h

Nieuws uit 2010

15 december 2010

Werklozen verplichten tot vrijwilligerswerk ondermijnt eerlijk loon

In plaats van werklozen aan het werk te helpen kiest het Amsterdamse stadsbestuur ervoor om werklozen te verplichten tot vrijwilligerswerk. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Reguliere banen worden vervangen door vrijwilligersbanen en mensen worden nu verplicht deze banen te gaan vervullen. Hiermee komt een einde aan het respecteren van het minimumloon. Werken met behoud van een uitkering is werken met behoud van armoede."

Lees verder
15 december 2010

Stadsdeel laks met begaanbaar maken Han Lammersbrug

Naar aanleiding van 'buurten in de buurt' heeft de SP samen met D66 een voorstel ingediend om de steile Han Lammersbrug (23%), die toegang geeft tot het Westerdokseiland, beter begaanbaar te maken. De brug is al moeilijk te nemen voor mensen met twee gezonde benen, laat staan voor mensen met een lichamelijke beperking.

Lees verder
15 december 2010

Impasse Van der Pekbuurt moet doorbroken

De SP wil dat de woningen in de Van der Pekbuurt zo snel mogelijk worden gerenoveerd. Om dat te bereiken zou het stadsdeel moeten optreden als bemiddelaar tussen corporatie Ymere en de huurders. SP-deelraadslid Frans Rein Jurrema: "Ymere heeft deze ellende over de buurt afgeroepen door een prima sociaal plan bij de renovatie eenzijdig op te zeggen. De SP begrijpt de woede van de bewoners ontzettend goed, maar er moet een eind komen aan deze impasse om noodzakelijk onderhoud aan de woningen eindelijk mogelijk te maken."

Lees verder
15 december 2010

Zet medewerkers stadstoezicht niet in de kou

De SP vindt het ontoelaatbaar dat een groep medewerkers van Stadstoezicht na jaren van trouwe dienst door de gemeente op straat dreigt te worden gezet. De toezichthouders zouden niet over het vereiste diploma beschikken. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Aangezien de wethouder niets doet voor deze mensen, betekent geen diploma al snel geen werk meer voor hen. Terwijl ze hun nut voor de stad toch al lang bewezen hebben."

Lees verder
15 december 2010

Onbetaalbaar Huis van de Dans voorlopig van de baan

Na anderhalf jaar van waarschuwen voor de grote financiëe risico's heeft de SP wethouder Gehrels er eindelijk van overtuigd niet door te gaan met het Huis van de Dans zoals het nu voorgesteld was in Oost. SP-raadslid Maureen van der Pligt is tevreden en triest tegelijk: "De SP is altijd voorstander geweest van de bouw van een Danshuis. Het is jammer dat het er voorlopig niet komt, maar dit specifieke project had een hoog megalomaan gehalte en stevende af op een financieel debacle. We zijn blij dat de wethouder dat zelf nu ook inziet."

Lees verder
14 december 2010

Amendement

Verzelfstandiging afvalverzameling

Lees verder

Pagina's

U bent hier