden in de deelraad van de gelegenheid gebruik om zich nogmaals te presenteren en verslag te doen van waar zij toe nu mee bezig zijn geweest en wat in de toekomst hun aandacht zal krijgen.

Lees verder
15 november 2008

Plek voor jongeren laat al veel te lang op zich wachten

Er wordt door het stadsdeel al een tiental jaren gezocht naar een geschikte plek voor jongeren. Ondertussen worden alle onbebouwde plekken bebouwd en nu is na jaren de conclusie van wethouder Elatik dat er zoals het er nu uit ziet geen jongerenproductiehuis in het Oostelijk Havengebied zal komen omdat de ruimte er niet is. De SP vindt dit ongelooflijk.

Lees verder
14 november 2008

Geen SP bij waterschapsverkiezingen

De SP doet niet mee aan de waterschapsverkiezingen. Deze waterschappen hebben een belangrijke uitvoerende taak, maar geen politieke taak. Een aantal politieke partijen doet toch aan de verkiezingen mee, maar de SP niet. De Socialistische Waterschapsvereniging lijkt in naam en qua stijl enigszins op de Socialistische Partij, maar er is geheel geen verband tussen deze twee verenigingen. Het enige stemadvies wat de SP u kan geven is: verdiep u er enigszins in en stem wat u het beste lijkt.

Lees verder
13 november 2008

Buurten in de Akbarbuurt

Voor de derde keer is de SP Bos en Lommer in geweest om met de ZO-krant in de hand huis aan huis met bewoners te praten. Ditmaal bij de bewoners aan het Jan van Schaffelaarplantsoen (Akbarbuurt), een plein pal langs de snelweg A10 aan de overkant van de Kolenkitbuurt. De woningen daar zijn flink gerenoveerd na de aanleg van het nieuwe Bos en Lommerplein en de bewoners gaven aan geen problemen met de woning te hebben en er zeer prettig te wonen, ondanks de slechte naam die de buurt Bos en Lommer had.

Lees verder
11 november 2008

Tweede verkeersontsluiting Polderweggebied: de SP wil duidelijkheid

Het Polderweggebied schijnt een tweede verkeersontsluiting nodig te hebben. Deze tweede ontsluiting komt uit in een autoluwe woonwijk. De gegevens waar het stadsdeel zich op baseert, zijn onvoldoende overtuigend voor de SP om met een doorgaande verkeersweg het dorpse karakter aan te tasten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier