h

Nieuws uit 2010

22 december 2010

OpSPraak: Zorg in de kou

De Amsterdamse zorg zit in de knel. De SP staat pal achter noodzakelijke verbeteringen in de zorg zoals kleinschalige zorg met fatsoenlijke normen. Dit werd duidelijk tijdens de vierde editie van politiek café opSPraak met als thema zorg in Amsterdam.

Lees verder
20 december 2010

Voorkom buschaos met sneeuwregeling

De SP wil dat er een speciale sneeuwregeling komt voor de bussen in Amsterdam. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens roept het stadsbestuur hiertoe op nadat afgelopen vrijdag alle bussen door de drukte uit dienst werden genomen. Ivens: "Door deze extreme sneeuwval was het veel te gevaarlijk om een volwaardige dienstregeling te rijden, maar met een gezamenlijke inspanning van gemeente en GVB moet het wel mogelijk zijn om een aantal routes sneeuwvrij te houden. Met een aparte sneeuwregeling kunnen de mensen dan toch veilig de stad door vervoerd worden."

Lees verder
20 december 2010

Eigen Haard laat bewoners in de steek

"Woningcorporatie Eigen Haard laat bewoners van de Indische buurt letterlijk in de kou staan door reparaties aan huizen niet uit te voeren. Het verbreekt daarmee gemaakte beloftes. De SP houdt opnieuw een debat in de raad." Dit zegt SP-deelraadslid Tiers Bakker na een nieuw buurtonderzoek van de SP aan de Sumatrastraat en de Ombilinstraat. Bakker: "We zijn opnieuw bij tientallen huizen langsgegaan. De voorbeelden van verkrotting zijn legio. En bewoner liet een vloer zien, die volledig was doorgezakt. Tocht bij de ramen, lekkage, muurtjes die bewegen als je ertegen aan drukt, grote scheuren in de muur, afbladderende verf, schimmel, vochtgeur. Dit kan zo niet doorgaan. Eigen Haard wil deze woningen slopen of renoveren voor de verkoop. Intussen zijn de huidige bewoners de klos. Ook deze mensen verdienen een normaal en veilig huis."

Lees verder
18 december 2010

SP haalt aantal scherpe kanten van collegebeleid af

Het is de SP gelukt om bij de begrotingsbehandeling voor 2011 een flink aantal scherpe kanten van het collegebeleid af te halen. Op initiatief van de SP bleven een aantal nuttige voorzieningen voor de stad in stand, en werd het beleid op een aantal terreinen met sociale voorstellen aangevuld. Zo geldt vanaf 2011 het wethouderssalaris als maximum voor gemeentewerkers. Maar ook haalden voorstellen van de SP het om meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag te houden en om de schulden te voorkomen door tijdige inzet van de Belastingdienst. Ook moet het geld voor zwakke scholen voortaan terecht komen bij de scholen die dit het hardste nodig hebben.

Lees verder
18 december 2010

Steun voor bouwplicht projectontwikkelaars

Een meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt het SP-voorstel om projectontwikkelaars voortaan te verplichten binnen twee jaar na de uitgifte van grond te beginnen met bouwen. Ook het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag blijft dankzij de SP bestaan, zo bleek bij de behandeling van de begroting voor 2011 deze week.

Lees verder
18 december 2010

Segregatie in basisonderwijs moet aangepakt worden

De SP vindt dat de tweedeling in het Noordse basisonderwijs aangepakt moet worden. Uit onderzoek blijkt dat het onderwijs in Noord verdeeld is langs sociaaleconomische lijnen. SP-deelraadslid Erna Berends: "Kinderen van hoger- en lageropgeleide ouders ontmoeten elkaar niet omdat ze naar verschillende scholen gaan. Terwijl de school natuurlijk dé ideale plek is om kennis te maken met kinderen met een andere achtergrond."

Lees verder

Pagina's

U bent hier