h

Maak stadsdeel bestendig voor zorghervormingen

22 december 2014

Maak stadsdeel bestendig voor zorghervormingen

Stadsdeel Centrum gaat zich er extra voor inzetten om ervoor te zorgen dat bewoners ondersteund worden rondom de hervormingen in de zorg. De SP deed voorstellen om vrijwilligers te ondersteunen, dagbesteding in de buurt te houden en begane-grondwoningen aantrekkelijk te maken voor ouderen.

Nelly DuijndamSP-fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam: “Goed dat er meer aandacht komt voor mensen die het niet alleen redden en de vrijwilligers in hun omgeving. We zijn helemaal niet blij met de landelijke afbraakmaatregelen, maar nu ze er zijn moeten we ervoor zorgen dat het zo min mogelijk schade oplevert. ”

Door de Rijksbezuinigingen moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Veel zorginstellingen worden immers gesloten. Het rijk verwacht daarbij veel van vrijwilligers. Het stadsdeel gaat geld uittrekken voor begeleiding, scholing en waardering van vrijwilligers.

Demente ouderen die ook langer tuis moeten blijven wonen, hebben veel baat bij  dagbesteding, zoals bij Amsta/De Keyzer in de Czaar Peterstraat en het St. jacob aan de Plantage middenlaan. Die dagbesteding dreigt geheel te verdwijnen uit het centrum. Dat betekent dat deze mensen een stuk verder moeten reizen voor hun dagbesteding, tot Osdorp aan toe. Dat is ook een zware belasting voor mantelzorgers. Ook zullen  de activiteiten voor andere, vaak kwetsbare buurtbewoners in het ontmoetingscentrum van een instelling verdwijnen als een instelling sluit. Op verzoek van de SP gaat het stadsdeel zich ervoor inzetten dat de dagbesteding in de buurt kan blijven.

Tot slot stemde de bestuurscommissie unaniem voor een voorstel om begane-grondwoningen aantrekkelijk te maken voor ouderen. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, maar het blijkt dat er vaak nog bezwaren en problemen zijn voor ouderen om naar een begane grondwoning te verhuizen. Het stadsdeel gaat aan het werk om die bezwaren weg te nemen.

Duijndam: “Mooi dat het stadsdeel niet stil blijft zitten als al die zorghervormingen eraan komen. Want ondanks de sprookjes van het kabinet, zal het voor veel mensen niet makkelijk worden. We blijven daarom goed in de gaten houden hoe het gaat, en zullen meteen in actie komen als het ergens de fout in dreigt te gaan.”

U bent hier